TheStrongest&WinProof,Dalil&OpinionShowThatWomenMustUsePurdah!!!

SIXTH DPK PRINCIPLE IS:

******************************

 

<6>PRINSIP KE 6 Gagasan Di Persimpangan Kutub: JANGAN BERGAUL  ATAU BERSAHABAT DENGAN ORANG KAFIR DAN ORANG ISLAM YANG JAHIL, FASIK DAN BURUK AKHLAK. ALLAH TELAH MEWAJIBKAN WANITA ISLAM MEMAKAI JILBAB ATAU PURDAH(PAKAIAN YANG MENUTUP SELURUH TUBUH TERMASUK KEPALA DAN MUKA) KECUALI GOLONGAN WANITA YANG DIKECUALIKAN OLEH ALLAH:

*******************************************************************************

Sambungan ini ditaip juga pada 9.23 pagi khamis 27 Disember 2012:

nofriend

Nabi Muhammad menyatakan bahawa seseorang itu dinilai berdasarkan siapa yang menjadi sahabatnya. Bukti pengamatan menunjukkan, biasa terjadi seseorang itu biasanya akan terpengaruh dengan falsafah & perangai sahabatnya. Walaupun tidak semua, tetapi biasa ada. Sesiapa yang jahil, mudahlah syaitan menyesatkannya. Orang jahil ini menyesatkan pula sahabatnya atau manusia lain. Pernah saya membaca kandungan satu risalah doa. Mula-mula & halaman seterusnya Nampak betul dan baik saja. Tiba di satu halaman didapati ada bacaan zikir yang memuji nama anjing yang dikatakan anjing yang tidur  bersama wali-wali Allah dalam gua selama berates-ratus tahun (kisah wali Allah tidur selama beratus-ratus tahun ada dikisahkan oleh Tuhan dalam al-Quran). Zikir untuk memuji  Allah saja, bukan anjing. Jika anjing, syiriklah. Murtad. Risalah doa & zikir ini diperolehi oleh ipar perintis DPK  daripada seseorang. KALAU ORANG YANG TIDAK DIKENALI DAPAT JADI PUNCA  SESAT, SAHABAT LAGI MAMPU MEMPENGARUHI & MENYESATKAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BACK TO MENU? Click HERE

Kitab ” Wanita Wajib Berpurdah” ditulis oleh Abdullah bin Jarullah & Assaikh Muhammad bin Salih, dialihbahasa  oleh Mohd Sofwan Amrullah, cetakan pertama November 1989, diterbitkan oleh Pustaka Syuhada, syarikat percetakan Oscar.

Kitab ini dianggap oleh perintis DPK sebagai satu sumber DPK kerana telah menggunakan kaedah DPK seperti teknik pengumpulan. Justeru, kitab ini diyakini sebagai sumber ajaran Islam Tulin. Justeru, kitab beginilah yang patut dan mesti dijadikan sebagai teks di peringkat tadika hingga universiti!!!

[>>>>>>…….<<<<<<] = ALSO BECOME A CONTENT OR SIRATAN AWAL FOR SIXTH DPK PRINCIPLE:

[>>>>>> SURAT KEPADA WANITA BERJILBAB <<<<<<]

OR CLICK:

https://dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com/2-2surat-kepada-wanita-berjilbab-di-seluruh-dunia/

Bukti pengalaman menunjukkan wanita yang berjilbab disegani &  dihormati oleh lelaki jahat  & baik. Anda biasa lihat ini selalu terjadi, seolah-olah pada pakaian jilbab itu ada mesej ” Jangan pandang saya dan jangan cuba nak berkenalan dengan saya, buruk padahnya”. Justeru, pakaian beginilah yang benar-benar mendatangkan keamanan & kebahagiaan.

Golongan manusia yang mengatakan bahawa tidak salah wanita menampakkan wajahnya di hadapan orang lelaki yang bukan muhrimnya menggunakan dalil-dalil berikut:

Dalil yang pertama:

^^^^^^^^^^^^^^

Ibnu Abbas berkata bahawa yang dimaksudkan dengan perhiasan yang biasa  Nampak pada ayat dalam surah an-Nuur: 31 itu ialah wajah, kedua-dua telapak tangan & cincin.

Dalil ini telah diraguikan oleh dalil golongan yang mengatakan bahawa wanita wajib menutup wajahnya dengan jilbab. Dalil dan hujah golongan yang menang ini ialah:

1=Kemungkinan besar hal yang menyatakan boleh membuka hijab atau wajah terjadi sebelum turun ayat hijab seperti yang dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah.

WARNING:  Video suggestion contain some prohibitive matter:

http://www.youtube.com/watch?v=sb3GuxvKJwA&feature=player_detailpage

2=Tafsiran Ibnu Abbas yang dikatakan sebagai sahabat nabi bertentangan dengan tafsiran sahabat nabi yang lain. Contohnya, Ibnu Ma’sud RA  menafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan perhiasan yang boleh Nampak ialah selendang & pakaian luar, bukan wajah.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DALIL KE 2: Hadis riwayat Abu Daud: “Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya daripada Ummul Mukminin Aisyah bahawa Asma’ binti Abu Bakar RA masuk ke rumah Rasullullah sedangkan beliau (Asma’) mengenakan pakaian tipis. Serta-merta Rasullullah memalingkan muka daripadanya seraya berkata: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita apabila sudah baligh tidak boleh seorang pun melihat dirinya kecuali ini & itu, sambil nabi mengisyaratkan kepada muka & kedua-dua telapak tangannya”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dalil ke 2 atau bukti di atas telah dikalahkan oleh bukti dan hujah golongan yang mengatakan wanita wajib menutup wajah iaitu:

Terjadi inqito’ (terputus sanad) antara Aishah RA & Khalid bin Duraik, hal mana diterangkan oleh Abu Daud seperti katanya:” Khalid bin Duraik tidak mendengar hadis itu langsung dari Aisyah RA seperti juga diakui oleh Abu Hatim Al-Razi. Di dalam sanad (silsilah  perawi) hadis tersebut ada Sa’id bin Bashier An-Nasri pendatang dari Damaskus yang digolongkan daif oleh Ibnu Mahdi, Imam Ibnu Hanbal, Ibnu Mu’in, Ibnu Madini & Nasa’ie. Kerana itu, hadis yang diriwayatkan daripada Aishah itu adalah hadis daif yang tidak boleh menandingi hadis-hadis shahih yang menyatakan wajib mengenakan hijab (tutup wajah)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dalil ke 3: “Imam Bukhari & Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas RA menyebutkan bahawa saudara laki-lakinya, Al-Fadl, sedang mengiringi Rasulullah SAW untuk suatu keperluan, maka Al-Fadl sempat memandang wajah wanita itu dan wanita itu pun sempat melihat Al-Fadl. Mengetahui hal itu serta-merta Rasulullah SAW memalingkan wajah AL-FADL ke arah lain agar tidak melihat wanita itu lagi.” Hadis ini menunjukkan wanita itu tidak menutup wajahnya.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Golongan yang mengatakan wanita wajib menutup wajahnya Berjaya menimbulkan keraguan iaitu dalil ke 3 di atas patut diragui dan tidak boleh dijadikan dalil untuk membolehkan wanita buka wajah kerana:

Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir itu tidak dijelaskan bila hal itu terjadi. Mungkin wanita itu sudah tua Bangka yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk kahwin atau dikahwini. Jika begini, memanglah wanita itu boleh membuka wajah sepanjang aman daripada fitnah (godaan) tetapi tidak bererti orang asing bebas memandangnya. Wanita itu mungkin juga telah berhenti dari haid dan mengandung kerana ini juga salah-satu syarat wanita dibenarkan tidak berpurdah. Firman Allah: “Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid & mengandung) yang tidak ingin berkahwin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar (wajah & kedua-dua telapak tangan) mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih utama bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (surah An-Nuur:60). Yang dimaksudkan dengan wanita tua ialah yang sudah sampai ke usia putus asa (tidak  keluar haid lagi & tidak mungkin melahirkan anak kerana ketuaannya) dengan syarat mereka tiada keinginan berkahwin lagi & diri mereka tidak diingini oleh lelaki untuk dikahwini. Fuqaha’ & Mufassirun telah sepakat mengatakan maksud “tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar….” ialah tiada berdosa tidak memakai jilbab . Ayat ini ditujukan kepada wanita tua yang tidak menyukai berhias-hias dan tidak ada dorongan seks lagi. Walaubagaimanapun agar mereka lebih terjaga dan lebih iffah, lebih baik mereka tetap berjilbab.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

DALIL KE 4 YANG DIGUNAKAN OLEH GOLONGAN YANG MENGATAKAN WANITA BOLEH MENAMPAKKAN WAJAH DI HADAPAN LELAKI YANG BUKAN MUHRIMNYA IALAH:

“Imam Bukhari & Imam Hadis lainnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah RA tentang solat Ied Rasulullah bersama kaum muslimin: Sesudah solat beliau memberikan syarahan dan nasihat kepada mereka serta mengingatkannya kepada akhirat, setelah itu beliau melewati kaum wanita seraya berkata:”Wahai kaum muslimah, banyak-banyaklah kalian mengeluarkan sedekah kerana sesungguhnya kalian yang paling banyak mengisi neraka jahanam.” Tiba-tiba berdirilah salah seorang daripada mereka yang terlihat pucat diwajahnya…” Hadis ini menunjukkan wanita yang bertanya itu tidak menutup wajahnya dengan purdah kerana diketahui wajahnya yang pucat.

Bukti dan hujah yang menggunakan dalil di atas telah Berjaya dikalahkan oleh bukti dan hujah yang lebih kuat iaitu bukti dan hujah golongan yang mengatakan wanita wajib menutup wajah iaitu:

“Mengenai dalil ke 4 itu, hal itu adakalanya terjadi sebelum turunnya ayat hijab (yang mewajibkan jilbab atau purdah atau tutup wajah) yang ada dalam surah an-Nuur dan al-Ahzaab yang turun pada tahun ke 5 atau ke 6 hijrah. Sedangkan solat hari raya Rasulullah bersama kaum muslimin yang disebutkan dalam hadis tadi dilaksanakan pada tahun ke 2 hijrah.”

SAMBUNGAN BLOG DI BAWAH DITAIP JUGA PADA AHAD 30 DISEMBER 2012 PADA JAM 726 AM:

Hujah dan dalil yang digunakan oleh golongan yang mengatakan Allah mewajibkan wanita menutup wajahnya:

1=”Wahai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuan & isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” yang demikian itu supaya mereka itu lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu, & Allah Maha Pengampun & Penyayang.” (Surah Al-Ahzab:59) Ibnu Abbas menyatakan bahawa ayat ini memerintahkan wanita muslimin bila mereka keluar dari rumahnya untuk sesuatu keperluan, wajib bagi mereka menutup kepala & wajahnya dengan jilbab, sedangkan mereka boleh menampakkan mata saja.

2= Hadis riwayat Ahmad= “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu melamar seorang wanita , maka dibolehkan baginya untuk melihat wajah wanita itu, apabila si pelamar belum pernah melihat wajahnya sama sekali.” PENJELASAN: Boleh lihat wajah wanita itu dengan syarat wanita itu akan menjadi isterinya pada waktu yang ditentukan dan disepakati bersama tetapi jika peminang itu melihat wajah wanita itu dengan tidak bertujuan untuk meminangnya, adalah berdosa.

3=Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan bajunya ke bawah kerana sombong”. Bertanyalah Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW: “Apa yang harus diperbuat oleh kaum wanita dengan baju panjangnya? Jawab Rasulullah SAW: “Hendaklah mereka mengulurkannya satu jengkal ke bawah”. Ummu Salamah berkata lagi: “Kalau begitu akan terbuka telapak kaki mereka.” Berkata Rasulullah SAW: ” Hendaklah mereka mengulurkan satu hasta dan jangan ditambah lagi.” PENJELASAN: hadis ini merupakan dalil wajib menutup kedua-dua belah telapak kaki wanita sedangkan kedua-dua belah telapak  kaki lebih sedikit menimbulkan fitnah (godaan nafsu) daripada kedua-dua telapak tangan & muka. Tidak boleh lelaki memandang bahagian apa saja daripada diri wanita tanpa ada keperluan seperti keperluan pengubatan oleh doktor. Ibnu Abbas menyatakan wanita boleh buka mata kerana itu menjadi darurat kerana untuk lihat jalan dan sebagainya. Pendapat yang sahih & kuat dalam mazhab Syafie ialah memandang wanita adalah haram, seperti yang telah disepakati oleh jumhur ulama bahawa wanita tidak boleh keluar rumah tanpa memakai purdah (kerudung) atau jilbab. Ibnu Mas’ud dan lainnya mengatakan bahawa jilbab adalah rida, iaitu kain panjang yang menutupi kepala, muka dan seluruh tubuh wanita.

CONTOH-CONTOH DALIL/BUKTI LAIN YANG KUAT DAN MENANG YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA MEMANG ALLAH MEWAJIBKAN WANITA MENUTUP SELURUH TUBUH, KEPALA DAN MUKA MEREKA:

1=Firman Tuhan dalam surah an-Nuur:31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain purdah ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,  atau ayah suami mereka,  atau putera-putera mereka,  atau putera-putera suami mereka atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung”.

BERKENAAN FIRMAN DI ATAS, ada hadis yang menyatakan: “Kedua-dua belah mata dapat mata dapat berbuat zina, dan zina kedua-duanya adalah dengan memandang…..dan kemaluan membenarkan hal itu dan mendustakannya”. Apabila menutup muka merupakan cara bagi pemeliharaan kehormatan (kemaluan), sedangkan memelihara kehormatan adalah wajib, maka menutup wajah pun wajib hukumnya.

2=Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah:

Ummul mukminin Aishah RA berkata:”Ada serombongan pengendera unta melewati kami, ketika kami sedang berihram bersama Rasulullah SAW. Maka apabila rombongan itu datang kepada kami, kami menutup muka dengan jilbab kami dan apabila rombongan itu telah melewati kami, maka kami buka kembali tutup wajah kami itu”. PENJELASAN: Buka muka waktu berihram adalah wajib hukumnya atas wanita menurut pendapat kebanyakan ulamak fiqah. Hal yang wajib tiada yang boleh menandinginya kecuali yang wajib juga. Justeru bila Aisyah & wanita Islam yang lain itu menutup muka ketika rombongan berunta itu datang ke arah mereka, bermakna menutup muka dengan berjilbab itu adalah wajib.

>>Jumaat31Mei2013<<=>>Back to more up part by click this link

<< Continue read? Continue to SAMBUNGAN BLOG DPK VERSI PENGASAS DPK OR CLICK 3-3=Sambungan Blog DPK versi pengasas DPK:

https://dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com/sambungan-blog-dpk-versi-pengasas-dpk/

 

The Author for this book "Wanita Wajib Berpurdah" [Woman Must Use Purdah] use real truth sensor for seek out pure Islam teaching. The best and win evidences, dalil and opinion in this book show that women must use purdah. Please buy this book for further information.

Di Persimpangan Kutub use this book “Wanita Wajib Berpurdah” as one content for Di Persimpangan Kutub Concept/philosophy. The Author for this book “Wanita Wajib Berpurdah” [Woman Must Use Purdah] use real truth sensor for seek out pure Islam teaching. The best and win evidences, dalil and opinion in this book show that women must use purdah. Please buy this book for further information.

“Motorkar Empat Garisan Pecut”

This is Proton Satria Neo ARTIGA, not Proton Satria Neo R3.

This is Proton Satria Neo ARTIGA, not Proton Satria Neo R3.

LIMITED VERSION. This car faster than common Proton Satria Neo.

LIMITED VERSION. This car faster than common Proton Satria Neo.

MILIK SULTAN JOHOR

Sultan Johor’s Proton Satria Neo

artiga2

VERY BEAUTIFUL CAR

VERY BEAUTIFUL CAR

PROTON SATRIA NEO SUPERCHARGEDkereta apa ni

These two cars are Proton Satria Neo R3 Supercharged belong to Sultan Johor, the ruler of Johor state, MALAYSIA.

These two cars are Proton Satria Neo R3 Supercharged belong to Sultan Johor, the ruler of Johor state, MALAYSIA.

artiga 4

This is Proton Satria Neo Supercharged

This is Proton Satria Neo Supercharged

SATRIA NEO ARTIGA JUGA

Proton Satria Neo ARTIGA

Proton Satria Neo ARTIGA???

PROTON SATRIA NEO CPS 1.6 WHICH HAD IMMOBILIZER SYSTEM TO RESOLVE ROB & STEAL CASE.

PROTON SATRIA NEO CPS 1.6 WHICH HAS IMMOBILIZER SYSTEM TO RESOLVE ROB & STEAL CASE.

HOWEVER, THIS POST NAMELY "MOTORKAR EMPAT GARISAN" IS BY SPECIAL PURPOSE, CONCERNING IT [=PROTON SATRIA NEO R3 1.6 CPS]

HOWEVER, THIS POST NAMELY “MOTORKAR EMPAT GARISAN PECUT” IS BY SPECIAL PURPOSE, CONCERNING IT [=PROTON SATRIA NEO R3 1.6 CPS]

PROTON SATRIA NEO R3 . Is It had Revolt System & Mystery System or Secret Rally System I

Rekabentuk luaran bagai harimau. Harimau yang melompat, demikian juga ia mampu melompat bonggol besar yang rata di atasnya dari tepi badannya dengan lompatan sangat pantas. Rekabentuknya yang seperti katak yang agak gemuk membolehkan ia mampu bergerak sangat laju di banyak keadaan selekoh dengan stabil. Malah kebanyakan keadaan bonggol yang biasa tidak mampu menghalang pergerakan pantas ia, bagaikan jalan semuanya rata sahaja. Di jalan yang basah dan banjir yang tidak keterlaluan, ia mampu berlari bagai harimau yang pantas, terutama apabila menggunakan gear dua atau tiga, malah ketika system auto cruise dihidupkan. Demikian juga ketika hujan yang agak lebat, dengan pengelap belakang yang bergerak dengan system pemanas yang serentak, dengan hanya lampu kabut dan lampu yang sederhana besar, ia masih mampu berlari pantas, menerkam arah destinasinya. Jika treler bergerak dari arah hadapan ketika ia bergerak, hanya berlaku goncangan yang sedikit. Walaupun ia telah direka dalam keadaan yang tidak adil [jika benar kilang memang memprogramkan demikian], ia mampu bergerak pantas pada waktu malam, bahkan ketika hujan yang sederhana lebat waktu malam, dalam keadaan yang tertentu. Anehnya, walaupun mata besar harimau ini telah buta, tetapi dengan mata yang sederhana dan lampu kabut ia masih dapat berlari pantas pada malam hari yang hujan. Nasib baik, semakin ia laju, semakin kuat tenaga cahaya dibebaskan dari mata harimau belang Malaya ini. Mata besar harimau belang MALAYA ini hanya terpancar jika menjadi Mata Tinggi . Memang ada cara lain untuk menambahkan kekuatan pancaran mata sederhana besar ini, dengan membuka bonet hadapan dan memusingkan dua benda di dalamnya. Demikianlah kata seorang mekanik.

