1-72=AntiKaburanEnglish

Next time, this page may has new informations. My note symbol=N>…<N. T=Terjemahan. AMARAN;Sebarang maklumat yang ada di sini tidak menerangkan perubahan (jika ada) terkini yang dibuat oleh pihak yang berkaitan .Halaman ini diwujudkan untuk : Menyediakan perkataan english yang terpilih, yang diharapkan dapat MEMBANTU ANDA MEMAHAMINYA untuk  menyelesaikan masalah/urusan semasa anda seperti menguruskan borang dan dokumen terutama yang dalam bahasa English indexing…title & contents?:

ManggakanPetiSurat.

ManggakanPetiSurat.

SiasatKesihatanKeretaAndaSemingguSekali.

SiasatKesihatanKeretaAndaSemingguSekali.

<<<<<<<<<<<<<<<<<< KAMUS (CHOSEN!): >>>>>>>>>>>>>>>>>>

[A]

[A] Acceptance=Persetujuan,penerimaan Affixed=(telah) melekatkan Applicable= boleh digunakan, yang dapat digunakan, bersesuaian Accept= menerima, mengambil dengan rela, menyatakan ya kepada sesuatu tawaran, bersetuju

Above= atas, yang di atas, lebih daripada, yang berkedudukan lebih tinggi Acceptable= cocok, boleh diterima, agak baik

Accordingly= oleh kerana itu, dengan demikian

Admitted= (telah) membenarkan masuk, menerima sebagai sah, mengaku (secara tidak rela)

Acceptance= persetujuan, penerimaan

Additional= tambahan, lebihan

Authorised=? (maaf, tidak ditemui dalam kamus yang saya gunakan) Authorized= (telah) membenarkan, memberi kebenaran/kewibawaan Any=sebarang, apa sahaja, satu @ beberapa daripada 3 atau lebih atau daripada sejumlah, setiap,sesiapa

According=menurut,mengikut Adjuster=pelaras Act=perbuatan,tindakan,babak,perkara yang dilakukan, undang-undang yang digubal oleh parlimen,bertindak, bertingkah

Appreciate= menghargai, bertambah nilai

Authenticated=(telah)mengesahkan,menulenkan

[B]

Balance= neraca,perbezaan antara kredit dan debit, baki, imbang, imbangi, mengimbang By=hampir,dekat,disamping,oleh,pada,melalui,dengan,melintasi,tidak lewat dari,sehingga,semasa

Below=bawah,di bawah Beyond=sana,seterusnya,melewati,di sebalik Blank=kosong

[C]

Copy=salinan,naskhah,bahan yang dicetak

Card=kad,daun terup,kertas tebal, membersihkan Custom=Adat,kebiasaan,cukai,kastam Company=teman,syarikat,kompeni(tentera)

Confirm=sahkan,pastikan

Continue=terus-menerus, terus, diteruskan

Certified=(telah)mengesahkan

Certify=mengesahkan

Commissioner=pesuruhjaya,pegawai kerajaan yang bertanggungjawab dalam pentadbiran sesuatu daerah di seberang laut Claim=mendakwa,menuntut

Consideration=pertimbangan, ambil kira

[D] Discharge=sembur,keluarkan,laksana,menyahcas,pecat,pemecatan,

semburan,bahan yang dikeluarkan

Damages=kerosakan,(tuntutan)gantirugi,merosakkan

Duly=dengan betul,seperti yang seharusnya,sepatutnya Director=pengarah

Dispose=mengatur,menyusun,sedia,sanggup melakukan sesuatu Deducting=? ………..maaf tidak ditemui dalam kamus Deduct=tolak,potong

Declare=istihar,dakwa,umumkan

[E]

Early= awal, siang-siang lagi

Economic=ekonomi,menguntungkan

Extensive=luas,meluas

Excess=lebihan:(plural)lebihan dalam makanan & minuman

Endorsed=(telah)ditandatangani

Endorse=tandatangan(belakang cek),sokong,endors,menulis komen pada dokumen

Effect=kesan,akibat,kesudahan,(plural)harta,memberi kesan (kepada) Enforcement=penguatkuasaan

Enforce=menguatkuasakan

Event=peristiwa,acara (sukan)

[F]

Form=bentuk,rupa,tingkatan,borang,gaya,tatacara,sarang arnab,membentuk,merupakan,terdiri Failing=kelemahan,kekurangan,jika tidak,kalau tidak Furnish=menghias, membekalkan

Further=selanjutnya,tambahan,lebih jauh

Fit=sawan,serangan @ alamat penyakit yang tiba-tiba,padan,sihat,sesuai,segar,cocok,

[G]

Granted=? Grant=mengabulkan,menganugerahkan,mengakui,mengizinkan,

pengabulan,anugerah, keizinan

[H]

Hire=sewa Hereof=?

Here=ini,sini,di sini, ke sini, tempat ini

Hereby=dengan ini, maka

[I]

Involving=?

Involve=melibatkan,membabitkan

Insured=?

Insure=menjamin,menginsuranskan

Ignition=cucuhan,pencucuhan,alat penghasil cetusan (nyalaan) bagi menghidupkan jentera, injin

Insurer=Penjamin,Syarikat Insuran

[J] ……………..

[K]

Kindly=dengan baik hati, sila, tolong

[L]

Loss=kematian,kehilangan,kerugian

Legal=sah,menurut hukum atau undang-undang

Less=Menunjukkan jumlah yang lebih kecil, kurang daripada, nilai yang rendah, kurang, jumlah yang kecil, ditolak Let=halangan,sekatan,membiarkan,melepaskan,menyewakan,kata kerja bantu yang digunakan dalam permohonan,  perintah, agakan atau cabaran, penyewaan harta

Liability=tanggungjawab,kewajipan,sesuatu yang menyusahkan, bebanan,hutang-piutang, liabiliti

Lost=hilang,lenyap,tiada lagi, rugi Liable=berkewajipan,bertanggungjawab,berkemungkinan

[M]

Maintain=mengekalkan, memelihara, menyara, menegakkan (kebenaran)

Market=pasaran, pekan

Majistrate=majistret,hakim

Measure=tindakan,jalan,ukuran,langkah(undang-undang) Monthly=bulanan, majalah bulanan

[N]

Nett= ? (=maaf, tidak ditemui maknanya/perkataan ini  dalam kamus yang digunakan perintis )

Net=jaring,pukat,jala, bersih,

Netted=(past tense) mendapat untung bersih

[O] Our=milik kami, hak kami

OF=Dari, berasal, tentang, semasa

Offer=membuat tawaran,menawarkan,tawaran

Official=rasmi

Owner=pemilik

Officer=pegawai

Oath=sumpah

Off=tidak berfungsi,tidak berjalan, busuk, medak (berkenaan makanan),jauh dari, di bawah (berkenaan mutu sesuatu), sebelah kanan kuda, kenderaan dan lain-lain.

Ownership=pemilikan,milik,kepunyaan

Otherwise= jika tidak

MeterAirTakbergerakbacaannya?Ketuk-ketukMeterItu.HubungiJabatanAir.

MeterAirTakbergerakbacaannya?Ketuk-ketukMeterItu.HubungiJabatanAir.

[P]

Proceeding=prosiding,tindakan undang-undang

Prompt= Pantas, segera, tangkas, cepat, dengan segera, tepat, menghasut, membantu bisik (seorang pelakon atau penceramah) apa yang dia terlupa

Property=harta benda,kepunyaan,milik

Propose=mengutarakan cadangan untuk dipertimbangkan, mencadangkan dan mengumumkan sebagai rancangan seseorang, melantik sebagai calon, melamar, meminang

Purchase=Membeli Permit=membenarkan, surat kebenaran, permit, membolehkan, memungkinkan

Provide= Memperlengkap,melengkapi,membekalkan keperluan hidup,membuat persiapan

Proceed=meneruskan,mara ke hadapan, bersambung, memulakan satu dakwaan, kemuka, timbul

Purpose=tujuan, maksud, niat untuk bertindak, keazaman

[Q] ………………………………..

[R]

Recovery= hal mendapatkan kembali, penyembuhan

Remedies=?

Remedy=ubat, jamu, penawar

Release=membebaskan, melepaskan, melegakan, menayangkan (filem), pembebasan, kelegaan, pelepas, penayangan

Repair=membaiki, mengganti, membetulkan, pembaikian, ganti, pembetulan, pergi

Revenue=hasil

Required=?

Require=memerlukan, menuntut

Resolution=keputusan, keazaman, ketabahan

Receipt= resit, tanda terima

Related= yang berhubung dengan, bersaudara

Remit(past tense=remitted)= mengirim wang, meremit, bidang kuasa Requested=?

Request= permintaan, permohonan, meminta, memohon

Rights= elok, betul, baik, kena, keadilan, hak, membetulkan, menegakkan, sepenuhnya, secara tepat, dengan baik, dengan betul, terus

KopekSegeraSebelumDalamBuahKering

KopekSegeraSebelumDalamBuahKering

[S]

Surrender=menyerahkan (diri atau sesuatu) kepada pihak yang berkuasa, terutama secara terpaksa, tunduk, penyerahan diri Subrograted=?(maaf, saya tidak menemui perkataan ini dalam kamus yang saya gunakan)

Sustained=?

Sustain=menopang, menahan, mempertahankan, menanggung, menderita, membenarkan

Settle=meletakkan, menetapkan, menubuhkan, menjadikan kukuh, menetap, menduduki, tenggelam, berhenti, mengambil tindakan terakhir,  menjadikan tenang, membayar (bil), memberikan hak Sum=jumlah,kira-kira(matematik), jumlah wang

Signed=?

Sign=tanda, simbol, papan tanda, notis isyarat, bintang zodiak, memberi isyarat, menandatangani, memberi tanda perakuan Settlement=penyelesaian, penubuhan, penyelenggaraan dagangan atau kewangan, harta yang diperuntukkan dari segi undang-undang, kawasan peneroka, penempatan

KasihanilahIBUMU.BantulahIBUmuDidapur.TolongMemasakDanlain-lain

KasihanilahIBUMU.BantulahIBUmuDidapur.TolongMemasakDanlain-lain

[T]

Transfer=berpindah, bertukar, menyerahkan hakmilik kepada orang lain, penyerahan, pemindahan; dokumen untuk penyerahan harta atau hak

Thereafter=Sesudah itu, selepas itu

[U]  

Us=Kita

Undertaking=pengusahaan, perusahaan, pekerjaan dan sebagainya Undersigned=yang bertandatangan di bawah

Understood= (past tense) faham

Undertake(past tense: undertook.past participle:undertaken)=berjanji, menanggung

Upon=di atas, atas

[V] Value=nilai

Voucher=baucar

[W]

We=kita Wish=keinginan,kehendak,kemahuan,hasrat,menghendaki,berdoa,

berhasrat,mengingini

Whichever= yang mana-mana

Within=Didalam, dalam lingkungan, di dalam

Wreck= Kerosakan, kehancuran, kapal yang karam, orang yang kesihatannya terganggu, merosakkan, meranapkan

Whatsoever= apa-apa

Withdrawal=?

Withdraw=menarik balik, mengeluarkan (berkenaan duit dari bank), menjauhkan diri

[X] ………………..

[Y] …………………

[Z] …………………………….

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> MEMAHAMI & MENGURUSKAN BORANG DAN DOKUMEN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> indexing…………?:

T=10=TOTAL LOSS ==============

 

N>Tanpa memahami dokumen dan borang, tidak mustahil anda akan jadi seperti orang yang gila memandu, pergi ke sana-sini dan berkali-kali pergi ke tempat yang sama untuk bertanya itu dan ini, sehingga akhirnya anda duduk  “di Tanjung sambil makan buah Rambutan”. Apabila kenderaan anda remuk / sangat musnah, kos maksima tanggungan pihak insuran ialah tidak melebihi 60% daripada nilai semasa harga pasaran kenderaan anda yang rosak. Jika melebihi itu, maka berlaku keadaan yang dinamakan sebagai total loss. Ini bermakna, pihak insuran akan membeli kenderaan anda yang rosak itu. Jika kenderaan anda itu masih belum selesai angsuran sewa-beli , pihak bank yang memberikan pinjaman kenderaan akan menjadi pihak yang paling berhak mendapat wang pembelian daripada pihak insuran. Anda di tempat kedua. Contohnya: Nilai pasaran kenderaan anda yang rosak teruk itu ialah RM25000. Maka: 60%= 60 bahagi dengan 100 = 0.6 0.6 X 25000= 15000 Jadi, hanya sehingga RM15000 sahaja tanggungan pihak insuran. Jika kos pembaikian melebihi RM15000, maka berlakulah total loss . Pihak insuran akan menghantar surat tawaran pembelian kepada anda( pihak insuran menawarkan diri membeli kenderaan anda yang rosak yang tidak dapat dibaiki lagi kerana kos pembaikian yang diperlukan melebihi RM15000). Jumlah belian yang ditawarkan oleh pihak insuran berdasarkan harga pasaran semasa kenderaan anda. Jika merujuk contoh di atas, maka pihak insuran akan membeli dengan harga RM25000 . Jika baki hutang anda kepada bank pemberi pinjaman kenderaan ialah RM24000, maka sejumlah RM24000 daripada RM25000 akan diambil oleh bank, bakinya iaitu RM1000 akan diambil oleh anda. Pihak adjustor mungkin meminta anda membatalkan insuran anda dengan alasan anda setuju terima keadaan total loss. Lebih baik anda tidak membatalkan kerana pembatalan itu mungkin dijadikan alasan oleh pihak insuran untuk tidak menanggung kerugian anda (tidak membayar RM25000) kepada anda dan bank . Ini mungkin satu strategi pihak insuran. Batal hanya bila pihak insuran telah membayar RM25000 itu kepada bank dan anda. Pihak insuran akan menghantar dokumen-dokumen  seperti CONTOH berikut bila anda setuju TOTAL LOSS: Page 1 of 3:

Offer Letter/Discharge Voucher  ========================== (Terjemahan(=T): Surat tawaran/ Baucar yang dikeluarkan)                                                                                                                                   Our Ref:(T=Rujukan kami)………………. Date:……………………. Nama & Alamat anda Dear Sir(s), RE: ACCIDENT ON………….. INVOLVING VEHICLE NO.(Nombor plat kenderaan anda) POLICY NO………(T=Kemalangan pada………… melibatkan kenderaan bernombor………Nombor polisi…………) ——————————————————————————————————————- We refer to the above matter.(T=Kami merujuk perkara di atas) We wish to inform you that according to our Adjusters, your vehicle sustained extensive damages and we propose to settle your claim as follows:(T=Kami berhasrat memaklumkan anda bahawa menurut pelaras kami, kenderaan anda mengalami kerosakan yang meluas dan kami mencadangkan memberikan hak tuntutan anda seperti berikut:)

Market value or Sum insured :     RM 25000.00 (T=Nilai pasaran atau Jumlah diinsurankan)

Less      Excess                            :                  290.00 (T=Ditolak)   (T=Lebihan)               2f Excess                        :                       0.00               (T=Lebihan kedua)                                                             ———————-

Our nett liability                            RM 24,710.00  (Kewajipan/bebanan bersih kami)             

Kindly let us have the following documents if our offer is acceptable to you:(T=sila  biarkan kami mempunyai dokumen berikut jika tawaran kami boleh diterima oleh anda):

A)Original Vehicle Registration Card(T=Kad asal pendaftaran kenderaan/geran asal kenderaan)

B) 2 Copies of RIMV Transfer Forms (JPJ K3) duly signed(T=2 salinan borang penyerahan RIMV (JPJ K3) yang telah ditandatangani dengan betul)

C)Original Certificate/Policy of Insurance(T=sijil asal/polisi insuran)

D)ignition keys of vehicle(T=Kunci-kunci pencucuhan kenderaan/kunci untuk menghidupkan injin kenderaan)

E)Letter of Release from finance company including confirmation of balance (if any)/undertaking letter (T=Surat Pelepasan daripada syarikat kewangan termasuk pengesahan baki (jika…..)/surat perusahaan)

F)Discharge Voucher duly signed and authenticated by Hire Puchase owner (if any) and affixed with a RM10.00 revenue stamp as required by the stamp Act 1949(T=baucar yang dikeluarkan yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pemilik sewa beli (if any) dan lekatkan dengan stem hasil RM10  seperti yang dikehendaki oleh akta stem 1949)

G)Original TM-AB Form duly signed by insured and affixed with a copy of insured’s Identity Card and endorsed by JPJ’s officer or magistrate(T=Borang asal TM-AB yang telah ditandatangani seperti sepatutnya oleh yang diinsurankan dan telah dilekatkan dengan satu salinan kad pengenalan orang yang  kenderaannya diinsurankan dan ditandatangani oleh pegawai JPJ atau majistret)

H)Copy of AP Permit (JK 69 Form) and copy of Custom Declaration Form (Custom K1 or K9 form) -applicable for imported model only (abaikan ini jika kenderaan anda bukan kenderaan import )