Bahagian bawah hadapan iaitu yang berwarna hitam itu menjadi perisai mencegah kerosakan yang lebih teruk jika berlaku pelanggaran atau termasuk lubang. Bahagian bumper belakang sangat kuat, tidak pecah, tidak remuk dan tidak retak jika dilanggari oleh kereta besar dari arah belakang iaitu pelanggaran semasa membrek. Tulang harimau ini lebih kuat dan lebih padu daripada jenis yang biasa. Bahagian tepi badan dan tepi bahagian hadapan dan belakang ibarat jaluran hitam mencegah kerosakan badan, calaran dan sebagainya. Ibarat ia memakai tali pinggang hitam pesilat. Jaringan di bawah hadapan muka dan punggungnya mencegah kemasukan atau lontaran daripada mengenai dan masuk ke bahagian bawah. Bahagian bawah termasuklah bahagian tahan karat. Tayar daripada jenis yang lambat haus walaupun berbulan-bulan dalam perjalanan panjang dan laju. Sedihnya, dengan harganya, rasanya ia sepatutnya berhak mendapat injin supercharged, paling kurang. Di campur dengan riba, sepatutnya berhak mendapat injin “R3” dan dua kereta dimiliki serentak. Barulah adil tetapi keadilan ini tiada???

Kebanyakan jenis dan model kereta, apabila kita memusing suis lampu [menghidupkan suis lampu], lampu kecil akan menyala, pusingan seterusnya akan menghidupkan lampu saiz sederhana dan besar secara serentak . Lampu besar akan menjadi lampu tinggi bila suis lampu tinggi ditekan. Walaubagaimanapun, kekurangan kereta Proton Satria Neo R3 1.6 cps INI ialah pusingan suis seterusnya hanya menghidupkan lampu saiz sederhana besar. Yang bersaiz lebih besar tidak menyala. Kenapa kilang buat begini jika memang ini programnya?? Lampu besar itu hanya untuk menyalakan cahaya tinggi atau hanya untuk menjadi lampu tinggi. Oleh kerana mata besar harimau belang Malaya ini buta, maka jarak penglihatan menjadi pendek dan terdedah kepada pelbagai bahaya pada waktu malam, terutamanya, seperti kemungkinan terlanggar pembahagi jalan.

Walaupun hanya menggunakan injin campro CPS 1.6, kereta Proton Satria NEO R3 ini  mampu mencapai kelajuan maksima atau hampir maksima dengan empat tindakan yang disebutkan sebagai “Empat Garisan Pecut”. Mungkin ini kerana impak system rahsianya yang disebutkan sebagai system R3nya. Walaubagaimanapun, system rahsia ini akan berkurangan kualitinya jika system auto-cruise dihidupkan seolah-olah menunjukkan system R3 tidak elok digunakan dengan system auto-cruise secara serentak. Walaubagaimanapun, empat garisan pecut mungkin mencetuskan “drunkard revolution system”. Tidaklah dapat dipastikan, adakah system mabuk ini juga menjadi satu rahsia kereta ini, selain system R3 yang dirahsiakan oleh jurutera proton? Atau adakah kerana system auto-cruise itu menjadi mabuk [satu keadaan sehampir rosak?] atau bahagian kelajuan itu rosak?

Rekabentuk luaran Motorkar ini memudahkan ia memotong kenderaan-kenderaan lain dengan sangat pantas dalam bentuk pergerakan “S” sehingga ia menarik ambulan yang ingin juga bergerak laju mengikutinya. Seolah-olah ambulan yang terhalang pergerakannya oleh kenderaan-kenderaan lain di hadapannya dapat bantuan daripada pemandu Proton Satria Neo R3 1.6 cps INI . Ngauman injin proton R3 ini sudah cukup untuk menggantikan siren ambulan. Lalu ambulan ini bergerak di belakang Proton Satria Neo R3 ini , kedua-duanya dengan amat pantas menuju destinasi, ketika kecemasan. Walaubagaimanapun, ketika Proton Satria Neo R3 ini bergerak di tengah-tengah garisan yang jadi simetri jalan, ia kelihatan begitu angkuh dan sombong, seolah-olah ia menjerit begini: “Kehadiran Raja jalan, sila beri laluan penghormatan!!!”

Dengan system auto-cruise yang digabungkan dengan system R3 serta dikombinasikan pula dengan teknik Empat Garisan Pecut, motorcar ini mampu memotong banyak kenderaan di hadapannya seperti deretan kenderaan sepanjang empat buah treler ketika kenderaan di lorong hadapan [lorong kanan/lorong memotong] sudah hampir dengan kenderaan paling hadapan yang di sebelah kiri yang jadi lorong deretan kenderaan-kenderaan di mana sebuah treler menjadi kenderaan terkehadapan di deretan itu.

Sistem auto-cruise ini mungkin menambahkan kelajuan secara revolusi [=sesuatu keadaan seperti automatic walaupun bukan system automatic] bila injak pecut tidak ditekan. Keadaan revolusi yang mungkin ada  seperti ini iaitu penambahan laju secara tiba-tiba yang tidak dirancangkan oleh pemandu, juga terjadi ketika kereta ini menaiki cerun atau melanggar bonggol dalam keadaan tertentu.

Motorkar ini menyediakan kemudahan penggunaan removeable disk, VCD, CD, kad memori, perhubungan telefon melalui system Bluetooth kereta, system GPS kereta [peta letronik yang bergerak dengan suara petunjuk jalan], system ABS & beg udara. Beg udara terletak di papan pemuka, berdekatan laci , di hadapan penumpang hadapan dan juga terdapat pada stering. Sistem reverse sensor kereta ini berkualiti dan memantulkan gelombang di tepi belakang juga dengan bunyi reverse sensor. Terdapat soket di dalam kereta ini yang boleh disambungkan pengecas laptop. Jika anda malas mengepam tayar dengan kaki, boleh beli pengepam letrik. Sambungkan plag pengepam letrik itu ke soket yang terdapat di dalam kereta ini. Jangan lupa hidupkan injin semasa tuil gear ialah neutral jika mengecas laptop. Jangan ketika memandu tetapi jika anda menggunakan pengurut letrik yang mengurut bahagian belakang badan anda, anda boleh menyambungkan alat pengurut itu ke soket ini ketika memandu. Diharapkan akan ada [atau memang telah ada?] mesin pencabut dan pemasang nat roda yang berkuasa letrik dengan menyambung ke soket. Ini kerana membuka dan memasang nat roda dengan tangan dan kaki amatlah menyakitkan dan sukar. Sesetengahnya tak dapat dilakukan. Motorkar ini mempunyai system yang mencegah penghasilan gas ekzos yang merbahaya dan kotor. Alat pencegahan ini akan rosak jika memandu kereta ini ketika tangki petrol sangat kekurangan minyak. Untuk mengetahui, lihat pada penunjuk kandungan petrol pada paparan meter. Di situ ditunjukkan paras merbahaya memandu yang merosakkan system yang mencegah pelepasan gas ekzos yang kotor lagi merbahaya.  Tahap ketinggian tempat duduk hadapan dan stering boleh disesuaikan dengan keadaan yang diingini. Pada stering ada butang kawalan berkaitan radio kereta atau system video/medianya. Terdapat suis lampu paparan meter. Anda boleh menambahkan kekuatan cahaya lampu ini dengan menggerakkan suis yang berbentuk gear. Tempat letak tangan berehat ada di setiap tepi pintu termasuk tepi tempat duduk belakang kereta. Tempat meletak barang di kedua-dua pintu hadapan dan di tengah kereta. Juga di belakang kedua-dua tempat duduk hadapan. Kereta ini akan mengunci pintu secara automatic. Jadi, berhati-hati jika anda di luar kereta, pastikan pintu kereta tidak dirapatkan seratus-peratus. Cermin sisi di luar kereta boleh digerakkan dengan menekan suis dekat tuil gear. Selepas bergerak sangat laju pada jarak yang panjang atau lama, kereta ini akan mengaum-ngaumkan bunyi seperti injin ketika injin hidup dan kereta telah berhenti atau ketika injin telah dimatikan. Ini mungkin system harimau menghembuskan udara panas bagi membantu proses penyejukan injin dan bahagian lain motorcar ini.

Sistem Revolusi Mabuk kereta ini sangat menakutkan pemandu kereta ini kerana ketika kereta ini,misalnya, pada kelajuan yang sangat tinggi seperti 150 kilometer per jam, ia akan menambahkan kelajuan secara tiba-tiba seperti automatic seolah-olah pecutan yang bermula pada garisan kelima. Ketika ini boleh dikatakan kereta ini juga layak disebutkan sebagai Motorkar Lima Garisan Pecut.

Yang menarik dan membuat pemandu Proton Satria Neo R3 CPS 1.6 ini terasa sedang memandu kereta terpantas di dunia atau salah-satu kereta terpantas di dunia ialah kerana tempoh yang diambil dari garisan pecut pertama hingga ke empat atau kelima ialah dalam beberapa saat sahaja.

Saya tidak akan menjelaskan apa dan bagaimana untuk melakukan teknik empat garisan pecut. Ini untuk mencegah penyalah-gunaan teknik, terutama kepada mereka yang suka bersifat gila iaitu samseng jalan raya seperti mat rempit yang membahayakan diri sendiri dan pengguna lain jalan raya. Walaubagaimanapun, mereka yang pernah menjadi pelumba kereta hutan-belantara mungkin mengetahui rahsia teknik ini. Saya ialah bekas seorang pelumba kereta di hutan-belantara merentasi dua daerah setiap hari. Kebanyakan perlumbaan saya ialah berlumba dengan masa, bukan berlumba dengan pemandu kenderaan lain. Sebenarnya, saya bukan bermain-main dengan memandu laju kerana sebenarnya saya berulang-alik dari rumah saya ke negeri lain dan sebaliknya kerana pergi kerja dan balik rumah dari tempat kerja. Saya cuba menjadikan saya seorang yang pantas memandu atau seperti pelumba kereta di hutan sebab sebenarnya kawasan hutan itu menakutkan dan merupakan sarang penjenayah. Jadi, saya berharap dengan kepantasan kereta saya, kemungkinan saya akan selalu selamat daripada bersua dengan penjenayah atau bahaya lain di hutan itu. Malah , saya pernah melihat seekor beruang dewasa. Terdapat hutan simpanan yang khas untuk perlindungan hidupan liar di salah-satu daerah yang saya lalui setiap hari. Ada yang mengatakan kawasan hutan itu terdapat gajah. Ini tentu menakutkan saya. Nasib baik, jalan-jalan hutan itu tidak banyak kenderaan yang bergerak melaluinya terutama waktu malam. Ini memudahkan saya memandu dengan laju tanpa terlanggar sesiapa atau terlanggar kenderaan lain. Saya terpaksa balik ke rumah saya pada waktu malam setiap hari . Perjalanan dari rumah saya di negeri lain ke tempat kerja di negeri lain lagi atau dari tempat kerja ke rumah saya ialah tiga jam jika ikut jalan panjang tetapi dua jam tiga puluh minit jika ikut jalan pintas iaitu dua hutan-belantara itu. Tetapi dengan peningkatan kepantasan kereta saya, mungkin mengambil masa tidak sampai dua jam tiga puluh minit. Bayangkan betapa siksa saya setiap hari, selalu mengantuk ketika memandu dan telah banyak nyaris mendapat kemalangan kerana tertidur semasa memandu. Kereta yang saya gunakan ketika dalam sejarah lama saya memandu di hutan-belantara setiap hari ialah kereta buatan lama Jepun.

Keadaan system revolusi pemabuk Proton Satria Neo R3 1.6 CPS ini tidaklah dapat dipastikan, dari kelajuan berapa ia mula terjadi. Adakah kelajuannya boleh dikekalkan dengan menekan suis coast/set ATAU suis ACC/RES??? Kelajuannya tidak kekal dan akan menurun ke tahap kelajuan yang telah disetkan dengan system auto-cruise. Sistem Revolusi Pemabuk kereta ini akan berulang-ulang mengaum-ngaum tanpa dapat dipastikan selang masa dari ngauman sebelum ke ngauman berikutnya tetapi selang masa itu adalah dalam tempoh beberapa saat. Ini sangat menakutkan kerana injin boleh rosak jika asyik mengaum-ngaum. Untuk merujuk sejarah silam saya sebagai Pemandu Rali Kereta Hutan-Belantara, sila klik link di bawah:

 

SEJARAH SILAM SAYA!!!

 

Kepada jurutera proton, jika anda mengetahui rahsia empat garisan pecut, cubalah cipta teknologi yang bersifatkan empat garisan pecut disertai dengan system auto-cruise dan R3 di makmal penyelidikan “Research & Development” laboratory. Oklah, mari tuan jurutera, kita, dengan berpakaian ninja, bergerak bagaikan bayu tidak berbunyi:

proton engineer, let us go to the secret place in the ground

proton engineer, let us go to the secret place in the ground

Now, we are in the ground. Open the door. We will become the pioneer in this innovation engineering. Such as one secret food recipe, we cannot tell anyone the method reason we like succeed in our business without any competitive with other trader.

Now, we are in the ground. Open the door. We may  become the pioneer in this SECRET innovation engineering. Such as one secret food recipe, we cannot tell anyone the method reason we like succeed in our business without any competitive with other trader.

Sekarang kita sedang merancang hipotesis, mungkin ini:

“Pecutan empat garisan dapat disetkan hanya dengan menekan satu butang khas. Ia akan bertindak secara automatic dan pengesetan ini tidak akan hilang walaupun system auto-cruise juga menggunakan suis acc/res dan coast/set setelah butang khas pecutan empat garisan dimatikan & lebih menarik ketika butang khas empat garisan pecutan dihidupkan, penggunaan butang coast/set atau acc/res juga boleh dilakukan serentak. Bermakna kedua-dua butang ini mungkin menghentikan pergerakan ke garisan kedua atau ketiga atau keempat tetapi apabila menekan suis acc/res dalam tempoh tertentu tanpa melepaskan tekanan itu, pergerakan ke garisan kedua dan seterusnya akan terjadi. Justeru, system rahsia ini yang kita namakan sebagai SISTEM RAHSIA EMPAT GARISAN PECUTAN tidak mustahil menggerunkan pengeluar kereta rali dan supercar dan pelumba kereta yang paling profesional. Kita tidak akan mendedahkan eksperimen dan kaedah ciptaan terkini ini kepada pengeluar kereta lain di seluruh dunia supaya Proton terus digilai oleh pembeli kereta terutamanya peminat kereta rali dan supercar.” Tiba-tiba aku terdengar satu bunyi, lalu aku menghunus ke kiri dan ke kanan pedang ninjaku. “Siapa?? Berani kau menceroboh? Harus aku membunuhmu???”. Aku bergerak hendak meninggalkan bilik makmal rahsia itu tetapi jurutera proton menghalang, dia berkata: “Tak perlu risau. Bunyi tersebut ialah kentutku”. Lalu aku segera menutup hidung dan mulutku dengan telapak tanganku dan melompat tinggi hampir mengenai siling makmal dan ketika lompatan berpusing tubuh itu, aku melontarkan pisau berbentuk bulan sabit ke arah jurutera proton yang menepis pisau itu dengan pedang samurai dia lalu dia melompat bagai harimau ke sebuah meja di mana pisau itu terpelanting dan pada masa yang sama aku juga melompat ke atas meja itu. Kami melompat ke atas meja itu serentak dan bila tiba di atas meja, jurutera segera menekan pisau sabit itu dengan hujung pedang dan aku juga menekan satu bahagian kecil pisau sabit itu dengan hujung pedang samurai. Tindakan kami menekannya secara serentak lalu pisau itu mengeluarkan satu benda. Lalu kami berjabat tangan dan secara serentak kami berkata: “Mission completed”. Aku mengambil benda tersebut dan menunjukkan kepada jurutera. Inilah hasil lakaranku, harap tuan suka.

 

bersambung………………..

While Crazy On Pictures!!!?? –> Series One

} –>

sinarcantik,bulan sabit, crescentcropped-simbolislam.png

PMST=ProphetMuhamadSaidThat.

PMST=ProphetMuhamadSaidThat.

cropped-masjidilharam.jpgcropped-bintangmalamlatarbelakangwebku.jpgcropped-bintangwebku.jpgcropped-bulanpurnama.jpgcropped-bintangmalam.jpgcropped-starle.jpgcropped-bintangsabit.jpgcropped-ataskutubutara11.jpg

what is the meaning of this?

what is the meaning of this?

The True Most Important website In The World That.....DPK!

The True Most Important website In The World That…..DPK!

cropped-imejsujudutkwebku1.jpgcropped-3.jpgcropped-askarjihad.jpgcropped-uzlahpintutafakur.pngcropped-bintangcantikwow.jpgcropped-gold-ink-pen.jpgcropped-kubur.jpgcropped-uzlah2.jpgcropped-panduancap-halalharam.pngcropped-jihad2.jpgcropped-kulitkitabmengenaldiridanwaliallah-1.pngcropped-jihad11.jpgcropped-jihad31.jpgcropped-tenterajihadberiamaran.jpg

Source Of Realization!