PERHATIAN UNTUK PEMBACA BLOG INI: Selepas senarai H di atas, ada beberapa senarai lagi dan itu anda boleh abaikan jika kenderaan anda tidak didaftarkan atas nama syarikat/perniagaan. PERNAH (ATAU BIASA) TERJADI PIHAK  SYARIKAT INSURAN DAN BENGKEL TIDAK AKAN MEMBERITAHU PERKEMBANGAN LANJUT DAN SEBENAR MENGENAI KENDERAAN YANG ROSAK YANG TELAH BERADA DI BENGKEL SELAMA SEBULAN ATAU BERBULAN-BULAN. Bila pemilik kenderaan itu (selepas sebulan/hampir sebulan)tiba ke bengkel untuk melihat kenderaannya yang disangkainya sedang dibaiki atau disangkainya telah banyak bahagian kenderaan itu dibaiki, didapati kenderaan itu tidak dibaiki sedikitpun sejak hari kenderaan itu dibawa masuk ke bengkel pada hari kemalangan di jalan raya. Pihak workshop mengatakan tidak menerima dokumen atau maklumat daripada syarikat insuran. Maklumat tentang senarai perkara yang syarikat insuran sanggup menanggung kosnya. Disebabkan ini, pihak bengkel tidak dapat memulakan kerja pembaikian. Malah tauke bengkel mengatakan ada bahagian kenderaan atau kerosakan yang adjustor belum mengetahui atau belum melihat tentangnya. Malah bahagian yang memegang absorber (penyerap hentakan) telah rosak dan perlu diganti tetapi adjustor mengatakan bahagian dan hal itu tidak termasuk dalam tanggungan pihak insuran. Tauke mengatakan untuk membaiki bahagian itu perlu RM700 (termasuk kos mengurus hal itu di PUTRAJAYA untuk mendapat kebenaran mengganti bahagian itu). Peristiwa yang pernah terjadi, ada pemilik kenderaan yang rosak datang pada hari ke 7 dari hari kemalangan, ke bengkel. Di situ, kerani bengkel menanyai dia tentang polisi insuran. Pemilik kenderaan itu mengatakan tidak membawa sijil insuran. Maka , kerani itu menelefon seseorang (syarikat insuran?) . Kemudian mengatakan pemilik kenderaan itu perlu bayar RM290 sebagai bayaran untuk mendapatkan khidmat  insuran, disebut sebagai excess. Sepatutnya tidak perlu bayar kerana daripada RM25000 , akan ditolak RM290 (rujuk surat tawaran /baucar di atas pada page 1 of 3 di atas) padahal telah bayar RM290 di bengkel. Bila pemilik kenderaan pergi ke pejabat cawangan syarikat insuran bahawa dia telah bayar RM290 di bengkel, kenapa perlu tolak RM290 lagi daripada RM25000, seorang staf (lelaki india) mengatakan pemilik kenderaan itu perlu ambil semula RM290 yang telah diberikan kepada bengkel. Menyusahkan orang. Sepatutnya tidak perlu demikian iaitu jumlah RM25000 TAK perlu ditolak lagi dengan RM290. Semua ini seolah-olah menunjukkan bahawa ada staf cawangan syarikat insuran yang berpakat dengan pihak bengkel dan tidak memaklumkan kepada HQnya tentang RM290 itu telah dibayar di bengkel. Jika anda ingin meminta RM….(BAYARAN EXCESS) itu dikembalikan oleh pihak bengkel, mereka mungkin mencari pelbagai alasan termasuk penerangan yang tidak difahami supaya wang itu tidak dikembalikan. Contohnya, wang upah menarik kenderaan anda dari tempat kemalangan ke bengkel tidak diberikan oleh pihak insuran dan kononnya anda yang perlu membayarnya. Mungkin dikatakan wang upah penarikan itu ialah RM400. Diingatkan bahawa semua ini tidak benar. Pihak insuran yang bertanggungjawab membayar upah penarikan itu. Katakan kepada pihak bengkel seperti ini. Katakan juga, pihak bengkel perlu berbincang dengan pihak insuran jika pihak insuran enggan atau belum bayar upah penarikan itu. Anda tidak ada kaitan dengan masalah itu. Jika pihak bengkel berdegil, masih enggan pulangkan wang anda, ugut mereka dengan mengatakan anda akan buat laporan polis. Jangan pulangkan resit rasmi (resit bayaran excess kepada pihak bengkel) sama ada mereka pulangkan atau tidak. Borang TM-AB mungkin sengaja tidak dihantar oleh syarikat insuran kepada anda melainkan borang akuan (JPJ-SABO1) tetapi hal borang akuan ini tidak disenaraikan seperti yang diminta. Ini mungkin strategi syarikat insuran untuk mencari alasan tidak dapat memproses tuntutan total loss anda, dengan alasan borang TM-AB tidak dihantar oleh anda disebabkan anda terlupa bahawa borang itu anda kena ambil sendiri di JPJ (Jabatan Pengangkutan Jalan) atau jika anda boleh cetak borang itu dari internet. Bila anda lupa, maka anda tidak hantar borang itu kepada syarikat insuran (headquarter/HQ). Pegawai cawangan syarikat insuran yang berhampiran tempat tinggal anda pula mungkin mengatakan borang JPJ-SABO1 itu mungkin atau tentulah borang TM-AB dan jika tidak betul, HQ akan hantar borang itu katanya. Semua ini seolah-olah ada pakatan antara HQ dengan cawangannya untuk mengelirukan orang yang kenderaannya diinsurankan untuk menggagalkan permohonan tuntutan total loss supaya pihak insuran ada alasan lambat untuk menyelesaikan proses pembayaran jumlah kerugian (total loss) kepada anda dan bank pinjaman anda. Tentu syarikat insuran tidak mahu rugi!!! Hal yang pernah berlaku; ada pegawai cawangan yang berkata seperti itu iaitu mungkin, malah selepas itu berkata borang JPJ-SAB01 = TM-AB padahal pesuruhjaya sumpah mengatakan borang TM-AB itu adalah borang lain, bukan JPJ-SAB01. Malah pesuruhjaya sumpah itu mengatakan hanya pegawai JPJ boleh menandatangani di borang TM-AB itu.Malah pernah terjadi satu peristiwa iaitu jumlah harga pasaran kereta yang rosak yang dinyatakan di dokumen polisi insuran/sijil insuran ialah RM26000 tetapi syarikat insuran (adjustor yang berkata) mengatakan hanya akan bayar RM25000 dengan beralasan kononnya kemudiannya didapati harga pasaran yang sebenar ialah RM25000 tetapi kemudian mengatakan pihak insuran tidak cukup wang, maka dianggap harga pasaran semasa kenderaan yang total loss itu ialah RM25000, bukan RM26000. Orang yang mengalami peristiwa ini mengatakan semasa dia telah membayar kepada pihak insuran(cawangan),  seorang staf (wanita melayu) pejabat cawangan insuran yang telah memproses dokumen pembayaran insuran/sijil insuran beliau itu mengatakan harga pasaran kereta beliau ialah RM25000 tetapi pada dokumen/sijil tercatat RM26000. Ketika itu pembeli insuran itu (pemilik kereta itu) belum tahu kereta beliau perlu total loss atau belum buat pilihan total loss(adjustor boleh menawarkan sama ada repair kenderaan atau total loss).

 

 

BEYOND ECONOMIC REPAIR/TOTAL LOSS DISCHARGE VOUCHER ———————————————————————————————– (T=Pembaikian ekonomi seterusnya/baucar jumlah kerugian dikeluarkan) Claim No:………………………………(T=nombor tuntutan:………) Vehicle NO:………..(T=nombor kenderaan/nombor plat) Policy No:……..(T=Nombor polisi)

In consideration of the payment of the sum of RM24,710.00 only made to us/me by ……..(nama syarikat insuran), insurer of the vehicle number…………….(no.plat kenderaan anda dan jenis model). We/I the undersigned, hereby accept of full value of our.my vehicle number……….after deducting the excess of RM290 which was lost/badly damaged as a result of theft/accident on the …………at……………. We/I also declare that the……………..(nama syarikat insuran) shall not be liable for any further claim or claims whatsoever for the loss of our/my vehicle number…………… and we/I  surrender our/my vehicle registration card, Letter of Withdrawal of ownership, Blank Transfer Form (JPJ K3) duly signed, original certificate/policy of insurance no:…………………. and other related documents as requested in the offer letter. It is hereby understood and admitted that upon payment of this claim the insurer will be subrogated to all my/our rights and remedies in respect of the said damage and will be authorised to make use of my/our name for the purpose of any proceedings or measures legal or otherwise which the insurer may think fit to take for the enforcement of such rights or remedies. In the event of the recovery of the said vehicle number…………… It shall be the property of………..(nama syarikat insuran) and we/I shall have no claim upon it whatsoever.

Date:……..(catat haribulan dan nama bulan)   Day of …………..(boleh catat tahun di sini)

Signature of insured:……………….(tandatangan anda sebagai orang yang meminjam wang bank untuk beli kenderaan ini)

Name:………..(nama anda)

NRIC NO (no.kad pengenalan anda)

Address……….(alamat anda)

Signature:…………….(tandatangan pihak bank yang memberikan pinjaman wang kepada anda untuk beli kenderaan iaitu tandatangan pihak yang berkuasa menurunkan tandatangan di sini)

Name of Hire Purchase Owner & Rubber stamp:……..(nama pemilik sewabeli iaitu nama pihak bank yang menurunkan tandatangan di atas dan dia mesti cop nama dan nombor kad pengenalan dia di sini) Adddress…………..(nama dan alamat bank yang berikan pinjaman wang kepada anda)

Ruangan 4 segi yang kosong di page 3 of 3 : ……………(anda perlu beli stem hasil BERNILAI RM10 & lekatkan stem itu di ruang kosong ini. Pejabat Pos hanya menjual stem hasil ini tetapi tidak berkuasa mengecop stem ini. Yang berkuasa mengecop stem ini ialah Jabatan Hasil Dalam Negeri. Anda perlu pergi ke JHDN supaya stem yang telah dilekatkan dicop).

 

PERINGATAN: Bila anda membeli kenderaan dengan pinjaman bank, geran kereta anda akan tercatat nama anda sebagai pemilik dan ada kenyataan di geran yang bermaksud pihak bank yang berikan pinjaman ini boleh menuntut hakmilik kenderaan anda. Kesimpulannya, pihak bank itu sebenarnya ialah pemilik sebenar kenderaan sehingga anda menyelesaikan segala hutang anda kepada bank. Pihak bank pemilik utama atau pemilik nombor satu. Anda pemilik nombor 2 dari segi hak pemilikan sehingga anda menyelesaikan segala hutang anda itu.

 

Terjemahan secara bebas  mengenai isi page 3 of 3 di atas:

Dalam pertimbangan jumlah pembayaran RM24,710 dibuat untuk kami/saya oleh …..(nama syarikat insuran), syarikat insuran untuk kenderaan bernombor plat…………  Kami/saya yang bertandatangan di bawah, dengan ini menerima nilai penuh kami/kenderaan saya selepas tolak excess RM290  yang musnah teruk akibat kemalangan jalan raya pada………… di ………………..  Kami/saya juga mengumumkan bahawa ………(nama syarikat insuran) tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan apa-apa selanjutnya kerana kerugian kenderaan kami/saya dan kami/saya menyerahkan geran kenderaan kami/saya , surat penarikan balik pemilik, borang pindah milik yang kosong yang telah ditandatangani, sijil asal insuran dan lain-lain dokumen yang berkaitan seperti yang diminta dalam surat tawaran. Dengan ini telah faham dan telah menerima sebagai sah bahawa pembayaran tuntutan di atas, syarikat insuran(penjamin) akan “subrogated” (?) terhadap semua kepunyaan kami dengan betul dan telah mahu beri kebenaran untuk menggunakan nama saya/kami untuk tujuan sebarang tindakan mahkamah atau yang sah menurut undang-undang atau jika tidak, yang mana syarikat insuran mungkin berfikir yang sesuai untuk penguatkuasaan hak seperti itu atau “remedies” Dalam perkara mendapatkan kembali berkenaan kenderaan berplat………., ia akan jadi hakmilik…………(nama syarikat insuran) dan kami/saya tiada apa-apa tuntutan di atasnya.

BORANG JPJK3

===========

Pada ruangan butiran kenderaan dan pemunya berdaftar:

1.No pendaftaran: isikan nombor plat kenderaan anda

2.No.pendaftaran (UN/DC): TAK perlu anda isi jika kenderaan anda bukan kenderaan yang didaftarkan untuk perniagaan

3.No.KP/………:  isikan nombor kad pengenalan anda

4.Kategori pemunya:  tulis kod “1” (=orang awam Malaysia)

5-9(isikan nama dan alamat anda, poskod anda , bandar dan negeri anda)

10.Kelas kegunaan: tulis  persendirian-motokar individu atau seperti yang dinyatakan di geran kenderaan anda Ruangan butiran pemilik baru:

KOSONGKAN INI

Ruangan Kegunaan Pejabat:

Kosongkan ini Anda mesti pastikan 2 ruangan kosong di atas tetap kosong semasa anda mengirim borang ini kepada ibupejabat syarikat insuran. Mesti tiada apa-apa maklumat ditulis di kedua-dua ruangan ini. INGAT: 2 SALINAN ASAL BORANG INI DIPERLUKAN UNTUK DIHANTAR kepada HQ syarikat insuran.

TM-AB

=====

Borang ini mungkin tidak dihantar oleh syarikat insuran . Anda kena ambil sendiri di Jabatan Pengangkutan Jalan. Cara urus borang ini: fotostat kad pengenalan anda dan tampalkan di ruangan petak yang disediakan. Hanya pihak JPJ boleh menandatangani dan mengecop di petak berkenaan di borang ini . Pegawai Penguatkuasa atau Penolong Pegawai Penguatkuasa JPJ boleh menandatangani di sini. PADA ruangan saya:…………(tulis nama anda) . No.kad pengenalan:………(no.kad pengenalan anda)…….. Pada ruangan no.pendaftaran:………..(tulis nombor plat kenderaan anda yang layak terima total loss) Pada ruangan tandatangan pemunya berdaftar/pemunya baru: Anda yang tandatangani di sini. Pada ruangan penyaksian oleh pegawai JPJ: ini diisi oleh pegawai yang menandatangani di borang ini iaitu yang menandatangani dan mengecop di ruang cop rubber stamp di atas. Abaikan dan biarkan kosong ruangan “ATAU PENYAKSIAN OLEH HAKIM MAHKAMAH SEKSYEN/MAJISTRET/KONSULAR KEDUTAAN MALAYSIA” sebab ruangan ini tak perlu diisi apa-apa jika bahagian ruangan PENYAKSIAN OLEH PEGAWAI JPJ telah digunakan/diisi.