Source Of Realization!

cropped-inilahjilbab.pngcropped-imejsujudutkwebku.jpgapacheSYAITANKACAUORANGSOLATsyaitancuri

kamusbunyiperkataanEnglish?

kamusbunyiperkataanEnglish?

seorangguruyangmengajarsainsdalamEnglishMengatakankepadasayabahawaAdaperkataanenglishyangDiataktahunakmembunyikannya/menyebutnya.

seorangguruyangmengajarsainsdalamEnglishMengatakankepadasayabahawaAdaperkataanenglishyangDiataktahunakmembunyikannya/menyebutnya.

syaitancuri

AdadikatakanKalauterlebihpandai,akibatnyamasukTanjungRambutan

AdadikatakanKalauterlebihpandai,akibatnyamasukTanjungRambutan

lagienglishcartooncartoonlagienglish

DPKpioneerCanlearnEnglishButnotImpossibleIFhisEnglishStillWrong

DPKpioneerCanlearnEnglishButnotImpossibleIFhisEnglishStillWrong

cermingelap.Taknampakmaksiatdidalamnya?

cermingelap.Taknampakmaksiatdidalamnya?

Di Persimpangan Kutub is happiness star for every people & genie in this world!

Di Persimpangan Kutub is happiness star for every people & genie in this world!

Telurpalsuyangdirebusmudahpecah&kuranganjal.TelurasliAgakanjalisinya.

Telurpalsuyangdirebusmudahpecah&kuranganjal.TelurasliAgakanjalisinya.

WalaubagaimanapuntelurtiruanAgakMudahPecahBERBANDINGtelurAsli

WalaubagaimanapuntelurtiruanAgakMudahPecahBERBANDINGtelurAsli

DirendamDalamCecairParafin Wax untukmembentukselaputluarkuningtelur

DirendamDalamCecairParafin Wax untukmembentukselaputluarkuningtelur

KuningtelurpalsuyangmenggunakankalsiumkloridadibuatdenganAcuankhas

KuningtelurpalsuyangmenggunakankalsiumkloridadibuatdenganAcuankhas

IsiTelurPalsuInikelihatanSepertiTelurAsliTAPIagakCair&AgakberkilatdariyangAsli

IsiTelurPalsuInikelihatanSepertiTelurAsliTAPIagakCair&AgakberkilatdariyangAsli

TelurYangBertanda"Betul"DlmImejINI=telurpalsuyangkelihatanAgakCerah&LicinberbandingtelurASLI

TelurYangBertanda”Betul”DlmImejINI=telurpalsuyangkelihatanAgakCerah&LicinberbandingtelurASLI

lagikacangwalnutpalsuketulansimendalamkacangwalnutpalsu

AdayangkataNegaraChinaPakarmembuatBarangPalsu/tiruan

AdayangkataNegaraChinaPakarmembuatBarangPalsu/tiruan

kacangwalnutcropped-sujudgelap.jpgcropped-imejsujudgelaputkwebku.jpg

AyuhSEGERAbeliBukuINI.JanganlebihsanggupbeliBukutakbermanfaatsepertiMajalahARTIS,KARTUN,SUKAN.....

AyuhSEGERAbeliBukuINI.JanganlebihsanggupbeliBukutakbermanfaatsepertiMajalahARTIS,KARTUN,SUKAN…..

PernahAdaOrangBacaAkhbarYangMengatakanRestorenKFCdapatsijilHalalMalaysiaMELALUIpihakyangdiberikuasamenyiasatolehKFC,bukanmelaluiJabatanAgamaIslam!!!

PernahAdaOrangBacaAkhbarYangMengatakanRestorenKFCdapatsijilHalalMalaysiaMELALUIpihakyangdiberikuasamenyiasatolehKFC,bukanmelaluiJabatanAgamaIslam!!!

BlackSpectacles(notOriginal)CauseCancer

BlackSpectacles(notOriginal)CauseCancer

UjianCAPmenyatakanTualaWanita10xgandaberbakterialebihtinggidaripada....PiawaianKeselamatanAntarabangsa

UjianCAPmenyatakanTualaWanita10xgandaberbakterialebihtinggidaripada….PiawaianKeselamatanAntarabangsa

arrowiconcartoon

IfMouseBiteThis,YourHomeWillEXPLODE!!!

IfMouseBiteThis,YourHomeWillEXPLODE!!!

tutuprapataircondAgartikustakdapatmasuk

SeeCrescentMakeMeMoreCalmThanSeeAnyHuman!

SeeCrescentMakeMeMoreCalmThanSeeAnyHuman!

satrianeoCPS

My Mum MANY times prohibit me use internet in long period at night because this cause drowse when driving a car.

My Mum MANY times prohibit me use internet in long period at night because this cause drowse when driving a car.

secretmeeting

Ramai Pemimpin Organisasi/jabatan DAH GILA. Diktator,....

Ramai Pemimpin Organisasi/jabatan DAH GILA. Diktator,….

ribaisacrime

Destroy ALL matter that exist with change. This About Destroy With Change!!!

Destroy ALL matter that exist with change. This About Destroy With Change!!!

Akulah SUPARMAN!!!

Akulah SUPARMAN!!!

shycartooncertificatecartoonwastetimecartoonwastemoneycartoontouchshoulder

Siswazah&MerekaYangberkelulusanIjazah&LainnyaKiniUmpamaRobotBurungKakaktuaKeranaPemahaman&PemikiranMerekaDijajahOlehpendidikanyangtelahdisuntikdenganracunDestroyWithPlus&Lainnya

Siswazah&MerekaYangberkelulusanIjazah&LainnyaKiniUmpamaRobotBurungKakaktuaKeranaPemahaman&PemikiranMerekaDijajahOlehpendidikanyangtelahdisuntikdenganracunDestroyWithPlus&Lainnya

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

cropped-from-alone-world-1.jpgcropped-thcad126jv1.jpgcropped-ringkasan-shahih-bukhari.jpgcropped-syarah-shahih-bukhari.jpg

Hi you, reader, I am not understand what asuliti is. May I get know it from my toilet when I defecate?

Hi you, reader, I am not understand what asuliti is. May I get know it from my toilet when I defecate?

cropped-by-printer-diagram-of-pencetus-modify1.jpg

Hi readers, please be like me. Book worm. I want get diploma although I realize I am not a human being. Oh my God. Naked people!!! I hate porn matter. My community, worm community, hate this. Worm community have more self-respect THAN Human being community!!!!

Hi readers, please be like me. Book worm. I want get diploma although I realize I am not a human being. Oh my God. Naked people!!! I hate porn matter. My community, worm community, hate this. Worm community have more self-respect THAN Human being community!!!!

child study, baby study

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME, PLEASE BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME, PLEASE BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

CRAZY ROOM 1Crazy room 2

P.RAMLEE SAID THAT "sedangkan lidah lagi tergigit apa pula suami isteri". If tooth bite tongue accidentally, how about husband and wife?

P.RAMLEE SAID THAT “sedangkan lidah lagi tergigit apa pula suami isteri”. If tooth bite tongue accidentally, how about husband and wife?

cowstupid7=Malaysia Calendar

We are very busy think on tasty life but we forget think on tasty die

We are very busy think on tasty life but we forget think on tasty die

IsThisTheMostDelightGameInTheWorld??? Is this game illicit in ISLAM???

IsThisTheMostDelightGameInTheWorld??? Is this game illicit in ISLAM???

Australia surprised on ECPi technology. MR. LUKE from International Business Consultant said: "I already make research on various beverage at whole world inclusive Kangen water from Japan but technology on produce ECPi water is revenue of one  genius people thought. I almost did not believe it was made in MALAYSIA". MALAYSIA CAN!

Australia surprised on ECPi technology. MR. LUKE from International Business Consultant said: “I already make research on various beverage at whole world inclusive Kangen water from Japan but technology on produce ECPi water is revenue of one genius people thought. I almost did not believe it was made in MALAYSIA”. MALAYSIA CAN!

The Founder of DPK love this beverage. ECPi can avoid cancer.

The Founder of DPK love this beverage. ECPi can avoid cancer.

I am the first creator for Di Persimpangan Kutub or version 51% for DPK as World First Star Pioneer, as the creator for the sensor of the truth.

I am the first creator for Di Persimpangan Kutub or version 51% for DPK as World First Star Pioneer, as the creator for the sensor of the truth.

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

How To Keep Calm & How to be cautious??

How To Keep Calm & How to be cautious??

quick movement cartoon

PERKATAAN SUPERCHARGED ADA DI TEPI BADAN

PERKATAAN SUPERCHARGED ADA DI TEPI BADAN

emotion cartooncropped-from-alone-world-1.jpgcropped-madunaqiapalsu.pngcropped-cow-defecate.jpgcropped-tenteramalaikatberjihaddalamperangbadar.pngcropped-hizbut-tahrir-malaysia.jpgcropped-contoh-punca-kemalangan-maut.jpgcropped-zakat.pngcropped-rocket-roket.pngcropped-zakat.pngcropped-rocket-roket.pngcropped-kartun-kubur.jpgcropped-genie-genie.pngcropped-genie-take-a-bathe-jin-mandi.pngcropped-iniakibatbanyakdosa1.jpgcropped-iniakibatbanyakdosa.jpgcropped-alien.jpgcropped-gwe.pngcropped-sensor-networks.jpgcropped-genie.pngcropped-love.pngcropped-penapis-filter.pngcropped-male-embrace-pillow.pngcropped-r3-lagi.jpgcropped-by-printer-diagram-of-pencetus-modify1.jpgcropped-jihadlahya.jpgsatu lagi punca kemalangan mautcontoh punca kemalangan maut

An ambulance vehicle got an accident

An ambulance vehicle got an accident

male embrace pillow

Animal also know that love is necessary thing.

Animal also know that love is necessary thing.

car sensor

I hate this stupid and crazy toilet. Why human being like this stupid modern toilet. It can splash your defecate water to your mouth.

I hate this stupid and crazy toilet. Why human being like this stupid modern toilet. It can splash your defecate water to your mouth.

Yes you right? I will defecate at your home if I be a thief?

Yes you right? I will defecate at your home if I be a thief?

We need source of realization which free from falseness and wrong fact so that we can true and good sensor of the truth so that we can find better  "pemutus teguh" such as asaidad, asa isa and badarila!!!

We need source of realization which free from falseness and wrong fact so that we can true and good sensor of the truth so that we can find better “pemutus teguh” such as asaidad, asa isa and badarila!!!

This Is Other Authors Category!!  Is mean, originally the post or pages or content is not make by me [The Symbol Of U'zlah]!!!:

This Is Other Authors Category!! Is mean, originally the post or pages or content is not make by me [The Symbol Of U’zlah]!!!:

Where is the comet move down? Guess you.

Where is the comet move down? Guess you.

Many peoples praise about the intelligent baby pig at this court!

Many peoples praise about the intelligent baby pig at this court!

As a judge, I command all of you ask Paris Hell Tone & Lady Gaga for get know what alua ya dina is!!!

As a judge, I command all of you ask Paris Hell Tone & Lady Gaga for get know what alua ya dina is!!!

Yes you right. This is a Hogan's lawyer!

Yes you right. This is a Hogan’s lawyer!

chipsmore biscuit

THIS ARTICLE FROM: PeN oN iCeBeRg

THIS ARTICLE FROM: PeN oN iCeBeRg

I write this article on the iceberg in my alone world at north pole to save world from madness and cruelty!!! I found The Sensor Of The Truth Here.....

I write this article on the iceberg in my alone world at north pole to save world from madness and cruelty!!! I found The Sensor Of The Truth Here…..

server computerCREATE WEB APPLICATIONAUTOCADmicrosoft windows

Encyclopaedia is mean a book that contain various branch of knowledge. And at some encyclopaedia ,every matter or title at that book in index form arrangement like dictionary??

Encyclopaedia is mean a book that contain various branch of knowledge. And at some encyclopaedia ,every matter or title at that book in index form arrangement like dictionary??

Scale, crop, rotate, and moreCOMPUTER ALARMblock emailResize an image you've already added to your post directly in the editor.You can avoid formatting issues by setting all pasted text to be automatically stripped of any code.cropped-warning.jpg

Oh My God. Hell Or Heaven?

Oh My God. Hell Or Heaven?

cropped-final-warning.jpgcropped-final-warning1.jpg

I WRITE THIS ON ICEBERG TO SAVE THE WORLD ALTHOUGH I GET PROBLEM TO DIRECT  ALIVE AT THIS POLE.

I WRITE THIS ON ICEBERG TO SAVE THE WORLD ALTHOUGH I GET PROBLEM TO DIRECT ALIVE AT THIS POLE.

Featured Image -- 3077

Do not treat you can defeat me. I am the owner of this place, You see my gun?

Do not treat you can defeat me. I am the owner of this place, You see my gun?

PROTON SATRIA NEO R3 . Is It had Revolt System & Mystery System or Secret Rally System I

ThisCarHasImmobilizerSystem.ManyPeopleHateItBecauseTheyNeedPayFeeToGetThisImmobilizerFunction.

ThisCarHasImmobilizerSystem.ManyPeopleHateItBecauseTheyNeedPayFeeToGetThisImmobilizerFunction.

But I am different. I will shoot toward you. I mean that your top part your hat!!!

But I am different. I will shoot toward you. I mean that your top part your hat!!!

Otherwise, I will mad peoples because they are like rubbish, useless to us?

Otherwise, I will mad peoples because they are like rubbish, useless to us?

For lessen my stress problem, I should shoot like this. Do not worry, ONLY bird will die.

For lessen my stress problem, I should shoot like this. Do not worry, ONLY bird will die.

Juncture Prophet Muhammad still alive, a crying camel told him about the owner of itself who force it make works which it could not do. So, you, hi a cowboy, must give me your food & beverage to me so that I have enough energy to bring you wherever.

Juncture Prophet Muhammad still alive, a crying camel told him about the owner of itself who force it make works which it could not do. So, you, hi a cowboy, must give me your food & beverage to me so that I have enough energy to bring you wherever.

Do you know why this horse move like this? The answer is reason the horse angry because your fart or it never want to be your game. Horse said, "The game waste my time"

Do you know why this horse move like this? The answer is reason the horse angry because your fart or it never want to be your game. Horse said, “The game waste my time”

If you make mistake when use this rotate rope, constrict your neck

If you make mistake when use this rotate rope, constrict your neck

Ha ha ha!! I have big licence to kill anyone because I have Mad Certificate from International Mental Disease Hospital!! I will shoot people of Malaysia because this is fun game!!!

Ha ha ha!! I have big licence to kill anyone because I have Mad Certificate from International Mental Disease Hospital!! I will shoot people of Malaysia because this is fun game!!!

Hacker

SATAN ALSO A HACKER LIKE ME???

SATAN ALSO A HACKER LIKE ME???

One of the symbol of ISLAM religion is STAR like this picture!

One of the symbol of ISLAM religion is STAR like this picture!

bintang.png

Mataku macam Arab, hidungku macam Eropah, gigiku macam orang asli, mulutku macam Afrika, perangaiku , emmmm....emmmm macam.... macam ape ye? Macam kaulah wahai pembaca blog ini!!

Mataku macam Arab, hidungku macam Eropah, gigiku macam orang asli, mulutku macam Afrika, perangaiku , emmmm….emmmm macam…. macam ape ye? Macam kaulah wahai pembaca blog ini!!

Your wordpress security

ada 7 beza

ada 7 beza

Cari 5 beza di foto ini berbanding foto asal

Cari 5 beza di foto ini berbanding foto asal

EarthquakeFailToDestroyAmosqueAtJapan

EarthquakeFailToDestroyAmosqueAtJapan

ada 7 beza

ada 7 beza

ada 5 beza

ada 5 beza

HaveNoPeopleStealYourStoneBorder?

HaveNoPeopleStealYourStoneBorder?

Ada 10 beza.

Ada 10 beza.

ADA 8 BEZA

ADA 8 BEZA

Ada 10 beza

Ada 10 beza

Ada10perbezaandifotoINIberbandingFotoAsal1.Cuba Anda Cari bezanya.

Ada10perbezaandifotoINIberbandingFotoAsal1.Cuba Anda Cari bezanya.

TNB CATAT UNTUNG BERSIH RM4.39 BILION....

TNB CATAT UNTUNG BERSIH RM4.39 BILION….

Tarif elektrik menyiksa rakyat tetapi gaji CEO TNB RM1.8 juta setahun???

Tarif elektrik menyiksa rakyat tetapi gaji CEO TNB RM1.8 juta setahun???

Cautious!MadScientistIndeedExist!

Cautious!MadScientistIndeedExist!

Is trap on Roof OK?

Is trap on Roof OK?

Boleh Percayakah ini? Bukankah golongan peniaga tiada akan mengatakan barangannya tidak baik walaupun memang tidak baik?

Boleh Percayakah ini? Bukankah golongan peniaga tiada akan mengatakan barangannya tidak baik walaupun memang tidak baik?

This photo show the best method to destroy or block your bad desire!!

This photo show the best method to destroy or block your bad desire!!

 EnoughMoneyToPayThis? Expired date - insurance?

EnoughMoneyToPayThis? Expired date – insurance?

Peringatan harian ke 41 = electric bill. Paid? TNB zalim sebab tiada jadual terperinci kadar bayaran ditunjukkan di belakang bil ? Bil air ada buat seperti itu. Lebih zalim, ada caj untuk tabung TNB dikenakan ! Bil api saya banyak yang dikenakan caj ini. TNB dah kaya dan tamak, kenapa kenakan caj seperti ini? Tak masuk di akal. Kerajaan perlu ambil alih 100% semula TNB dan TNB perlu serahkan semula tanpa syarat. Rakyat perlu didahulukan. Kadar caj TNB pula sangat mahal, walaupun yang minima! Tamak dan zalim?

Peringatan harian ke 41 = electric bill. Paid? TNB zalim sebab tiada jadual terperinci kadar bayaran ditunjukkan di belakang bil ? Bil air ada buat seperti itu. Lebih zalim, ada caj untuk tabung TNB dikenakan ! Bil api saya banyak yang dikenakan caj ini. TNB dah kaya dan tamak, kenapa kenakan caj seperti ini? Tak masuk di akal. Kerajaan perlu ambil alih 100% semula TNB dan TNB perlu serahkan semula tanpa syarat. Rakyat perlu didahulukan. Kadar caj TNB pula sangat mahal, walaupun yang minima! Tamak dan zalim?