PERINGATAN: Berdasarkan pengalaman seorang yang merupakan pemilik kategori persendirian (motokar individu), dia berkata: pegawai JPJ berkata borang akuan (JPJ-SAB01) telah diisi dan ditandatangani oleh pesuruhjaya sumpah, kenapa perlu borang TM-AB? Menghairankan, kenapa soalan seperti ini keluar dari mulut seorang penolong pegawai penguatkuasa? Pemilik kenderaan itu menjawab bahawa tidak mengapalah borang TM-AB diisi kerana pihak syarikat insuran memang mengkehendakinya. Maka barulah penolong pegawai itu mengisi borang itu – menandatangani dan sebagainya. Jika anda menghadapi keadaan yang sama, ditanyai seperti itu oleh pegawai JPJ, maka jawablah seperti pemilik kenderaan ini. Jika dinilai perbezaan antara borang TM-AB dan borang akuan itu, maka rasanya memang perlu ada dua borang ini. Di belakang borang JPJK3 ini, dinyatakan dokumen yang perlu disertakan. Perakuan pendaftaran ialah Geran kenderaan. Mengenai surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar) , ini ialah pihak bank yang beri pinjaman untuk anda memiliki kenderaan itu. Mengenai pemunya baru/pemilik baru, abaikan hal itu kerana dokumen butiran pemilik baru biar syarikat insuran yang isi atau pemunya baru lain yang isi( bila kereta itu dilelong atau dengan cara lain oleh pihak syarikat insuran) setelah borang ini dikembalikan/diposkan kepada syarikat insuran. Berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi kepada seorang lelaki, penolong pegawai penguatkuasa mengatakan kepada dia bahawa borang senarai semak (TM-1) (Pind.1/2012) tidak perlu diisi (malah memang syarikat insuran tidak meminta borang ini diisi). Pegawai itu juga berkata, mengenai insurans elektronik atas nama pemilik baru jika lesen kenderaan motor (LKM) masih berkuatkuasa, tidaklah diperlukan bila kenderaan memang ditawarkan total loss walaupun lesen itu masih hidup.

BORANG AKUAN

=============

Ingatlah bahawa borang ini ada dua jenis. Sekali pandang seperti sama, jangan silap . Jika anda pemilik kenderaan kategori persendirian-motokar individu, borang akuan JPJ-SAB01 hendaklah anda ambil. Bukan JPJ-SAB02. Cara isi borang JPJ-SAB01: Saya…….(tulis nama anda)………….no.kad pengenalan anda dan alamat anda………….. dengan sesungguhnya dan dengan suci hati mengaku dan berikrar bahawa: (i) saya dengan ini mengesahkan bahawa saya adalah pemilik berdaftar bagi kenderaan bernombor pendaftaran……………..(tulis nombor plat kenderaan anda yang ditawarkan insuran total loss) ……………………………. Pada ruangan berikut iaitu Diperbuat dan dengan sesungguhnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas……………..(nama anda : mesti ditulis oleh Hakim Mahkamah sesyen/majistret/pesuruhjaya sumpah) di……………… di negeri…………….. pada…………..haribulan…………(semua  ini mestilah bukan anda yang tulis tetapi ditulis oleh pesuruhjaya sumpah/hakim Mahkamah sesyen/majistret) di hadapan saya………..(TANDATANGAN PESURUHJAYA SUMPAH/HAKIM MAHKAMAH SESYEN/MAJISTRET). Anda juga perlu mengecap jari anda di ruang yang disediakan dan tulis tandatangan anda pada ruangan tandatangan penjual. Pada ruangan cop meterai, Pesuruhjaya sumpah harus mengecop nama jawatan dan namanya di situ serta alamat pejabat pesuruhjaya sumpah itu jika anda menggunakan khidmat pesuruhjaya sumpah untuk  mengesahkan maklumat anda di borang ini.

Release Letter

===========

Pihak bank bukan bodoh sangat. Mereka juga bimbang jika pihak syarikat insuran memungkiri janji atau melakukan sesuatu untuk beralasan tidak dapat membayar total loss. Justeru, pihak bank mungkin enggan memberikan Release Letter kepada pihak syarikat insuran. Pihak bank mungkin hanya memberikan surat yang mengatakan akan memberikan Release Letter dan resit rasmi HANYA setelah pihak insuran membayar total loss kepada mereka.

Contoh surat seperti ini ialah:  

PUBLIC BANK

Your Ref:……………………..

Our Ref:……………………….

Tarikh:…………….

Uni. Asia General Insurance Berhad Claims Department 9th Floor Menara Uni.Asia 1008 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur

Dear Sir/Madam

Insured:…………….(nama anda) Accident on……….involving vehicle no……..(no.plat kenderaan anda) ===============================================

With reference to the above, we undertake to furnish you our Release Letter and official receipt upon the payment on the insurance claim of the above account.(TERJEMAHAN: Dengan rujukan di atas, kami berjanji membekalkan surat pelepas dan resit rasmi atas pembayaran tuntutan insuran berkenaan akaun di atas) Your early payment to the above is appreciated( pembayaran awal anda terhadap hal di atas adalah dihargai) (Kindly continue to remit your monthly instalment to maintain your prompt records) (sila teruskan kirim wang angsuran bulanan anda untuk memelihara rekod-rekod anda dengan segera) 

PERINGATAN: Seperti yang pernah terjadi, pihak bank akan membuat 2 salinan asal surat di atas ini (surat contoh di atas) iaitu satu salinan untuk anda, satu lagi untuk anda poskan kepada ibupejabat syarikat insuran Iaitu kepada unit tuntutan total loss. Walaupun pihak insuran akan membayar total loss kepada anda, anda masih terikat dengan undang-undang seperti yang dinyatakan dalam perjanjian sewabeli kerana anda pernah menandatangani perjanjian sewabeli dengan bank agar anda mendapat wang bank untuk membeli kenderaan baru (yang kini kenderaan itu boleh dianggap telah “MENINGGAL DUNIA”). Kerana perjanjian ini, anda masih terpaksa membayar angsuran bulanan kenderaan anda walaupun kenderaan anda telah MATI SEHINGGA PIHAK SYARIKAT INSURAN MEMBAYAR TOTAL LOSS KEPADA BANK DAN ANDA. Selepas pihak bank menerima pembayaran total loss, pihak bank akan menggantirugi iaitu mengembalikan wang angsuran bulanan anda . Contohnya jika anda telah menyatakan setuju terima tawaran total loss daripada ibupejabat syarikat insuran (HQ=Headquarter) pada bulan mac 2013 sebelum tarikh pembayaran angsuran bulanan yang ditetapkan dalam perjanjian sewabeli, kemudian bank menerima pembayaran total loss pada bulan ogos 2013, maka bank harus mengembalikan wang angsuran anda yang anda bayar dari bulan Mac 2013 hingga bulan Ogos 2013 (tetapi jika bank menerima pembayaran total loss sebelum tarikh pembayaran angsuran ogos, bank kembalikan wang angsuran bulan mac hingga julai 2013lah). JIKA ANDA ENGGAN MEMBAYAR ANGSURAN SEHINGGA TOTAL LOSS DIBAYARI OLEH PIHAK SYARIKAT INSURAN, SURAT DARIPADA MAHKAMAH AKAN DIPOSKAN KEPADA ANDA. Ini akan mendatangkan pelbagai masalah kepada anda. Contoh impak buruknya ialah permohonan pinjaman anda yang anda buat atau akan buat terhadap bank lain AKAN tidak dilayani atau anda disenaraihitamkan oleh bank lain itu. Memang dalam dunia ini banyak undang-undang dan peraturan yang zalim. Kita dipaksa mematuhinya walaupun itu sangat tidak adil, merugikan kita dan menyakitkan hati kita.

Kita harap gerakan DI PERSIMPANGAN KUTUB akan membantu mengurangkan kewujudan kezaliman ini di seluruh dunia. Kita berharap agar Bintang Utama Pengakhiran atau Bintang Utama (= Imam Mahdi) DAN Bintang Iringan (= Nabi ISA a.s) AKAN segera datang menghapuskan segala kezaliman dan memerintah dunia dengan adil. Amiin Amiin Amiin Ya rabbil A’lamiin. Memanglah peraturan itu GILA dan ZALIM serta tidak menasabah. Contohnya, Seorang meminjamkan seluar dalamnya kepada anda dengan syarat anda mesti memakainya walaupun seluar dalam itu akhirnya telah longgar hingga anda rasa seperti tidak berseluar dalam , tak selesa. Orang yang meminjamkan itu (anggap namanya haji Bahlul)buat peraturan syarat seperti itu yang dipaksakan kepada anda. Tiba-tiba ada orang lain (anggap namanya Suparman) hendak membeli seluar dalam yang longgar itu dan Kerana itu Suparman berjanji akan memberi wang kepada haji Bahlul dan anda (bayaran kepada anda sebab anda bersetuju tamatkan kontrak pinjaman yang bertempoh) . Anda & Haji Bahlul bersetuju  jual seluar dalam itu. Tetapi disebabkan Suparman masih belum bayar, Haji Bahlul tetap memaksa anda meminjam seluar dalam (memaksa anda memakai seluar dalam itu. Tarzan pun tak ingin pakai seluar dalam longgar). Jika anda enggan pakai seluar dalam itu, Haji bahlul akan mengambil tindakan undang-undang sebab katanya anda telah pernah bersetuju pinjam sehingga ada orang lain beli seluar dalam itu, semasa anda tandatangan kontrak pinjam seluar dalam. Mengikut peraturan, Suparman akan bayar kepada Haji Bahlul dan anda akan menerima bayaran daripada Suparman melalui Haji Bahlul (sebahagian wang yang dibayar oleh Suparman kepada Haji Bahlul akan diberikan kepada anda). Bukankah semua peraturan ini gila , tidak menasabah dan zalim serta menyusahkan dan merugikan ANDA? Bukankah sepatutnya Haji Bahlul setuju anda tak perlu pakai seluar dalam itu kerana dia akan tetap terima wang daripada Suparman? Biarkanlah seluar dalam itu tersimpan dalam bengkel buruk Haji Bahlul. Kenapa anda mesti dipaksa pakai juga? Begitulah ibarat lain iaitu darihal bank, pihak insuran dan anda. Bank yang memaksa anda terus bayar angsuran walaupun kenderaan anda telah meninggal dunia adalah umpama Haji Bahlul. Pihak syarikat insuran adalah umpama SUPARMAN. Sebab apa Suparman suka seluar dalam longgar itu? Sebab seluar dalam itu akan dipakai sebagai seluar luar, bukan seluar dalam. Jadi seluar itu jadi ketat sebab Suparman pakai seluar panjang yang tebal dulu. Kemudian barulah seluar dalam itu. Maklumlah Suparman nak jadi macam Superman!!! SEPATUTNYA bank tidak boleh paksa anda terus bayar angsuran untuk kenderaan yang telah meninggal dunia kerana Pihak insuran akan bayar total loss . Jadi, segala baki angsuran anda yang anda kena bayar kepada bank akan ditanggung atau dibayar oleh pihak insuran. Kenapa buat kerja gila iaitu bank akan ambil angsuran anda , kemudian pulangkan wang angsuran itu kepada anda bila dapat wang total loss???  BANK BUAT PERATURAN GILA. KERJA MEMBUANG MASA, TENAGA, WANG ,…..

Akulah SUPARMAN!!!

Akulah SUPARMAN!!!

FOTOSTATresityangsampaiMASANYAcetakannyahilangsecaraAUTO!

FOTOSTATresityangsampaiMASANYAcetakannyahilangsecaraAUTO!

UNIASIA, TAUKENYA=cina. Takaful?

UNIASIA, TAUKENYA=cina? Takaful?

YA ALLAH! Perkuatkanlah Gerakan Di Persimpangan Kutub & Berikanlah mereka Kejayaan GEMILANG. AMIN....

YA ALLAH! Perkuatkanlah Gerakan Di Persimpangan Kutub & Berikanlah mereka Kejayaan GEMILANG. AMIN….

Seperti yang pernah terjadi, pihak cawangan insuran mungkin akan mengatakan kepada anda bahawa segala dokumen yang perlu anda poskan kepada HQ mereka mestilah diberikan melalui cawangan . Maksudnya dokumen itu anda dimestikan beri kepada cawangan itu dan kemudian cawangan akan mengeposkan ke HQ. Di sini, tidak nampak logik peraturan . Melainkan besar kemungkinan ini ialah usaha terakhir syarikat insuran hendak menggagalkan atau melambatkan proses tuntutan total loss anda dan bank yang beri pinjaman kepada anda. Jangan layan kehendak pelik ini? Tiada bukti kuat menunjukkan anda mesti beri  semua dokumen ini kepada cawangan. Ketika anda bergerak ke pintu keluar dari cawangan dengan dokumen yang anda enggan berikan dengan berkata “Saya tetap akan poskan sendiri “, anda mungkin mendengar jeritan marah salah-seorang daripada staf  cawangan syarikat insuran. Peristiwa seperti ini tidak mustahil, malah pernah terjadi. Siapa yang mahu rugi wang. Banyak orang jadi gila hanya kerana $$$$$$$$$$$$!!!