TransferCredit?Celcom=AnakSyarikatAnakMahathir?

TransferCredit?Celcom=AnakSyarikatAnakMahathir?

ATMcardEXPIREdate?

ATMcardEXPIREdate?

 ChangeORcleanWaterFilter?

ChangeORcleanWaterFilter?

RoadTaxRENEWAL?

RoadTaxRENEWAL?

Peringatan harian ke 26=BeforeSpray.PlantInHome

Peringatan harian ke 26=BeforeSpray.PlantInHome

Print any receipts with your printerBeforeInformationExtinguished

Print any receipts with your printerBeforeInformationExtinguished

Your Business Licence Renewal? LawActionIf...

Your Business Licence Renewal? LawActionIf…

PERINGATANharianKe35=Investigate under your car NOW?!

PERINGATANharianKe35=Investigate under your car NOW?!

UseAutoToolsToLooseTheNat?

UseAutoToolsToLooseTheNat?

ListThese.Expired Date?

ListThese.Expired Date?

THIS IS KOLAH [IN MALAY LANGUAGE]

THIS IS KOLAH [IN MALAY LANGUAGE]

CobraMayComeFromToiletDrain

CobraMayComeFromToiletDrain

Use Block which created to Lock the cupboard as alternative method.

Use Block which created to Lock the cupboard as alternative method.

 Clean it. Change if Water filter damaged

Clean it. Change if Water filter damaged

Peringatan harian ke 9 =False Money? EXP.Date card?

Peringatan harian ke 9 =False Money? EXP.Date card?

 Keep this at a place which you can lock it .

Keep this at a place which you can lock it .

Change Key If you think this is necessary

Change Key If you think this is necessary

 Ants & other animals fail to get your food?Cover it with best cover.

Ants & other animals fail to get your food?Cover it with best cover.

Put Trap On Ceiling. Test , repair or change any fused which damage due to rat bite.

Put Trap On Ceiling. Test , repair or change any fused which damage due to rat bite.

Second Daily Reminder = Make sure whether you have to change it to solid grill or better or repair or hit any nail.

Second Daily Reminder = Make sure whether you have to change it to solid grill or better or repair or hit any nail.

Change & investigate

Change & investigate

Ayoyo! itu ulat mana ada sama itu melayu. Saya, india juga duduk, itu worang melayu tarak makan daun sama itu india punya worang tapi itu worang tua , sireh juga makan!!!!

Ayoyo! itu ulat mana ada sama itu melayu. Saya, india juga duduk, itu worang melayu tarak makan daun sama itu india punya worang tapi itu worang tua , sireh juga makan!!!!

barrack obama toilet paper

cropped-my-snapshot17.jpgcropped-harimauhalimaulimaulemon.jpg

ButIonlywantSafeAnyBeautifulGirl!!HA HA HA!?

ButIonlywantSafeAnyBeautifulGirl!!HA HA HA!?

Yess! If you eat me, this make me proud because that is mean my body is tasty but you must remember , oh this blog reader that if you eat me, you will have bad behavior!!!

Yess! If you eat me, this make me proud because that is mean my body is tasty but you must remember , oh this blog reader that if you eat me, you will have bad behavior!!!

Am I crazy due to see what in the "KAABAH"?

Am I crazy due to see what in the “KAABAH”?

spiderman berucap

Oh everybody, tell Mahdi & prophet Isa that I love them very much &....!!!

Oh everybody, tell Mahdi & prophet Isa that I love them very much &….!!!

Method ForWear "serban"

Method ForWear “serban”

catat dan lakar jalan

catat dan lakar jalan

cropped-sinarcantik.jpg

The Second DoTiSeMa Kill Hypothesis Operation!!!

} “DPK 51%:=” –> [in the Recurrence Personality Theory] AND ALSO IN THE MIND OF KILL ROOT PROBLEM:


 

REMINDER: This post was updated on 14 march 2016. See what update become change or additional:

Pada 11 Februari 2016, hari ini, farziat atau hipotesis ini masih belum dilancarkan eksperimen kejiwaan ini. Di Persimpangan Kutub, tujuannya untuk menyelesaikan masalah kewujudan perbezaan dan perbalahan pendapat telah berjaya menemui jalan penyelesaian melalui teori DPK dan sae~*iga. Di Persimpangan Kutub juga telah berjaya menemui jalan penghapusan kemiskinan global dengan mencipta simbolik-simbolik rahsia dalam cerpen DPK. Tujuan asal blog DPK ini diwujudkan ialah untuk menyelesaikan masalah perbezaan dan perbalahan pendapat dalam ISLAM. Kemudian tujuan DPK telah bertambah dan berpelbagai. Tetapi Di Persimpangan Kutub melalui teori Kitaran Personaliti telah gagal mencapai tujuan utama pembinaan teori ini iaitu untuk melahirkan manusia wali, kekasih Tuhan, soleh dan solehah [T= On 11 February 2016,today, hypothesis or this experiment still not launch yet the soul experiment. Di Persimpangan Kutub, its purpose for resolve the problem on existence of difference and objection opinion got succeed found settlement way through DPK theory and sae~*iga. Di Persimpangan Kutub also already succeed found the kill way for  global indigence with create secret symbolics in DPK short story. DPK blog first purpose exist is for resolve the problem on difference and objection concerning opinion in ISLAM. Afterwards DPK purpose already enhanced and exist various. But Di Persimpangan Kutub through Recurrence Theory was fail get this theory main purpose namely for bear “wali” people, God’s lover, “soleh” and “solehah”]

Farziat “Pembunuhan DoTiSeMa ATAU Dotisema kedua atau PD2” ini ialah jua tujuan Di Persimpangan Kutub. Iaitu menggunakan falsafah DPK untuk melaksanakan pembunuhan ini [T= The “DoTiSeMa Kill OR second Dotisema or PD2” is also Di Persimpangan Kutub purpose. That is use DPK philosophy for launch the kill].

Operasi farziat ini belum dijalankan lagi. Formula operasi ini ialah: [T=The hypothesis operation still not launch yet. The operation formula is]:

-0[Utter Syahadat, next is istighfar, next more is salawat and Asmaul Husna], xXx[<–pemanis&/pentawar]<–0[Alarm]+1[magnet besar eurati],0+2[efek eurati] + 3 [Solat Taubat, Solat Tahajud, Solat Hajat ] –> faktor kitaran/fk (=02+fk)+!!!{pentawar+!pemanis} +@–> tasbih Asmaul Husna  AND NEGATIVE ZERO [-0] = PEMBUNUHAN DOTISEMA KEDUA.

Huraian tentang formula farziat kedua ini ialah:[T= Explanation about the second hypothesis formula is]:

Firstly, in this soul experiment, you should try to utter syahadat as first action, next is utter istighfar, next utter salawat and ASMAUL HUSNA, NEXT IS xXx bermaksud sebarang faktor kitaran buruk yang jadi penyekat hendaklah dikenalpasti dan dihapuskan terlebih dahulu iaitu penyekat yang menghalang berlaku pengurusan dan penggunaan alarm, penghapusan mother of dotisema dan seterusnya.Simbol <–pemanis&/pentawar bermaksud menggunakan pemanis dan pentawar untuk menghapuskan faktor kitaran buruk atau penyekat. YANG SANGAT MENYEDIHKAN IALAH DALAM KEHIDUPAN SESEORANG ITU MUNGKIN ADA LEBIH DARIPADA SATU IBU DOTISEMA. CONTOHNYA, IBU DOTISEMA INI MUNGKIN BERADA DALAM xXx [penyekat]. Ia dinamakan juga sebagai Penyekat Utama. 0+1 juga bermaksud “0X dahulu sebelum 0+1 yang sebenar”  iaitu penggunaan alarm dan menggunakan masa itu untuk seboleh-bolehnya juga untuk menguruskan penghapusan [disimbolkan dengan <–X di mana X ialah simbol keburukan] faktor keburukan, penyekat dan penyekat utama yang sangat kuat pengaruhnya kepada personaliti dan kitaran, seolah-olah faktor itu menjadi ibu yang melahirkan pelbagai kitaran jahat dan buruk yang menyebabkan wujud keadaan dotisema. Tidak mustahil jika ini ialah ibu dotisema. Kemungkinan yang tidak mustahil dapat terjadi. Sesetengah orang mempunyai lebih daripada satu penyekat utama yang berada dalam xXx. Contohnya, penyekat utama atau ibu dotisema itu ialah kegilaan menggunakan computer dan telefon pintar. Kegilaan ini mengalpakan dan melalaikan dia daripada melakukan hal lain yang wajib atau lebih perlu. Kita perlu tahu ibu dotisema yang dalam xXx yang patut kita musnahkan dulu.  Satu daripada dotisema-dotisema itu mungkin lebih kerap terjadi dahulu daripada yang satu lagi. Ia juga mungkin lebih kuat daripada yang satu lagi. IBU DOTISEMA KETIKA PENGUASAAN ALARM DI PERINGKAT 100% ATAU DI PERINGKAT LEBIH/SANGAT BAIK ATAU KETIKA IBU DOTISEMA YANG DALAM xXx TELAH DIMUSNAHKAN, MUNGKIN JUGA LEBIH DARIPADA SATU.[T=xXx is mean anything bad recurrence factor which become penyekat need get know it surely first namely penyekat that hinder management and alarm use from happen, destruction to mother of dotisema and next other.Symbol of <– pemanis&/pentawar is mean use pemanis and pentawar for destroy bad recurrence factor or penyekat. WHICH VERY GRIEVOUS IS IN SOMEONE LIFE MAY HAS MORE THAN ONE MOTHER OF DOTISEMA.  ITS SAMPLE, THIS MOTHER OF DOTISEMA MAY STAY IN xXx [hindrance]. It also get name as Penyekat Utama [main hindrance]. 0+1 is also is mean “0X is first before real 0+1” namely alarm use and use the time for attempt do with the best  and manage destruction [get symbol with <–X where X is badness symbol] for badness factor, penyekat [hindrance] and penyekat utama which is very strong badness factor to personality and recurrence, seem the factor become mother which bear various evil and bad recurrence which cause dotisema situation exist. Not impossible if this is mother of dotisema. Some people has more than one penyekat utama or that mother of dotisema which stay at xXx. Its sample, penyekat utama or mother of dotisema is madness on use computer and smart phone. This madness cause he forget and neglect from do other thing that must or more necessary. We should know which mother of dotisema in xXx we should destroy it first. One of those dotisema may more often happen first than other one. It also may more strong than other one. MOTHER OF DOTISEMA WHILE ALARM DOMINATION AT LEVEL 100% OR AT LEVEL THAT MORE/VERY NICE OR WHILE MOTHER OF DOTISEMA THAT IN xXx WAS LOST, MAY ALSO MORE THAN ONE]. Selepas Berjaya membunuh penyekat dan penyekat utama yang juga menjadi ibu dotisema, maka penggunaan alarm secara lebih baik dan lebih menyeluruh atau menyeluruh dapat dilakukan. Maka, usaha diteruskan dengan cuba membunuh ibu dotisema yang berikutnya ketika alarm dapat digunakan dengan baik. Penghapusan yang berjaya mungkin menghasilkan eurati yang lebih tinggi nilainya, kemudiannya, iaitu disimbolkan dengan +1. Maka, hasil yang mungkin terjadi ialah 0+1=01 iaitu 0X–>BERUBAH MENJADI 01.[T=After succeed kill penyekat and penyekat utama which also become mother of dotisema, so better alarm use and more get effect or the best can do it]. [Destruction that succeed may cause eurati which has its  higher value, after that namely be symbol as +1. So, consequence which may happen is 0+1=01 namely 0X–> TRANSFORM TO BE 01]. Eurati mungkin mendorong kelahiran kitaran-kitaran baik seperti ia menjadi magnet atau menarik kitaran baik dengan tarikan yang besar lagi kuat pengaruhnya. Tanda koma (,) sebelum 0+2 bermaksud eurati yang lebih bernilai hendaklah cuba diperolehi dulu sebelum dapat impak baiknya yang dilakukan secara berjadual menggunakan alarm [disimbolkan dengan 02 atau 0+2] [Eurati may encourage the existence of nice recurrences such it be magnet or pull nice recurrence with big &  its strong influence pull. Comma (,) before 0+2 is mean eurati which more value nice to get it first before get its good effect which is make with use schedule by alarm [get symbol as 02 or 0+2]. 02 ini cuba dilakukan dengan juga ada melakukan hal yang disimbolkan dengan 3 iaitu mula-mula cuba solat taubat dahulu, kemudian solat tahajud, kemudian solat hajat berterusan{disimbolkan dengan –>fk} dengan pentawar dan manisan [DISIMBOLKAN DENGAN +!!!] sambil cuba seboleh-bolehnya mengutamakan dapat  pemanis  [tanda seruan pada !pemanis bermaksud utamakan pemanis] dan sedaya-upaya melakukan sesuatu sambil berzikir Asmaul Husna [disimbolkan dengan 02–>fk!!!+tasbih]. Simbol @ pula bermaksud dapat berzikir semata-mata setelah keadaan lain atau urusan lain telah diselesaikan atau telah dilakukan dengan baik . Simbol –> pada tasbih Asmaul Husna bermaksud cuba terus kekal berzikir Asmaul Husna dengan berzikir lebih banyak daripada sebelumnya DAN KEMUDIAN BEGITU JUGA HAL NEGATIVE ZERO [T= This 02 try to do direct continuous with also has perform matter that get symbol as 3 namely start try perform solat taubat first, after that is solat tahajud, after that is solat hajat with direct happen {get symbol as –>fk} with ” pentawar and manisan” [GET SYMBOL WITH+!!!] while try do with the best give priority to pemanis [the ! symbol is mean give priority to pemanis] and try do with the best on anything while utter zikir Asmaul Husna [get symbol as 02–>fk!!!+”tasbih”]. The @ symbol is mean get utter zikir only after other situation or other work already finish or already make it nicely. The –> at Asmaul Husna is mean try to direct permanent to utter Asmaul Husna with utter it more much than before AND NEXT IS SUCH THAT ALSO NAMELY NEGATIVE ZERO].

Itulah formula untuk jadi Wali Allah atau orang soleh dan solehah, insya-Allah. Harap memang benar formula ini [That is formula for become God’s lover or people who soleh and solehah, insya-Allah. Hope the formula indeed true].

Ambil Perhatian!!! Zikir yang dibaca ini tidaklah bertujuan mendapatkan apa-apa ganjaran melainkan dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi, bukan berzikir sebab nak jadi kaya dan lain-lain. Hal-hal seperti itu hendaklah dilupakan. Borang Ciri di bawah hanya akan diisi setelah tempoh akhir operasi: [T= Get Attention!!! The zikir read is not has purpose get any reward except with honest for Allah only. So, not utter zikir reason want to be rich et cetera. Forget matter such that. The characteristic form below will fill only after the end operation period]:


CIRI OPERASI PEMBUNUHAN DOTISEMA KEDUA/SECOND DOTISEMA KILL CHARACTERISTIC FORM


 

Tempoh operasi: dua bulan [T= Operation period: two month]

Tarikh mula operasi: [T= Start operation date]

Tarikh akhir:[T= Last date]

Status Pencapaian Matlamat Operasi: [ Operation Purpose Achievement Status]

Ulasan Operasi:[Operation Commentary]

 

Kesimpulan Operasi:[T= Operation fact]


NOTE: OTHER ROOT PROBLEM IN OUR LIVES IS OUR BAD BEHAVIOUR. SO, I hope the above formula, which we give its name as formula of  Second Dotisema Kill, will succeed kill our bad behaviour.

 


I KILL YOU NOW, MOTHER OF DOTISEMA

I KILL YOU NOW, MOTHER OF DOTISEMA

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME, PLEASE BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME PLEASE, BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

 

 

Important Note For DPK Blog Readers

note

DPK REMINDER ON 9 FEBRUARY 2016


This reminder is exist here by refer to whole older declaration/reminder for make it applicable/suitable with note on today, 9 february 2016:

“You may see any new continuation for any matter at this DPK blog. Some content or post may become trash [delete]. Any content which in >I< (refer to Declaration on 27 December 2015 if necessary), as any content of pre 51* may not use or may not use whole anti-sabotage link process. These content are not in DPK Clean Zone except these pre 51* can go to Real DPK Clean Zone (have prefect/whole anti-sabotage link process with newest secret reference for safety system which will view on the page/post). The reference will show the create date for that newest safety system and will show like this:

*….(=create date of system)=……….(=secret reference for safety system)* =Anti-sabotage link= DPK Clean Zone or as DPK Blog Cleanse Zone (DBCZ) or 51%* or 51*=DBRR (DPK Blog Rescuer Revolution).

Note: If has one star (*….), this is mean this is SDL (Sabotage Detector Link) in UZ (Unsafe Zone) or Ore (Old revolution) or is mean SDL in pre 51%* zone BUT if it has two star (*….*) like the sample above [*….=create date =….*], is mean this SDL is in real/true DBRR/DBCZ. The safety formula for DBCZ (pre 51* or real DBCZ) is still use method such in Declaration on 27 December 2015, that is:

Bi….+….etyme….–> c….anel–>#i@~+full….andant….–>mic…+psw….–>pd….–>hp….nter@scn–>web=pre 51% or real 51%*

The list matter or information which show anything that still not exist or still not finish is below:

1= Post which in category about Koran translation, Kutub al-Sittah, false and not authentic hadith –> still not exist (whole these post will become siratan in fourth DPK principle except if some of these more applicable become siratan for other DPK principle)

2=DPK blog filter process –> still not finish yet

3= Real DBCZ –> still not exist

4= Whole other information, click HERE

 

THE BIG REMINDER: If real DBCZ is already exist, this is mean that real Di Persimpangan Kutub concept in 51% version is already finish, complete and exist!!! “

IsLaM SeBeNaR @ ReAl IsLaM At Di Persimpangan Kutub 51%

“DPK 51%:=” [in The Mind Of Root Problem Killer through sae~*iga AND ALSO BECOME ONE PART FOR RECURRENCE THEORY OR TEORI KITARAN PERSONALITI]. See also Continuation For THIS POST AS ONE CONTENT FOR THESE TWO CONCEPT ALSO [KITARAN PERSONALITI AND ROOT PROBLEM KILLER MIND, NAMELY  The Second DoTiSeMa Kill Hypothesis Operation.

Continue reading

“Satu Ke Arah Tiga” atau 1–>3[51%] atau Sae~*iga in Root Problem Killer Mind

This post is one content for Root Problem Killer Mind/RPKM, through DPK theory in Di Persimpangan Kutub philosophy. This content, we call it as sae~*iga or its symbol is 1–>3[51%] or Satu Ke Arah Tiga [see also other content for RPKM namely YAMIGTA]:

Di Persimpangan Kutub menyatakan bahawa golongan sunni atau sunnah nabi Muhammad tidak pernah wujud melainkan pada zaman nabi Muhammad, zaman khulafa ar-rasyidin dan zaman pemerintahan imam Mahdi [yang akan terjadi]. Walaubagaimanapun, kerana DPK mempercayai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam teori 99.9% yang besar kemungkinan boleh dianggap wujud golongan sunnah atau terhampir sunnah, maka bahagian Sae~*iga ini diperkenalkan di sini. Di Persimpangan Kutub tidak menganggap bahawa golongan empat mazhab sebagai golongan sunnah melainkan sebagai golongan “terhampir sunnah”  [T=Di Persimpangan Kutub state that sunni group or sunnah by prophet Muhammad never exist except at prophet Muhammad era, khulafa ar-rasyidin era and at imam Mahdi governance era [will happen]. However, reason DPK believe something might which may happen in 99.9% theory which very might can be treat as exist on sunni group or nearest sunnah, so  this sae~*iga part is already display here. Di Persimpangan Kutub did not treat that four sect group as sunnah group except as “nearest sunnah” group. Bagi membantu golongan ini lebih hampir ke alam nyata sebagai golongan sunnah ini, maka The Mind of Root Problem Killer memperkenalkan atau mencadangkan sae~*iga ini. sae~*iga ini mungkin mewujudkan golongan sunnah sejati atau yang terhampir [yang lebih hampir] [T=For help this group nearer to real world as the sunnah group, hence The Mind of Root Problem Killer introduce or suggest the sae~*iga. This sae~*iga may give birth to real sunnah group or nearest [who nearer]. Yang dimaksudkan dengan “satu” dalam sae~*iga ini ialah “mengamalkan apa yang biasa atau/dan yang diyakini sebagai ajaran Islam sebenar “. Yang dimaksudkan dengan “Ke ARAH Tiga” ialah mengamalkan apa yang biasa atau/dan yang diyakini sebagai ajaran Islam sebenar sambil terus berusaha atau terus cuba berusaha mengkaji keseluruhan ilmu empat mazhab [Hanafi, Hambali, Maliki, Syafie], juga yang KEDUA ialah mengkaji keseluruhan ilmu 4 golongan [jika menjumpai atau memperolehi sumber ini] yang di atas golongan DPK seperti yang dinyatakan dalam PNKSI dalam Ungkapan Yang Mengharumi iaitu 101:94, 100:95, 99:96 dan 98:97, dan yang KETIGA ialah juga mengkaji keseluruhan ilmu golongan/sumber 51:50 dalam PNKSI itu. Seboleh-bolehnya cuba dapat mengutamakan 4 sumber yang di atas sumber 51:50, kemudian mengutamakan sumber 51:50 dan kemudian barulah sumber empat mazhab [hanafi, syafie, maliki, hambali][T= The meaning of “one” in sae~*iga is “practise what be common or/and which be belief as real Islam teaching”. The meaning “To DIRECTION Three” is practise common matter or/and which be belief matter as real Islam teaching while direct attempt or direct try make effort study whole four group knowledge [Hanafi, Hambali, Maliki, Syafie], also the second is study all four group knowledge [if found or get this source] who above DPK group such as be information in PNKSI in Ungkapan Yang Mengharumi namely 101:94, 100:95, 99:96 and 98:97, and the third is study also on whole group/source of 51:50 knowledge in that PNKSI. Try make best effort to give priority to four source who/which above 51:50 source, afterwards give priority to 51:50 source and afterwards on four sect source [hanafi, syafie, maliki, hambali].

Justeru sae~*iga ini ialah[T=So this sae~*iga is]:

1= Keterangan lanjut untuk Root Problem Killer Zaman Bermazhab & keterangan lanjut untuk bahagian “sejauh manakah gagasan DPK bukan bidaah sesat………” [T= Further information for Root Problem Killer At Sect Era & further information for the part of “sejauh manakah gagasan DPK bukan bidaah sesat………”]

2= Sebagai tanda atau simbol bahawa golongan Di Persimpangan Kutub tidak boleh dianggap sebagai bermazhab atau tidak boleh dianggap bermazhab dalam erti kata yang tepat [T=As a sign or symbol that Di Persimpangan Kutub community has not sect or cannot treat has sect in exact meaning]

3= Kaedah untuk penyatuan minda seluruh umat Islam, menghapuskan kontroversi, bantahan, salah-faham, pertentangan pendapat, menyatukan usaha dengan menghapuskan intipati mazhab secara berangsur-angsur sehingga wujud golongan 99.9% dalam golongan DPK kategori pertama[T=Method for  whole Islam people mind unity, destroy controversy, objection, misunderstand, different opinion, unite effort by destroy sect content with more and more until 99.9% community exist in DPK group first category]

Jika benar negara BANGLADESH mengamalkan 4 mazhab, bermakna seolah-olah menunjukkan satu proses dalam sae~*iga telah dilaksanakan. Harap begitulah kerana adalah tidak waras rakyat sesebuah negara itu bermazhab itu atau ini kerana kerajaannya mengatakan harus bermazhab itu atau ini. Contohnya, sebuah negara memilih mazhab syafie, maka rakyat dipaksa menganutinya. Ini tidak siuman dan tidak masuk akal kerana Islam bukan 4 jenis fesyen seluar dalam wanita.Hari ini pakai seluar dalam biru, esok kuning, lusa hijau sebab semuanya tak salah sebab semuanya ialah seluar dalam juga [T=If true that country of BANGLADESH practise 4 sect, is mean seem show one process in sae~*iga already happen. Hope like that reason not sane for any that country people use that or this sect because their government say must follow the sect or this sect. Its example, a country choose syafie sect, hence folk get force to follow it. This is not sane and did not enter the mind reason Islam is not four type of women panties. Today wear blue underwear, tomorrow is yellow, day after tomorrow is green because whole those are not wrong reason whole those are panties too].Di padang mahsyar nanti, kalau Allah tanya kenapa menjadikan syafie, hanafi, maliki dan hambali sebagai imam padahal Aku telah menyampaikan wahyu kepada nabi Muhammad tentang 12 khalifah atau 12 imam, apa akan umat Islam menjawabnya???? Bukankah ini kesesatan dan bidaah sesat?? Di Persimpangan Kutub menganggap ini bidaah sesat dan haram melainkan menggunakan empat mazhab itu dalam keadaan sae~*iga. Bangladesh hendaklah meneruskan atau cuba meneruskan pengkajian dengan dua proses lagi dalam sae~*iga iaitu yang diistilahkan sebagai ” 4 sumber di atas sumber 51:50″ dan PROSES 51:50. Diingatkan lagi bahawa sesuatu ajaran mazhab yang empat mazhab atau mazhab lain, jika hasil penyiasatan pencetus dan sensor of the truth menunjukkan itu ialah ajaran ISLAM Sebenar, maka bolehlah dianggap juga itu bukan ajaran mazhab tetapi ISLAM tulin.

[T= At mahsyar field in soon future, if Allah ask why obedient to syafie, hanafi, maliki and hambali as imam whereas I already bestow revelation on prophet Muhammad about 12 caliph or 12 imam, what will Islam people give answer???? Is this not astray matter and astray creation on Islam?? Di Persimpangan Kutub treat this as astray creation and illicit except use those four sect in sae~*iga condition. Bangladesh can direct or try direct make research with  two process more in sae~*iga namely which get terminology as “4 source above 51:50 source” AND 51:50 PROCESS. Remind more that any sect teaching which four sect or other sect, if result on pencetus investigation and sensor of the truth show that is real ISLAM teaching, so can treat that also as not sect teaching but pure ISLAM].

 

 

Penyatuan minda yang sama untuk seluruh Umat Islam sedunia termasuklah GWE, tidaklah mustahil mendorong pembentukan khilafah, satu hal yang diperjuangkan oleh Di Persimpangan Kutub, satu hal yang menjadi impian Di Persimpangan Kutub philosophy [The same mind unity for whole Islam community a world include GWE, not impossible encourage khilafah existence, a matter which be effort by Di Persimpangan Kutub, a matter which become ambition in Di Persimpangan Kutub philosophy].

Riddle code 718:

first riddle: male baby on earth but female baby in earth

second riddle: At this world, you can get one or two or three or four but at invisible world you can get 70 or 71 or 72 or 73 or 74. What is this?

third riddle: become an infant with say two sentence

 

WARNING: The first and the second terminology for sae~*iga are saketiga and saetiga but these two old terminologies can bring you to bad websites. For the example, saketiga may bring you to alcohol website and porn site. So, I cancelled saketiga and saetiga. So, the new terminology which we can use it is sae~*iga BUT if it also bring you to any bad and porn sites, you must treat that sae~*iga in DPK blog is not contain any bad matter like porn matter.

Continuation for this post [=sae~*iga]??? Let us read “Islam Sebenar ….” as its content also, as one continuation too. This “Islam Sebenar….” also become one content for Kitaran Personaliti Theory.

You Ask Me I Give The Answer – the first in YAMIGTA

“DPK 51%:=” [In Kill Root Problem Mind Through YAMIGTA]:

Hi World!! YAMIGTA is You Ask Me I Give The Answer. Whole post in YAMIGTA category are content for Root Problem Killer Mind also. This is the first post in YAMIGTA :

YOU: How can we believe that you are the creator of the sensor of the truth? You are muslim since you are a baby. Therefore, your family & muslim community influence you about ISLAM. So that, you treat that ISLAM is true and as the sensor of the truth. Not impossible if you are christian since you born, you will advise people to convert to christian. You have no any diploma or higher in ISLAM education, so, IMPOSSIBLE if you can be the creator of the sensor of the truth. You are very stupid and ignorant like a very fool cow!!!

I/ME: Yes, my parent and community influence me but when I become older, I make many think why Islam is the best and why only Islam is a true religion. Yes I am a very fool “cow”. But prophet Muhammad never said that the most clever people in the world is who get the highest degree in ISLAM EDUCATION. Prophet Muhammad told us that the most clever people is person who most much in remember about death. When we always remember about death, this can encourage us to study hard with the better way for study alone or/and by teacher which will decrease our ignorance from day to day. For better way for study is also mean that get any sensor of the truth or/and pencetus which can guide us to DPK source.

You said do not be fool like a cow but cow said : "Cow never rob any bank because our foolishness avoid cow from be criminal cow!!!"

You said do not be fool like a cow but cow said : “Cow never rob any bank because our foolishness avoid cow from be criminal cow!!!”

QUESTION 2:

You: Trinitas is true. Only exist one God is not reasonable. What your answer?

I: If God has son or daughter, this is mean that God’s parent also have their born date. Mean that, God’s parent also have their parent and this is mean that the total of God is not three but over than three. If exist one God never has born date but the God has child  or baby or wife or both of them, this is mean that God need sex. This is mean that the God has a weakness. Because without get sex while people need it, it can cause something uneasy feeling. Such that, sure the God will feel uneasy if the God never get sex. Everything that has weakness, is mean they are creature, not God. So, impossible if trinitas is true. If God create God or God born God or God bear God, so the total of God is infinite. This is not reasonable. So, the reasonable matter is only exist one God without born date because never exist anything create a God.

QUESTION 3:

You: May the prophet grave is not real. I mean, prophet Muhammad is not exist and Al-Quran is Muhammad creation only and he is not a prophet. Only a common person who expert in art. How can you show me that al-Quran is still original?

I: While prophet Muhammad still alive, he ensure what his writers wrote  on al-Quran so that never exist something error or mistake in al-Quran writing. When prophet Muhammad was dead, the operation to book al-Quran was happen with supervision from caliph [khulafa ar-rasyidin] and other person who eligible to supervise the operation so that al-Quran still pure. I believe that if the operation has any mistake, Imam Ali [who know  pure Islam  in 100%] will inform the mistake and show the correction. Impossible if Koran is Muhammad’s creation because prophet Muhammad is a person who did not know how to read and how to write. Jibrail, as the chief for angel teach Prophet Muhammad how to read and write Koran [=Al-Quran]. Jibrail teach prophet Muhammad what Islam is. Teach how to understand koran. When Muhammad be clever about koran, he teach human being about Islam. Koran show many matter about what will happen and what actually on it and science already show many evidence which show what Koran said is true. So, impossible if koran is Muhammad’s creation because impossible Muhammad know what will happen in future except he know from God or through Jibrail.

QUESTION 4:

You: Why Islam consist of four sect , hanafi, hambali, syafie, maliki?

I: Pure Islam is what prophet Muhammad teach us . Never exist any muslim say : “Prophet Muhammad is a person who lie about what Allah said. Allah said other, Muhammad said other more. Different.” So, Pure Islam is not consist of four or other sect because pure Islam is anything teaching without mistake, without misunderstand, without objection. Exist same opinion only. Never exist disagree. Islam in prophet Muhammad era and in caliphs of rasyidin era is Islam without objection. So, only pure Islam exist at those time but after the end of those era, exist various opinion about koran and hadith. Various translation for koran and hadith which different and some place contain objection. I believe this cause the existence of sect in Islam. For resolve the problem so that every muslim has same opinion and has same meaning in any translation, I create Di Persimpangan Kutub as the tool for unite whole Islam people in the world. Di Persimpangan Kutub believe that  not whole pure Islam teaching succeed get place in school, college, university et cetera. Such like missing or some pure Islam teaching is missing and not famous.

 

 

Announcement About Pre 51*

 

I am the first creator for Di Persimpangan Kutub or version 51% for DPK as World First Star Pioneer, as the creator for the sensor of the truth.

I am the first creator for Di Persimpangan Kutub or version 51% for DPK as World First Star Pioneer, as the creator for the sensor of the truth.

“On Today, Sunday 27 December 2015, I announce that if you see any post, page or content which get this symbol: >I< , this is mean : this content/post/page [not include DPK decoration] is in DPK Clean Zone except in last Declaration of 51%* Existence , the content is not it. Actually, we can treat >I< as content which become “experiment” before it can be real content except it indeed true information and exact. These experiment content process may happen with perfect filter process at the same time.

That is enough.”

From:

The Creator of Kitaran Personaliti Theory

The Creator of The King Of Indigence Killer Strategy

The Creator Of The Sensor Of The Truth

The First Creator For Di Persimpangan Kutub Philosophy

as:

World First Star Pioneer

The Symbol Of Uzlah

 

 

Please hear this sound from this video:

Nur Aqli Transparency As The Mind Of Kill Root Problem

“DPK 51%:=”

This post as one content for The Mind Of Kill Root Problem after  “Indicator For DPK Concept – Let US INVESTIGATE THOSE SOURCE NOW?”:  [After Nur Aqli Transparency, see “Satu Ke Arah Tiga” as one continuation for this post, as one content for Root Problem Killer Mind]

Someone give the information on this and I like to show MY opinion here which I explain with my method and style:

Here, I will show you several reason why some note which show as opinion from the government of MALAYSIA  about twelve Caliph are not true. This content, we call as Nur Aqli Transparency:

The author of this document is a man who has rank as a major, from Army  Religion CORPS.  This document was publish on July 2015. Some content in this document show these information:

1= Syi’ah menurut terminology syariat Islam bermakna: “Mereka yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abu Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin, demikian pula anak cucu sepeninggal beliau”. [T=Translate to English= Shiite according to Islam terminology is mean: “They who said that Sayyidina Ali son of Abu Thalib is more main than whole prophet friend and has more authority for lead Islam people, thus also his grandchildren who alive].

2= Golongan Syiah tidak mengakui kewujudan Abdullah Ibnu Saba yang merupakan pengasas fahaman Syi’ah sedangkan At-Thusi (ulamak Syi’ah) dalam bukunya Rijal Kasyi menyatakan: ” Abdullah bin Saba adalah seorang Yahudi yang kemudiannya memeluk Islam dan membela Sayidina Ali. Semasa beragama Yahudi dia berpendapat Yusya’ bin Nun merupakan Wasi bagi Nabi Musa dan setelah memeluk Islam (secara pura-pura) menyatakan Ali adalah wasi kepada Rasulullah SAW. Dialah yang mula-mula mengistiharkan kewajipan melantik Ali sebagai Imam dan menyatakan secara terbuka penentangannya terhadap musuh-musuh Ali dan berlepas diri dari mereka bahkan mengkafirkan mereka”[T= Shiite community never authenticate Abdullah Ibnu Saba existence who is the founder of Shiite whereas At-Thusi (Shiite ulema) in his book Rijal Kasyi said: ” Abdullah son of Saba is a Jew who afterwards that convert to Islam and give support to sayidina Ali. At time he is  a Jew, he has opinion that Yusya’ son of Nun is Wasi for prophet Musa and after convert to Islam (by pretended) said that Ali is wasi for prophet Muhamad SAW. He is the first who declare that constitute Ali as a leader is compulsory and show his objection without secret to Ali enemies and treat his enemies as apostate”.

 

3= APA ITU SYIAH? SYIAH ialah mereka yang menganggap bahawa imamah atau khalifah adalah hak Saidina Ali berdasarkan nas atau dalil secara jelas iaitu beriktikad bahawa imamah hanya dari keturunan Ali iaitu keturunan ahli al bait iaitu imam Ithna Asyariah iaitu  kepercayaan bahawa 12 imam sahaja yang berhak mendapat “imamah” iaitu: [T= WHAT IS SHIITE? SHIITE is they who treat that “imamah” or caliph is authority for Saidina Ali base proof which apparent that is believe that caliph only from Ali generation namely ahli al bait generation namely Ithna Asyariah that is belief on twelve leader only who have authority to get “imamah” namely:]

1- Ali son of Abi Talib (Abu Hasan al-Murtadha) w:40H

2-Hassan son of Ali (Abu Muhammad az Zaki) w:49H

3-Hussain son of Ali (Abu Abdullah as Shahid) w:61H

4-Ali son of Hussain (Ali Zainul Abidin as Sajjad) w:94H

5-Muhammad son of Ali (Abu Ja’afar al Baqir) w:117H

6-Ja’afar son of Muhammad (Abu Abdullah as Sodiq)

7-Musa son of Ja’afar (al Kazim) w:187H

8-Ali son of Musa (Abu Hassan Ali ar Redha) w:203 Hejira

9-Muhammad son of Ali (Abu Ja’afar al Jawwad) w:220 H

10-Ali son of Muhammad (al Hadi at Taqi) w:254H

11-Al Hassan son of Ali (al Ashkari) w:260H

12-Abu Qasim Muhammad son of Hassan al Mahdi (imam Muntazar) born on 256 HEJIRA.