Sebelum anda poskan barangan dan dokumen anda ke HQ syarikat insuran, pastikan lagi bahawa semua dokumen dan barang ini telah ada:

1=Geran asal kenderaan

2=Dua salinan asal borang JPJ K3

3=Sijil asal/polisi insuran yang asal

4=Release Letter/surat yang mengatakan akan buat Release Letter (anda mesti minta pihak bank yang berikan pinjaman kenderaan kepada anda agar membuat release letter atau sekurang-kurangnya surat daripada bank ini yang mengatakan akan mengeluarkan Release Letter)

5=Baucar asal tawaran total loss

6=Borang asal TM-AB

7=Borang akuan JPJ-SAB01

8=Salinan resit bayaran excess yang anda buat di bengkel jika ada (ini bukan wajib, cuma usul daripada saya saja)

9=Surat keterangan tentang hal 8 di atas dan apa-apa yang anda anggap penting diberitahu kepada HQ syarikat insuran (ini pun bukan wajib, cuma cadangan daripada saya)

10= DUA UNIT KUNCI KERETA YANG MENGHIDUPKAN JUGA INJIN (Bungkus kunci dengan kertas taip saiz A4)

SEKARANG TIBALAH SAAT ANDA MENGEPOSKANNYA. Beli sampul besar yang diperbuat daripada plastik di pejabat pos. Anda akan diberikan borang. Pada borang ini, anda hanya perlu isikan yang berikut: Nama anda, alamat, poskod, nombor telefon, nama dan alamat penerima, poskod dan no.tel penerima, tandakan x pada petak bungkusan PosLaju jika anda beli bungkusan/sampul ini, Tulis pada petak keterangan item iaitu 1.dokumen  2.Dua unit kunci kenderaan (MENGENAI nilai (RM), jika tak tahu, biarkan kosong ruang petak berkenaan ini), tandakan X pada petak tidak di ruangan pengisytiharan Barangan Merbahaya, tulis tandatangan anda dan tarikh serta waktu tandatangan pada ruangan perjanjian pengirim. SELEPAS itu berikan borang itu kepada staf pejabat pos atau pejabat poslaju . Staf itu akan mengisi ruangan yang perlu dilakukannya pada borang itu . Masukkan kunci kenderaan (yang dibungkusi dengan kertas taip A4 ) dan segala dokumen tadi ke bungkusan/sampul poslaju . Bungkusan ini akan ditimbang oleh staf berkenaan. Borang tadi mengandungi beberapa helaian berkarbon. Bahagian salinan untuk pengirim akan diberikan kepada anda. Boleh fotostat borang ini.

>>Khamis23Mei2013<<=

Ada seorang pengurus bank mengatakan jika hendak mendapat bayaran total loss dengan cepat, tulislah surat kepada syarikat insuran, bahagian tuntutan total loss. Cubalah petua tersebut. Jika anda bernasib baik , anda mungkin bayar angsuran kereta sekali sahaja untuk kereta anda yang telah meninggal dunia itu selepas anda menghantar surat persetujuan terima tawaran total loss kepada syarikat insuran. Selepas sebulan lebih, pihak insuran mungkin akan membayar total loss kepada bank (berdasarkan kes sebenar, hal begini cepat memang ada berlaku). Bank yang telah terima bayaran total loss akan menelefon anda untuk memaklumkan bahawa mereka telah terima bayaran itu. Jika ada lebihan daripada total loss itu, maka itu ialah hak anda dan kerana itu bank mungkin beri anda dua pilihan cara menerima bayaran itu (baki atau lebihan daripada total loss, setelah jumlah yang cukup diambil oleh bank) iaitu sama ada dengan memasukkan bayaran itu ke akaun bank itu atau dengan memberikan cek kepada anda. Jika anda memilih cek, cek itu boleh ditunaikan dimana-mana bank yang anda ada akaunnya.  Anda pergi ke bank yang ingin beri cek kepada anda. Anda diminta menandatangani satu surat (satu salinan untuk bank itu, satu salinan lagi untuk anda simpan sendiri). Contoh surat itu ialah:

PUBLIC BANK

Ref:………………………………………….

Date:……………………

Nama dan alamat anda

Dear Madam

Surplus Upon Settlement On Vehicle NO: ……………(nombor plat kereta anda yang dah meninggal dunia)

————————————————————————————————-

We are pleased to enclose herewith our Banker cheque number 081711 amounting to RM7777.00 being refund of surplus amount upon settlement on the abovementioned vehicle.

Kindly acknowledge receipt of the above by signing and returning to us the duplicate copy of this letter.

Yours truly

for Public Bank Berhad                                                         Acknowledge receipt

(tandatangan business manager)

……(nama business manager)                                               …………………………………

Name: (nama anda)

I/C NO:(NO.IC ANDA)

Date:

<N. PERINGATAN/AMARAN: SEGALA MAKLUMAT DI ATAS DALAM HALAMAN AntiKaburanEnglish ini tidak menyatakan apa-apa perubahan (jika ada) yang dibuat oleh sesiapa /mana-mana pihak selepas 17 APRIL 2013. Sebarang kesilapan maklumat dalam halaman ini (jika ada) adalah tidak disengajakan. Harap Maaf. Terima kasih. Merupakan tindakan yang sangat baik jika anda tahu nombor telefon adjustor yang menguruskan tuntutan total loss anda. Dapatkan nombor sambungan ke pejabatnya juga. Walaubagaimanapun, anda mungkin mendengar suaranya yang tidak jelas, yang seperti takut untuk memperdengarkan suaranya!!!

IniBintangKutubUtara?=BintangPertama?

IniBintangKutubUtara?=BintangPertama?

BintangPengakhiran??

BintangPengakhiran??

BINTANG UTAMA???

BINTANG UTAMA???

BintangIRINGAN?

BintangIRINGAN?

NOW please saving my draft, hurry up, quickly, urgent, ……I HAVE  many other works to DO!!! Oh my God!!! Please excuse me, forgive me…..   I have a lot of sin………..!!!!…..CRYING….SADNESS….please savingthisdraft….hurry up, urgent. Oh wordpress, are you honest? Everyone can believe you? Are you bad person? please help me saving this draft…. Why ….still  not save….oh no….oh no….crying….sadness…

3 thoughts on “1-72=AntiKaburanEnglish

  1. […] USTAZAH JILBAB seorang wali Allah kerana doa beliau meminta Tuhan mendatangkan burung yang dapat memahami kata-kata manusia dikabulkan. Justeru, ramai kerap datang ke rumah ustazah untuk meminta ustazah berdoa untuk […]

    Like

Leave a Reply to GEMPAR!!! USTAZAH BERMUKA PANTAT > Lipur-lara Waris Tamingsari | dipersimpangankutubfrompioneerofdpk Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s