NOTE: In “Sentuhan Yang Menggetarkan Jiwa”, eleventh leader is look different than above, namely Hasan son of Muhammad. As the founder of DPK, I believe that hadith on twelve imam in sentuhan yang menggetarkan jiwa is true.

4=Konsep Syiah: Riwayat daripada Ja’afar telah berkata: “Sesungguhnya setiap hokum yang bercanggah dengan Ahli Sunnah maka kita terima dan kita tinggal apa yang mereka sepakati…. (Usul Min al Kaafi, kitab Fadhlul ‘Ilm, Bab ikhtilaf al Hadis – Jilid 1, ms 68) [T= Shiite concept: Story from Ja’afar who said: “Indeed whole rule which different than sunni we accept and we leave what they agree….(Usul Min al Kaafi, book of Fadhlul ‘Ilm, chapter on ikhtilaf al Hadith – volume 1, page 68)].

5= INFOGRAFIK KESESATAN SYIAH:[T= Astray matter on Shiite]

5.1- Rukun Imamah/Wilayah [Kepercayaan bahawa imam-imam mereka dilantik berdasarkan nas dan mereka adalah ma’sum serta wajib dita’ati] [T= Commandment of Imamah/Wilayah (Belief on their leaders get constitute base proof and they get protection from sin and must obedient to them]

5.2- Penyelewengan Al-Quran [ Mempercayai al-QURAN telah diubah, ditambah dan diselewengkan] [T= Koran Deviation (belive that Koran got change, addition and diversion)]

5.3= Aqidah mengkafirkan sahabat [Mengkafirkan kebanyakan para sahabat dan menganggap mereka telah murtad setelah wafat nabi Muhammad][T= Belief on treat that prophet Muhammad friends were apostate after prophet Muhammad death]

5.4= Mempercayai Allah bersifat dengan Al-Bada[jahil] [T= Believe that Allah is ignorant]. [note: Me, as the pioneer of the sensor of the truth felt very strange reason this information because impossible if Shiite community become too ignorant until they treat Allah is ignorant??? If they corroborate Imam ALI, impossible if Imam Ali, impossible if Imam Ali never tell them that Allah [God] NEVER & impossible be ignorant??? People like king hate pure caliph system [true Islam politic system], reason they like monarchy & democracy??? So, they slander shiite community like they said that shiite believe that Allah is ignorant???

5.5= Aqidah Taqiyyah [Hakikatnya ialah boleh berdusta & berbohong/T= Its Reality is can lie]

 

to be continue…………!!!

Dekorasi DPK =[  ]

[Riddle Code for this post is 717(but for sae~*iga for root problem killer mind is 718 [this sae~*iga is continuation for nur aqli transparency for as the mind of kill root problem)

First Riddle:

White People become Malay people become indian. What was happen?

Second Riddle:

No father no mum and other no father yes mum

Third riddle:

paper rotation

 

 

 

 

TO BE CONTINUE……………………………..!!!!

Indicator/Penanda For DPK Concept? Let us investigate those source NOW!?

“DPK 51%:=” [AS ONE CONTENT OF SENTUHAN YANG MENGGETARKAN JIWA”]:

This blog [Di Persimpangan Kutub] exist since 5 December 2012 but this is about “birthday” for DPK concept [birthday about its existence at internet , not birthday for “the creation of DPK concept”]. DPK theory never born on that day. Birthday for DPK theory is 10 July 2014.  Before 10 July 2014, DPK concept use 22 pencetus as the main sensor of the truth. So, it is not impossible if exist one or more source which DPK concept use it as its content which contain something false or not exact information. I hope this never happen. Why? Because DPK theory is the better tool for seek out any true information. This post did not display whole penanda for whole source which DPK concept use it for make DPK content. Why? Some of the reason is I did not use any penanda, only believe the source contain true information. So, cautious or use the condition for 51%.

I will not display whole source for DPK concept here. Some of the reason is I never know or never remember the name of the source. However, I may will not display whole the penanda or all those source I know their name [et cetera] here.

Let us look here, now:

1= The book of “IMAM MAHDI YANG DITUNGGU DAN MALAPETAKA AKHIR ZAMAN”. This book about MAHDI, the last caliph who disappear since centuries ago:

Writer for this book : Abdul Latif Rafqi

Publisher: Jasmin Enterprise, P.O Box No. 12649, 50786 Kuala Lumpur, Malaysia

First publication/impression:  2003 Anno Domini/1424 Hejira

Penanda / Indicator:

1- This book got ISBN code , that is 983-2565-48-0. This is mean that the government of MALAYSIA approved this book for sale.

2- Although the writer wrote at page 237-238 , that is :

” Yang paling penting dalam meyakini Imam Mahdi ini adalah mengimani asal kewujudan (baca: telah lahir) dengan seluruh sifat-sifat lazimnya. Seperti, bahawa ia putera langsung (baca: bukan cucu) Imam Hasan al-‘Askari (Imam ke 11) mempunyai seluruh ilmu al-Quran dan Hadis dengan pasti (ma’shum ilmu), ma’shum amal perbuatannya dan dipilih oleh Allah….. maka hal itu tidak membuatkan anda keluar dari aqidah Syi’ah…. Ingat! Ketika anda belum boleh dikatakan Syi’ah, bukan bererti anda tercela.”

but this writer use “Various Opinion” from Sunni & Syi’ah ulema. What he said above is look he is Syi’ah follower. Whether he is Syiah or not, I believe and like to take a small part of the book content for be DPK concept because he use “VARIOUS OPINION COLLECTION” technique which also show various proof, logic, source. This technique help me for choose the best or better opinion which we can treat it as true information.

2= Book of “Wanita Wajib Berpurdah”:

 

Penanda for this book is like these:

1- The writer for this book use Whole Opinion Collection technique. This technique succeed show the strongest opinion which bring strongest evidences which still win. So, any win proof or any win opinion become true information or become pure Islam teaching.

2 This book also get ISBN CODE. No proof show the writer & the publisher of this book are criminal or liar.

3= Book Of Mengenal Diri & Wali Allah:

The Writer of This book and his address:

Ustaz Mustapha Muhammad Al-Jiasi Al-Ahmadi [the author of “Ramuan Ilmu Tasauf”],

S/20-6416-A, Jalan Raja Dewa Hulu, 15150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia.

Publisher [also who print this book]:

Pustaka Aman Press Sdn. Bhd (26321-T),

4200-A, Simpang Tiga Telipot, Jalan Sultan Yahya Petra,

Peti Surat 67, 15700 Kota Bharu, Kelantan,

MALAYSIA.

Telephone number: 09-7481849, 7484058,

Fax: 09-7487064

Price of Book: RM8.00

This book was printed in many years:

First publication: 1976, second and third is 1977, fourth is 1978, fifth and next:

1979, 1980, 1981, 1982, 1983-1991, 1994, 1996, 1998, 2001

Sample of Indicator for This book:

1- The writer use 50% his knowledge which he got from his real teacher [teacher who he treat know about pure sufi in Islam] and 50% from old book. He list several name of those old books. I never investigate any content for these old books, let us read more:

2- This book did not get ISBN CODE. I believe that this book did not get ISBN code reason government of MALAYSIA fail to get someone who can value any content of this book but the government never forbid it [can publish and sell this book] because the book contain many of strong proof and logic.

3- The writer explain about something false and wrong about sufi in ISLAM or about tarekat in Islam or about tasauf in Islam with good explanation.

NOTE: He finish his writing at 11.35 pm on Thursday on 19 Safar, 1391 hejira = 14 April 1971.

Warning: This book contain subject-matter about  tawassul [read on page 141-143]. This content [tawassul] IS ONE REASON WHY DPK founder cannot treat this book can get S1+ and also become reason why not whole content of this book can be DPK source. If we read about tawassul on this book, seem the writer believe that God’s lover who die can help people who still alive [who request help from the soul [God’s lover]. However, the writer never give any proof from any hadith or from al-Quran for show that Islam People can tawassul. So, suitable with DPK method or  DPK Theory and The Mind Of Kill Root Problem, me, as the founder of Di Persimpangan Kutub DID NOT BELIEVE THAT WE CAN MAKE TAWASSUL OR WE PUT OUR OPINION BETWEEN BELIEVE OR NOT OR USE LAST PENCETUS [ PENCETUS KE 22].

Riddle Code 716 @ 176:

First Riddle:

The sound The Alarm

Before suck before itch

Second:

Wind cause it fly

You pursue it

When you get it

It go to other

You free it

because you get other

Third: 

When the sun

black

When it die

hard

When it touch

pleasure.

Please Zoom In this Image NOW!

Please Zoom In this Image NOW!?

IMPORTANT: AFTER THIS POST, YOU HAVE TO READ NUR AQLI TRANSPARENCY AS THE MIND OF KILL ROOT PROBLEM

 

Gempar Bung! Orang Utan Bisa Jadi Mekanik!! Waduh!! Gawat ni!!!

 

Is this an orang utan???

Is this an orang utan???

Orang utan ini pandai menggunakan motorsikal. Dia juga pandai memandu dan membaiki kereta, malah merosakkan juga. Orang utan ini mempunyai nama seperti orang cina. Malah pandai bercakap dalam bahasa cina. Sesiapa yang memandang kulit orang utan ini mungkin akan tersalah anggap. Orang utan ini juga pandai mencuri harta ibunya. Sekarang, ramai yang takut kepada orang utan ini sebab dia bukan membaiki kereta lagi, tetapi membuat kereta lebih rosak. Mekanik yang menakutkan!!!

Nampak pendiam tetapi awas jika anda dibawa dengan motorsikal yang dipandunya, baju anda mungkin terbuka seperti tidak berbutang kerana sangat “ganas” cara orang utan ini memandu motorsikal.

Dari mana asal orang utan ini? Sumatera? Sabah? Pahang? Tanah Jawa? Aceh?

Adakah orang utan ini dijumpai terbiar sejak kecil [baby] lalu dipelihara oleh orang cina itu, menjadi seperti anak kandung sendiri? Lebih baik orang utan ini kembali ke tempat asalnya? Di hutan yang mana?

Kewujudan orang utan ini telah menyebabkan manusia  semakin tidak percaya kepada kejujuran pihak yang berkaitan bengkel kereta. Orang utan, mekanik kereta yang jahat ini telah berubah menjadi:

PENJUAL DURIAN!!!

Wow! Orang utan pandai jual durian??? Tetapi awas kerana ada sumber yang menghantar imej durian dicelup. Sumber itu mengatakan itu ialah celupan racun untuk jadikan durian lebih tahan lama tetapi bahaya makannya. Adakah orang utan ini faham bahaya ini dan tidak mencelup durian?? Durian beracun. Sumber itu mengatakan durian siam dicelup dengan racun.

Orang utan ini juga pandai “melarikan” kereta anda, memandu kereta tanpa pengetahuan dan tanpa keizinan anda. Orang utan ini makan babi??

Sebenarnya orang utan ini bukanlah orang utan tetapi ialah orang hutan. Gelaran yang diberikan oleh manusia kepada seorang manusia. Bila ditanya, dia mengatakan dia cina tetapi kulitnya, kulit melayu. Wajah pun, wajah melayu. Agama dia Buddha. Dipelihara oleh orang cina. Adakah dia bayi yang dijumpai lalu dipelihara??

Semakin ramai yang lari keluar daerah kerana tidak percaya kejujuran pihak bengkel kereta yang sedaerah. Mereka pergi ke luar daerah , menuju ke daerah yang lebih dipercayai walaupun di sana juga ada sejarah-sejarah yang menunjukkan tiada kejujuran.

Di pusat servis EON, misalnya, EON daerah manjung, Perak, ada juga sejarah-sejarah dilaporkan orang mengenai ketidakjujuran dan tanda dan bukti pembohongan. Misalnya, ada yang mengatakan bahawa kerani tempahan aksesori mengatakan dia [kerani] tidak tahu harga barang yang ingin ditempah dan perlu Tanya ibupejabatnya [=Kilang Proton] padahal sebelum itu ada kerani lain di stor tempahan pusat itu yang menyebut harganya. Mustahil tak tahu? Sebenarnya berpura-pura tak tahu sebab jika beritahu harga, takut orang membatalkan tempahan sebab harga sangat tidak menasabah, terlalu mahal, belum masuk GST? Kalau GST, lagilah mahal. Memang aksesori proton sekarang ini termasuk GST [GREEDY SERVICE TAX]. Pusat SERVIS EON MANJUNG atau Setiawan ini bukanlah ejen Kilang PROTON tetapi memang milik Kilang Proton. Begitulah kata staf pusat servis ini. Ada orang mengatakan, buku akaun AFFIN bank dia hilang semasa kereta diservis di Pusat Servis EON Setiawan atau Manjung ini.

BAGAIMANAKAH KITA HENDAK MENGATASI MASALAH KETIDAKJUJURAN PIHAK BENGKEL SEPERTI PUSAT SERVIS EON INI???

Saya mencadangkan hal-hal berikut:

1= Ambil balik aksesori lama yang diganti baru, sama ada kerana rosak atau telah lama. Kita tidak mahu aksesori itu dibuat agar kelihatan baru, kemudian dipasang sebagai alat ganti. Ingat penipuan teknologi dan teknologi palsu. Aksesori lama boleh dijual kepada syarikat kitar semula. Anda dapat duit. Kalau anda ganti tayar, ambil balik tayar lama itu, bawa balik ke rumah untuk dijadikan sebagai penghidup api untuk membakar sampah. Minyak gas seliter, bukan murah.

2= Pantau kerja-kerja servis yang dilakukan terhadap kenderaan anda. Ada mekanik yang menghidupkan pengelap cermin tanpa air. Sepatutnya jika hendak menguji pengelap, gunakan air juga. Pengelap boleh haus jika tidak guna air. Ada masanya, anda lebih faham masalah kenderaan anda, bukan mekanik yang lebih faham. Anda tidak mahu kerja-kerja servis yang kurang atau tidak diperlukan dilakukan. Selamatkan wang anda. Cecair “air-coolant” tidak perlu campur dengan air. Ia memang telah dicampur air dengan nisbah yang wajar oleh pihak kilang yang membuat “air-coolant”. Memasukkan air ke radiator kereta akan menjadikan campuran bernisbah ini jadi tidak sesuai. Jika kandungan air lebih banyak atau dalam kuantiti yang tidak sesuai, air-coolant kurang berkesan atau tidak dapat mencegah hakisan dalam radiator. Air menghakis logam. Ini dapat merosakkan radiator. Ada penjual radiator yang meminta mekanik syarikat bengkel kereta agar mencampurkan air-coolant dengan air. Tujuannya supaya radiator cepat haus, bahagian dalamnya??

3= Buat siasatan terperinci dan pelbagai sebelum menghantar kenderaan anda ke bengkel. Besar kemungkinan anda dapat menyelesaikan masalah kenderaan anda tanpa perlu menghantar kenderaan anda ke pusat servis EON. Jika penghawa dingin kereta anda kurang sejuk, mungkin kerana saluran tersumbat dengan kotoran. Cuba buka bahagian tersebut dan cuci kotoran. Jika ada lantai kereta banjir, periksa saluran berkenaan, kemungkinan longgar, ketatkan. Bahagian ini ada di bawah laci kenderaan anda.

Ada orang telah datang ke pusat EON MANJUNG ini dan membatalkan tempahan. Orang itu meminta deposit dikembalikan. Orang itu tidak ingat berapa deposit dia telah bayar dan pihak stor pun tak ingat. Pihak stor enggan pulangkan deposit dan sebab diberikan. Pada beberapa hari lain, orang itu datang minta deposit dikembalikan tetapi pihak stor tetap enggan pulangkan. Pelbagai sebab diberikan. Sebab-sebab itu ialah:

1= Maklumat tentang deposit itu dibuat di computer lain dan ditaip oleh yang menerima tempahan tetapi yang menaip ini tiada pula ketika itu

2= Susah untuk mencari maklumat di computer

Susah untuk percaya alasan ini?? Mustahil computer stor tidak bersambung atau boleh disambungkan ke computer lain yang di stor yang sama sebagai salinan dan untuk rujukan pantas. Mustahil tiada kotak carian pada system untuk merujuk nama pembeli dan aksesori yang dibatalkan dan jumlah deposit. Semua ini kerana malas dan tidak jujur???

Pernah terjadi, seorang  menempah kunci kereta di Pusat Servis EON MANJUNG. Yang ingin menempah menunjukkan kepingan logam bercetak angka yang merupakan kod yang digunakan jika hendak menempah kunci baru. Buku panduan penggunaan kereta menyatakan jika hendak menempah kunci baru, guna kod tersebut. Walaupun demikian, kerani stor ingin membuka bahagian kunci kereta. Kononnya, di dalam ada nombor padahal buku panduan tidak menyatakan demikian. Kepingan logam berkod  memang disangkutkan dengan kunci kereta oleh Kilang Proton. Sesiapa yang beli kereta baru, begitulah yang diperolehi. Yang ingin menempah kunci pernah membeli kunci kereta dan di dalam sejarah lama itu tidak pula bahagian penutup kunci kereta dibuka, malah kod pun tak diberikan tetapi bila dapat kunci kereta itu, system alarm tidak berbunyi [alarm yang berbunyi menandakan pintu kereta sedia untuk dibuka atau telah dikunci]. Disebabkan skru pada penutup kunci kereta telah karat, maka kerani stor tak dapat membuka penutup itu dan jika nak buka juga, kena pecahkan atau rosakkan bahagian penutup kunci kereta. Yang ingin menempah membatalkan keinginan hendak menempah. Sikap kerani stor meragukan dan apa sebenarnya yang terjadi.

JANGAN KENA TIPU DI SINI....

JANGAN KENA TIPU DI SINI…. Inilah Pusat Servis EON MANJUNG atau Setiawan.

RIDDLE CODE 715:

First Riddle:

Not tasty in your tongue

But tasty in your stomach

Second Riddle:

It enter through one hole

But it exit through two holes

But sometimes it also exit through three holes

What is that BABY???

THIRD RIDDLE:

When it speak, someone laughter

but when it speak, someone run away from it

However if it cannot speak, it might will die

What is that honey??

 

invisibleCultureInTheKitaranPersonalitiTheory

 

We are very busy think on tasty life but we forget think on tasty die

We are very busy think on tasty life but we forget think on tasty die!!!!

Invisible culture, can happen to all race in the world. Invisible culture may something odd, may ordinary. Someone may know several condition of invisible culture or may never know. Or might never think that invisible culture in their brain. Invisible culture may something crime. Invisible culture is something we did not know whether it happen or not relevant to us or not which become something we never think it in our brain or may something we ever think it and it may something evil secret or may not.

Invisible culture encourage us to think as far as we can, with extra-ordinary thought and encourage us to be cautious always in our lives.

When we look at any incident or history which still direct happen or happen in past, may we have no see any invisible culture except what we able to imagine. What imagination do you have?

Might you imagine something like these:

1=Oh no! How can he got the tender? Bribe? [Bribe action is one bad  invisible culture]

2= How can you pass in the exam? You always lazy to study [Imitation as an invisible culture might happen or not honest or cheat in exam]

3= How can you still look beautiful although your age was very old? [An odd secret method as an invisible culture which amaze us might happen here]

4= Someone ask you: “How do you do?”. Many people treat this question show people who ask you as one who care about your health but actually they might want to get anything bad news about you which they are going to send it to people who envy about you.

5= A criminal impersonate as a police or police cooperate with criminal also happen in invisible culture.

Modus-operandi which happen without other people know it or only a group people who keep the secret know it is invisible culture. If we always read any news like crime news, we can make conclusion that many odd modus-operandi can happen.

Invisible culture be a reason encourage us to think what incident before this, and before that and after this more and other incident series. How can we know  or guess what happen exactly??

Imagine that you are a criminal. So, this encourage your brain to get any modus-operandi which odd or ordinary, which be invisible action or not.

You might seek out any news information on newest creation. Newer creation is mean new culture exist and might in invisible culture also. Imagine how newer creation exist in invisible culture.

We might see whole it is normal but it is not. For the example, you think every computer in government department indeed bought by cash but exist invisible culture here. Actually, exist  a community college use rent computers. Rent computer as invisible action or invisible culture. Reason? Someone said that rent computers is more economical than buy by cash. Reason? Not need spend for computer maintenance. Other government department rent these computers to this community college [also as government department]. In my thought, this waste folk’s money. If we know better how to keep computer from damage, the computer can still good in very long period. From where any government get allocation? From tax. Folk pay tax. So, should any government waste the allocation?

Above incident might also show bribe or secret tender happen inside computer tender. These [bribe and secret tender] as invisible culture. One who get the tender is one who has family relationship to chief for the department? If not, crony to a chief for the department?

MALAYSIA is a place “full with bribe”??  Some news source at Malaysia told that The Chief for accountant, for Malaysia accountant department as government department ever inform about price for various good/thing sold which become government’s properties. Many of those good had not reasonable price. This matter make us imagine about bribe and crony as bad invisible culture.

What in your mind if a price for one computer is $40,000!! Not reasonable price. Cruel prize!! A price for one pencil is $100. So crazy about money. Very greedy. Waste so many folk’s money!!

But do not surprise if crazy price like above matter already happen at MALAYSIA!?!?!?!

RIDDLE CODE : 174

FIRST RIDDLE

After it move, longer object will move,

After longer object move, shorter will move

SECOND RIDDLE

A boy , A girl, a boy and girl,

Boy but Girl, GIRL BUT BOY,

THIRD RIDDLE

It a bridge, it is food, it is a kind of beverage,

It can kill you and it also can destroy your home,

what is that honey???

“Alpaibaka” is a strange soul problem? –>”DPK 51%:=” in Kitaran Personaliti Theory!!!


I always angry to mum, so, God give alpaibaka to me so that I get sadness!!!

I always angry to mum, so, God give alpaibaka to me so that I get sadness!!!

RIDDLE CODE: 172

First Riddle:

Sometimes ten touch it

Sometimes five touch it

Sometimes two touch it

Sometimes one touch it

What is this baby?

Second Riddle:

When it move from above to below, it be one thing

When it move from above to below, after that, from below to above, it be one thing also

When it move from above to below, after that, from below to above & after that be double from start, it be one thing also

What is that honey?

THIRD RIDDLE:

When it move, it become shorter

When it become shorter, it will not exist

When it not exist, will exist long again

“DPK 51%:=” –> IN THE KITARAN PERSONALITI theory:

The founder of Di Persimpangan Kutub movement found other soul problem in the research about mental and soul. This soul problem look strange and crazy. Alpaibaka is come from malay words namely “Alpa ibarat dipukau”. We might treat that people who get alpaibaka get pukau. What is “pukau?” Pukau is a malay word. Pukau is one method of sihir . Sihir is malay word, is mean sorcery.  Sorcery is stupid and illicit knowledge [illicit to practise] in ISLAM. ISLAM forbid it. Pukau is sihir method for make someone did not realize what they do. For the example, if sorcerer wants you give $1000000 to him without reason, the sorcerer will use pukau method so that you get pukau effect. When you got pukau effect, you will give $1 million to the sorcerer. Sorcerer also use pukau for make someone sleep. When you are sleeping, sorcerer enter to your home and steal anything he want.

However, Alpaibaka is not pukau or sihir effect although you might see someone who get alpaibaka look get pukau effect. In Kitaran Personaliti theory, Alpaibaka is mean:

” Realize what he/she will do or what he/she doing is something dangerous or  not useful but still hope that dangerous or not useful matter will not happen although his/her heart more believe that he/she might get bad effect if do it”.

Alpaibaka  is like crazy deed or very fool action. Could you give any example for Alpaibaka condition?

Now, I give you several sample for Alpaibaka:

1= Drive a car & collide an oil palm or one coconut at the road although has ability to avoid the car collide it.

2= Transfer your money to other account [not your account, but other people’s account] as a tax payment for money prize you got. Someone sent a message to your phone and told that your telephone number won and reason that you will get money prize but before that, you have to pay few money to someone account as a tax payment. You got a command for someone you never know who ask you pay the tax through ATM [Auto Teller Machine] of bank. Although your brain think that this might a cheat reason you did not see any logic why you can get the money and did not see any logic reason why people want give you money prize, but you direct do this stupid action because your soul got Alpaibaka.

Now, we want to know any sample which become factor for Alpaibaka:

1= Experience distress or get mishap or bad luck in very long time or  always got bad luck, when come something cause happy, who get alpaibaka make something for get what they think can give happiness although the matter is dangerous and have no any logic why the matter can give happiness.

2= Got many bad luck , when something dangerous come to him, he feel lazy to avoid the dangerous matter [ be due to got many bad luck] although he has ability to avoid it. He only hope such hope in Alpaibaka terminology.

3= Make many sin

4= Show anger to mum and show rude action when angry like snarl. Islam forbid we show rude action to mum. This is big sin. Our big sin to our mum cause we get Alpaibaka.

 

About Author For DPK Blog!!!

“DPK 51%:=”

About Me

I am The First Creator of Di Persimpangan Kutub Concept, AS THE AUTHOR OF THIS BLOG [Di Persimpangan Kutub from pioneer of DPK. WordPress. com].

I am The First Creator of Di Persimpangan Kutub Concept, AS THE AUTHOR OF THIS BLOG [Di Persimpangan Kutub from pioneer of DPK. WordPress. com].

I am a male, never marry. I am a muslim. My religion is ISLAM. I realize that not whole we read, hear, see be something that we can believe it. False, cheat, lie always happen everyday at whole parts in this planet, an earth. I also believe that non-Pure Islam Teaching colonize at whole Islam countries in the world. Today, education, especially  Islam education, actually, false and wrong plus truth and right exist in education. In the other meaning, not whole what people learn at school, university et cetera become truth, right or true or pure matter.

This realization encourage me create “Di Persimpangan Kutub” concept as a sensor for seek out any truth in education and other. The slogan for Di Persimpangan Kutub or DPK concept is “Source of Realization” or “Source of General Realization”. 51% is the symbol for DPK concept version made by me.

I hope, every human being in this universe or world will help me for build “truth minaret” which higher, bigger, more beautiful.

Hi, Can I help DPK pioneer and you for build truth minaret too?

Hi, Can I help DPK pioneer and you for build truth minaret too? Am I alien?

If you are going to make my DPK version better, one of the condition which you must have it is your religion must is ISLAM. I give permission to ISLAM PEOPLE only for make my DPK version better or make any correction for my version. However non-Islam people can help also in anything they can help such as help write something that true about science [about worldly] ET CETERA.

If you [whole human being who read my blog: http://www.dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com]  detect that my blog is not update or has no any correction or has no any new article or post or page or has no any continuation or not exist newest edit action in very long period, this might show that I have no any ability to write more be due to anything reason like sick, get any disease, ……..or MIGHT SHOW THAT I NEVER ALIVE MORE [DIE!!]

Please forgive me if my blog contain something illicit [cannot see/hear/read it] or contain false fact, not true, not exact information et cetera. Please forgive me whether I still alive or not, whether I did not say “forgive me” or say it.

I hope ALLAH [GOD] will guide me so that I always “in straight way of the life”. Amin. THANKS FOR YOU FORGIVENESS TO ME & YOUR HELP. These names are mine merely:

World First Star Pioneer,

Pelopor Bintang Pertama Dunia,

The Symbol of Uzlah,

Simbol Uzlah,

Perintis Minda,

Mind Pioneer,

THAT MUCH. FROM:

Di Persimpangan Kutub Pioneer

RIDDLE CODE: 713=173

first riddle:

Two object like a twin

move up together

move down together

move to right together

move to left together

sleeping together

dream together

Second Riddle;

It need heat so that can break

It need break so that can see & hear

It need see & hear so that can know

Third Riddle:

When you speak , it speak

When you cut it, what you cut look another creature

When you see white & black

You become more hate it

themostimportantwebsite

Answer For 100 DPK Objective Question For You!!

RIDDLE CODE : 171

 

This post is the first post in “Your Brain Seek Out….” post category. This post bring riddle which get code as 171. This category is about general information also but It has riddle for you answer it:

 

First RIDDLE:

When you knock it,

it will kick

When you kick it,

you will scream:

“oohh sick!”

Second Riddle:

It has two eyes

But blind

It has one mouth

But dumb

However it still alive

although without nose

Third Riddle:

When it “speak”

many people will laughter

When it vomit

many people run and touch their nose

run away from it

ANSWER FOR 100 DPK OBJECTIVE QUESTION FOR YOU:

1=d

2=c

3=c

4=c

5=c

6=a

7=e

8=a

9=c

10=b

11=e

12=f

13=c

14=a

15=c

16=e

17=b

18=d

19=d

20=a

21=a

22=a

23=c

24=d

25=c

26=b

27=a

28=c

29=a

30=d

31=d

32=d

33=b

34=d

35=a

36=b

37=d

38=d

39=b

40=a

41=a

42=c

43=b

44=c

45=d

46=b

47=b

48=a

49=a

50=a

51=a

52=c

53=d

54=b

55=d

56=c

57=b

58=d

59=c

60=c

61=a

Fourth Riddle:

It like a snake

It like a hand

It like squirt tool

what is that baby?

 

100 DPK Objective Question For You!!!

Reminder

100 for test you

whether you understand or not

Di Persimpangan Kutub

sun and moon for you

or star which one you choose?

Choose which show you a straight way

which correct which make your heart be fresh

so why so late like turtle

hurry up brother hurry up sister

make your eye touch these question

make your brain run and run more

to catch any best and true answer:

 

1= What is Di Persimpangan Kutub?

[a]= Name of a theory

[b]= Name of a concept

[c]= Name of a research

[d]= Name of a concept which still in research

2= How many principles in Di Persimpangan Kutub?

[a]= 11

[b]= 10

[c]= 9

3= Di Persimpangan Kutub terminology will change its meaning. When will it happen and how?

[a]= When Di Persimpangan Kutub in version 52% exist and the creator of the version change its meaning

[b]= When Prophet ISA come to us and ISA change its meaning

[c]= When Mahdi come to us with his soldiers and colonize many part of this planet and the terminology change automatically [suitable with Mahdi guidance]

4= What is Intipati Asas prinsip?

[a]= It is Siratan Awal

[b]= It is any information which become DPK principles content

[c]= It is any information which become DPK principles content which had its number and it is not siratan awal.

5= What is Kaedah DPK?

a= Pencetus

b= DPK Theory

c= Pencetus or/& DPK Theory

6= What is The Mind Of Kill Root Problem?

a= Concept for resolve any matter which become last or main problem

b= Concept for seek out any proof

c= One content in DPK Theory

d= Strategies for kill any plant root

7= Who is MAHDI?

a= A prophet who still alive

b= Arabian

c= A caliph

d= God’s lover

e= Muhammad son of Hasan who will become a leader for whoever especially for ISLAM follower.

8= IS Prophet Isa still alive and Where Prophet ISA live now?

a= Yes he is . He live at invisible place

b= No he is not. He live at other planet

c= Yes he still alive and he live at paradise now

d= No any correct answer for this question

9= What PROPHET ISA TEACH TO HUMAN BEING?

a= Christian religion

b= Islam religion

c= Islam in INJIL BOOK

d= Nothing except philosophy

10= What is the shadow of matter?

a= A kind of shadow

b= A secret which only DPK creator know its real meaning

c= A name of one commando group

d= A kind of spy operation

e= No one know what it is

11=  Which Below show the basic characteristic for any people who eligible get call as Di Persimpangan Kutub  people?

a= Love

b= Go away from human being

c= Investigate on true and false

d= alone

e= uzlah

12= When are you use Penanda?

a= At home

b= Out

c= At book shop

d= Any place

e= In Ferrari, A model of car

f= When you use any method or indicator which you can treat it as the first method for investigate anything you want.

13= What is 2PPM?

a= The matter which  you most misunderstand

b= Two matter which can make you misunderstand

c= Any people in group 26-50%

14= You need one emergency source. In DPK concept what is that?

a=Prior DPK

b= DPK source

c= Gaya Darurat Pencetus

15= What is Misi Penjana Generasi 3 Mega?

a= Secret mission

b= Fantasy in short story

c= Method for resolve indigence

16= What is Kahelip?

a= Car and helicopter

b= Car

c=Helicopter

d= Helicopter which transform its shape to a car

e= Car which can transform its shape to helicopter  and can be a car again.

17= What is GWE?

a= General Way Explanation

b= Explanation about worldly which concerning ISLAM

C= Explanation on worldly &  Islam

18= What is DPK Decoration?

a= DPK content

b= Non-DPK content

c= Image and video in DPK content

d= Any content which we see it at any article on DPK concept  but this is not DPK concept

19= WHOLE OF THESE AT BELOW ARE KITARAN PERSONALITI TERMINOLOGIES EXCEPT

a= Ataara

b= Automatic behaviour …

c= I Key….amp adD

d= Reaction Between Sensor

20= Why “Bukuan Otomatik” become one secret terminology?

a= To avoid any crime happen

b= To keep your health

c=To protect any secret information

21=What is Iasa eka jara?

a= No one know except DPK founder

b=Biasa meneka sejarah

c= A secret terminology

22= What do you know about Wabak 1985?

a= This is a disease concerning emotion

b= This disease was happen since January 1985

c= a kind of very dangerous germ, that is 1985 bring this mental disease

23= The Arrow Return To Back is:

a= About Robinhood

b= About Your Secret

c= About Kitaran Personaliti

24= If you get Akjiza, whole such below may happen except:

a= Something amaze you

b= calmness

c= CAUSE YOUR eurati STRONGER

d= Go to hell

25= What about lust twin?

a= Lust which happen at the same time

b= Lust which has same characteristic

c= Lust which sometimes or often happen when another lust happen first

26= What about arati?

a= A name for an Indian woman

b= A secret

c= Anything which amaze us

27=Edana ? Choose the right answer:

a= Emotion which happen reason any factor concerning it

b= A kind of soul problem

c= Mental disease

d= Have no right answer here

28= What is siratan ghaib?

a= Siratan awal

b= Siratan lanjutan

c= Siratan which invisible

29= Di Persimpangan Kutub fight whole below except:

a= Use mazhab with Gaya Darurat Pencetus

b= Use mazhab Syafie

c= GST

d= Democracy

30= What is Ashabul Araaf?

a= A name for a president

b= A place at heaven

c= A place at hell

d= People who have a total of sin which same much like a total of not sin

31= When exist animal can speak like human being, this is mean:

a= this IS A CIRCUS  ANIMAL

b= the animal ever go to school for learn human being language

c=Doomsday will happen tomorrow

d= One of last sign which show doomsday will happen is happen

32= Exist thick mist as a sign that doomsday will happen. How long the period for the mist will thick?

a= 44 day

b=34 day

c=50 day

d=40 day

33= What is love wave?

a= About Juliet love Romeo

b= One method for resolve any wrong content in DPK  concept

c= people who like to learn about wave

d=Good wave

34=Whole below are about PENANDA except:

a= Usual Mixed Vagueness

b=CIn

c=Amorous to any women

d=BAIT

35= Detected Matter Bounce To Beginning is:

a= Make sure whether exist any content of the source you investigate give strong evidence which show any wrongness in pencetus or not

b= Make sure whether exist any content of the source you investigate related to pencetus or not

c= Make sure whether exist any content of the source you investigate has same theme to pencetus or not

36= Islam source & GWE are:

a= Sky source

b=Source Sky

c= Twin Sky Source

37= Examples below show Alam Sumber except:

a= Computer technology

b= Democracy

c= Biology

d=” Faraid”  system

38= Whole below explain about Source Without LEVEL EXCEPT:

a= Source Without Level are DPK concept, DPK source and eli inta Da la urna.

b= Source Without Level get this name because this source become arbitrator for value any non-DPK source but when this source value other DPK source or DPK concept in Version 52% or higher or when this source value eli inta Da la urna, Source Without Level might use Its special indicator namely Real DPK Comparison Indicator/RDCI. However, Source without level also can or may value any DPK source and non-DPK source with its value indicator that is number of general cbvs and same number of general cbvs AND also can use RDCI together for value any  DPK SOURCE AND non-DPK source if exist reasonable to do whole indicator value. The conclusion, Source Without level can become arbitrator to value anything without use any indicator value or number if exist reasonable to do this and reason this the source like without level or like without any indicator value but also might reasonable use whole or some of those indicator number for value any DPK source and non-DPK source . So, DPK source, DPK concept and eli inta Da La urna like source without level when they can value without their level or with their level when reasonable exist . Reason  like this, we call these source as Source WITHOUT LEVEL.

c= When non-DPK source or other DPK source has more many content which also content more many truth, these source may force Source Without Level which try to investigate these source use Negligence of Cbvs That Can. A kind of CONFIDENCE NAMELY SPECIAL FREEDOM might happen when Negligence of Cbvs That Can happen. Although one of eli inta Da la urna’s characteristic is still win that is what he/she do always and still right, their SP1 might not have complete edition and be due to they also have no complete S1+. So, eli inta Da la urna might has lower value indicator than non-DPK source or other DPK source or than other Source without level in some condition especially like WORLDLY.

d= eli inta Da la urna has no any karamah or mukjizat

39= S1+ is mean:

a= Source number one or main source

b= Source which has proof for every matter

c= Source number one will combine with other source

d= No any real answer here

40= Miss Diana make correction at the book [original]. This explain about:

a=NMDSBC

b=Not Move DPK Source

c= Move DPK Source

41= In what process in Diagram of Pencetus exist new theory?

a= In fifth process

b= In second process

c= In last process

d=In sixth process

42= “Fasik” is:

a= Who always cheat

b= Who always honest in what he said

c= Who always has evil characteristic

d= Who always love truth

43= Exist two matter get number 2 in DOP. Why?

a= Because these are detected matter bounce to beginning

b= Reason those two matter are very important and might almost happen at the same time

c= Be due to those two matter become main theme

44= Source of Level 1 is about:

a= Al-Quran

b= Kutub al-Sittah

c= Al-Furqan & Kutubussittah

d= Islam reference books

45=Which one of these option is wrong?

a= SLGC for al-Quran is 1

b=SLGC for Kutub al-Sittah is 2

c= Smaller SLGC for Kutub al-Sittah is like Bukhari is 1 & Muslim is 2

d=SL3 has no any SLGC

46= Sensor Detect Sky Technique is

a= Al-Quran and Kutub al-Sittah value SL2, especially Kutub al-Sittah value it

b=SL1 value SL2, especially al-Quran value it

c= Al-Quran value SL3

d=Kutubusittah value SL3

47=  Below information are Pure Islam Source Except:

a= Fatimah

b= AL-KHAZIM Son of Zakariya

c=al=Ridha

d=al-Shadiq

48=Ocean Detection Technique is concerning:

a= Use whatever source which can value any source

b= Technique for test ocean

c= Technique for put fence at ocean

d=Technique for detect ocean temperature

49= These formulas exist in DPK concept except

a=p9=cbvs Z>Y%#

b=fDc=9 T>U

c=k><r

50= ? in DPK theory might is mean:

a= “I felt lazy to give or write its entirety cbvs because I believe that I can compare any source in future easily without know its entirety cbvs or without write it”.

b= I do not know who become the last author for the source

c= “I still did not sure about its entirety cbvs

51= DRS 3 IS ABOUT:

a=  Kill Root Problem

b= VIM

c= Root Avoid Tool

52= VIM is mean

a= Very Interesting Manual

b= Very Influential Mind

c= Very Important Meaning

53=  Source or information which can believe  and treat it has not  wrongness on its true or wrong and on  its exact or not exact. This information is:

a= VIC

b=VIR

c=VIA

d=VIM

54= Two action explain on

a=RoAT & ELt

b=RoAT & ElT

c=ROAT & ELT

55= ( Understand & often remember that   assumptions are often untrue. ALLAH s.w.t (A God) said that  assumptions are not true) IS PENCETUS in number:

a=7

b=11

c=17

d=18

e=22

56=“Leader after me are twelve imams. The first is Ali, next is Hasan son of Ali, next is Husain sibling of Hasan, next is Ali son of Husain who get nickname as Zainal A’bidin, next is Muhammad son of Ali who get nickname as Baqir al-Ilmi, next is Ja’far son of Muhammad who get nickname as al-Shadiq, next  is Musa son of Ja’far who get nickname as al-Kazhim, next is Ali son of Musa who get nickname as al-Ridha, next is Muhammad son of Ali who get nickname as al-Taqi, next is Ali son of Muhammad who get nickname as al-Naqi, next is Hasan son of Muhammad who get nickname as al-A’sykari, next is Muhammad son of Hasan who get nickname as AL-MAHDI, He will disappear in very long period till cause peoples feel difficult to have faith about himself, afterwards he will come by get permission from ALLAH for “flatten” the justice at this earth after the world full of cruelty.” After that, Jabir ask: “Can peoples get something favourable juncture he (Mahdi) disappear?”  Messenger of Allah reply:”Certainly. Like use a sun favourably when it covered with cloud.”

The above hadith, can we  see  it at:

a= Mawaddah

b= Yanabi’

c= Yanabi’ al-Mawaddah

57=“Pihak yang diamanahkan atau diberi tugasan oleh kumpulan terbanyak  sesuatu  kawasan  agar menguruskan pemilikan bersama dan yang dipersetujui bersama dengan menjadikan al-Quran & sunnah  NABI MUHAMMAD sebagai perlembagaan , perundangan dan cara hidup yang diutamakan” is:

a= Terminology about  biggest group

b=Terminology on  government

c= Terminology on way of life

58= Fill correct word at the star [****]:

i= SP1 or Sumber Peringkat 1 or First Level Source or Level Source 1

ii= S1+

iii= Sumber DPK or DPK source

iv= Ability detect information at **** [one invisible place at hereafter which exist any information about what will happen]

v=Has karamah or mukjizat

vi= What he/she said and what he/she do always and still right, contain strong and win evidence. STILL WIN!!!

The right word at **** above is:

a= Heaven

b=Hell

c= Sky

d= Lauh Mahfuz

59= Purdah is:

a= Clothes which every muslim women must wear it.

b= Clothes which every muslim women must wear it except who Allah give permission for not wear it

c= Clothes which every muslim women must wear it except in any condition which Real Islam give permission for not wear it

60= Juncture still a child,imam Mahdi went to *** or Madinah (one of this place) and***  there. Since that , human do not know where  imam Mahdi is but prophet Muhammad guarantee that imam Mahdi still alive. Imam Mahdi has familial relationship with prophet Muhammad.

Words at *** are:

a= Syam & live

b= Jeddah & rest

c= Mecca & lost

d= Baghdad & work

61= >Sumber *** = Short Cut DPK Source = DPK source which become more short, more easy to remember and understand, be a note or reference book  in summary form which contain easier practical which more save time, money and energy, more comfortable. more economize.

A WORD AT *** IS:

a=DPK PEMINTAS

b= DPK PEMUSNAH

c=DPK SEJATI

TO BE CONTINUE

What is wrong with physiotheraphy??

According to Kamus Dewan, Physiotheraphy [sorry if this word spelling is wrong] is mean treatment to someone who get paralysis or nervous disorder [muscular] with exercise, massage, or with use light, heat et cetera.

Based on someone experience who got muscular swell, he went to a new private hospital for his health problem. A male Chinese doctor told him that his muscular problem will rebounded  if he eat the medicine and get physiotheraphy treatment in three times, based on many rebound incident case. The doctor give medical appointment date to him for meet him again and for start get physiotheraphy. The male who got muscular swell be due to he lifting several antique goods which are so heavy cause he get muscular swell. After this he twist a part of water filter many times but still not succeed take the part and this cause his muscular torn. That man go again on appointment date to the hospital and get physiotheraphy treatment. A female physiotherapist , who is malay woman, nursed him with these techniques:

Firstly: massage  his right hand which swell with a kind of medical hand cream. She also massage his right hand with other kind of medical hand cream with special machine which like hair dryer. The period for this treatment, may in 15-20 minutes.

Secondly: If he still remember, second method is she use a kind of machine which also look like a hair dryer but this machine not for massage but for knock the hand at sick part. The patient ask her about the logic of treatment with the knock-hand machine. She told that this knock-hand machine had purpose for transfer agony to the other part of the right hand which never sick so that reduce agony at those agony part. A male patient think that reason is not reasonable. Why? He think that the problem will not finish because other part of his body become sick too or the part of agony become bigger. So, he think that this machine has not logic or not reasonable. This is stupid or cheat technology or fool machine which has purpose for make patient still sick so that the patient come again to this physiotheraphy office so that the private hospital can get more many money!!! This what in his mind. The period for this stupid machine nursed his hand may in 15-20 minutes also. Pardon to him if what in his mind is not true.

Thirdly: One machine for massage with electron. This machine can massage the agony area at the same time. This is very fun. Very comfortable. This machine working in short period also. Oh not fun! Why not in long period??

The picture below show other method for massage with electron without machine [USE BATTERY POWER]:

These blue square massage the hand which get muscular swell when electron move through these blue square cause pressure.

 

Battery Power Supply for massage the hand with electron pressure

Battery Power Supply for massage the hand with electron pressure

LASTLY: She wrap the patient’s hand with hot towel for 20 minutes. What purpose for it? For transfer agony also?? Oh no!?

After last treatment , physiotherapist give appointment card and one document which must bring it to the payment counter. This document contain information about what service he got from physiotherapist. The appointment card is not the date for meet a doctor but for get physiotherapy treatment again.

Although the patient feel he got a little rebounded but he felt he will not get fully rebounded such he felt everyday although he got again physiotherapy treatment in three times and buy  & eat the medicine again [met the doctor again] because reason like these:

1= He need use right hand everyday . Although he attempt to avoid take any heavy goods or move in dangerous posture which might cause his hand will not rebounded but his hand still sick & sometime be more sick.

2= He cannot accept knock machine as one reasonable treatment

3= He know how to get other treatment that is he nursed himself by buy herb cream for massage. This herb can cause hot [so, this like hot towel which wrap his hand]. He can buy medicine at pharmacy which did not force him pay GST.

4= The cost for private hospital was so expensive. If he wants, he can go to government hospital and pay only RM1 for registration or payment for get various treatment at government hospital such medicine.

5= Several incident which happen at private hospital show a doctor & several physiotherapist are not honest, did not give true information. As several examples:

–> On the first appointment at physiotheraphy office, the physiotherapist said that only she works at this office and never exist any special home for that private hospital staff.

–> On the second appointment at physiotheraphy office, the other physiotherapist which her race is PUNJABI treat him but this Punjabi woman did not treat him in enough time such a malay woman [first physiotherapist who treat him on the first appointment]. The first woman treat in enough time. This Punjabi woman also cheat when she told that she is the first staff who works at physiotheraphy treatment centre, not that malay woman [first woman] who she said the malay woman already transfer to other city.

–> On the third appointment,  a new worker [new physiotherapist who is malay woman] such what the Punjabi woman told to him treat himself but this new worker also did not honest because did not treat him in enough period. The Punjabi & the new worker also did not wrap his hand with hot towel.

–> On second appointment for meet the doctor, the doctor said that the patient will rebounded if get physiotheraphy treatment many times until rebounded. The doctor also said that he can inject the patient if the patient wants it this method [injection] only cause rebounded in one year or in several month and after that agony come again. At the first appointment for meet the doctor, the doctor value scanning such X-RAY and the doctor said that the patient’s vein was crack , the muscular was crack based on what the doctor saw on X-RAY image. The doctor told that in many case, the crack part or crack cell cannot rebounded. Why must make your hand more crack with use knock machine? So that the doctor or private hospital can get more many money? This is something not honest action or advice which fool or not honest? Forgive him if whatever he treat is not true.

—> The Punjabi woman inform him that knock machine has function or useful such pain medicine. If this true, why doctor wants he take pain medicine??? Actually, the machine has function for make his hand more pain. This is what in his mind. Please forgive him if what in his mind is not true but he still sure that the machine has function for make his hand more pain so that it force him come again to the private hospital so that the private hospital can get more many money.

 

OHhhh if this still crack

like I went to  older age so far

crying will not  help?

Sadness also  disappointing us?

What should I do baby?

impatient & impatient more

seek out the way again and again

till  sun  death?

till the full  moon give me special calmness

that encourage special idea

till my life smile again

from my alone world  at a quiet gorge

from my scream which eerie whole of you

such a wolf at world peak .

 

 

“SeNtUhAn YaNg MeNgGeTaRkAn JiWa in THE MIND OF KILL ROOT PROBLEM!!!”

“DPK 51%:=”

Halaman yang anda sedang lihat ialah juga isi  The Mind Of Kill Root Problem yang menjadi hujung The Theory Of Di Persimpangan Kutub.

Kiriman ini juga menjadi kandungan Frasa Yang Manisnya Manisan. Kandungan ini dinamakan sebagai SENTUHAN YANG MENGGETARKAN JIWA:-

Pada satu hari, saya melayari Internet dan tertarik hati dengan satu laman web yang menyenaraikan 73 golongan dalam Islam. Katanya hanya satu daripada 73 itu yang tidak sesat iaitu Sunnah Wal Jamaah. Untuk keterangan lanjut, klik pautan ini:

http://pasukanpanjihitamtheblackbanner.blogspot.com/2015/02/islam-akan-terpecah-menjadi-73-golongan.html

Sentuhan Yang Menggetarkan Jiwa ingin menyelesaikan persoalan Yaqubiyyah & Katsiyah/Itsna `Asyariyah [Imam dua belas] yang dianggap sebagai golongan sesat. Menurut catatan di web tersebut, golongan Yaqubiyyah menerima khilafat dari Abu Bakar r.a dan Umar r.a tetapi tidak menentang orang yang menolak para Khulafa ini. Katsiyah pula mempercayai bahawa Mahdi merupakan Imam Kedua belas di antara keturunan dari Ali ibnu Abi-Talib.

Gagasan DPK menganggap golongan sunnah wal jamaah dalam erti kata yang sebenar, sebenarnya tidak wujud, yang lebih tepat ialah golongan yang terhampir dengan sunnah wal jamaah atau disebutkan sebagai golongan bermazhab empat [Hanafi, Hambali, Syafie, Maliki]. Kerana sunnah ialah apa yang benar-benar daripada Nabi Muhammad dan nabi tidak pernah mengatakan bahawa Islam itu adalah dalam bentuk mazhab padahal Islam yang sebenar ialah al-Quran dan sunnah nabi yang tiada perbantahan dan perselisihan pendapat tentangnya. Yang ada hanyalah kesatuan fikiran dan hati yang meyakininya. Nabi tidak pernah bersabda bahawa pengganti selepas aku ialah Hanafi, Hambali, Syafie dan Maliki. Umat Islam sedunia atau majority umat Islam sedunia membuat bidaah dengan menjeniskan ISLAM itu kepada empat jenis atau mazhab padahal Islam yang sebenar itu hanyalah satu jenis sahaja iaitu apa yang Nabi Muhammad ajarkan dan ilmunya diwarisi oleh ulamak ahlil-bait yang disebutkan sebagai pengganti Nabi Muhammad sebagai khalifah atau imam seperti berikut:

“Pemimpin selepas aku dua belas imam. Yang pertama Ali, kemudian Hasan putera Ali, kemudian Husain saudara Hasan, kemudian Ali bin Husain yang diberi jolokan Zainal A`bidin, kemudian Muhammad bin Ali yang diberi jolokan Baqir al-Ilmi, kemudian Ja`far bin Muhammad yang diberi jolokan al-Shadiq, kemudian Musa bin Ja`far yang diberi jolokan al-Kazhim, kemudian Ali bin Musa yang diberi jolokan al-Ridha, kemudian Muhammad bin Ali yang diberi jolokan al-Taqi, kemudian Ali bin Muhammad yang diberi jolokan al-Naqi, kemudian Hasan bin Muhammad yang diberi jolokan al-`Asykari, kemudian Muhammad bin Hasan yang diberi jolokan AL-MAHDI, ia akan ghaib lama sekali sehingga orang untuk mengimaninya merasa berat, kemudian ia akan keluar untuk meratakan keadilan di bumi ini setelah ia penuh dengan kezaliman” [sumber: Yanabi` al-Mawaddah: 3: 212: bab 93 dan kitab lain].

“Setelah aku ada dua belas imam, semuanya dari Quraisy” [hadis dari sumber : riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain]

Kalau pun benar majority umat Islam sedunia yang disebutkan sebagai golongan yang tidak sesat iaitu sunnah wal jamaah [bermazhab] percaya bahawa imam dua belas tidak wujud tetapi mereka menyetujui bahawa kutub al-sittah ialah sumber yang dipercayai . Hal kewujudan dua belas imam itu dinyatakan dalam kutub al-Sittah [riwayat Bukhari, Muslim….]. Maka, jawapan kepada root problem ini atau penyelesaiannya ialah IMAM DUA BELAS itu benar- benar wujud dan hadis berkaitan itu memang shahih. Tiada hadis atau petunjuk yang menyakinkan bahawa nabi mengatakan dua belas imam itu hanya kepercayaan karut. Fitnah yang mengatakan ini karut jika ada mungkin bukan hanya kerana kejahilan tetapi ia adalah satu daripada gerakan musuh Islam untuk memperdayakan atau menipu umat Islam.

Mengenai Yaqubbiyah itu pula, Gagasan DPK juga menerima perlantikan Khalifah Abu Bakar r.a & Umar r.a kerana dipersetujui oleh Ali atau pada sesetengah sumber menyebut yang bermaksud: Ali akhirnya bersetuju. Walaubagaimanapun Gagasan DPK menganggap bahawa sepatutnya Alilah yang dilantik menjadi khalifah sebab nabi telah menyebut dalam hadis ; “Pemimpin selepas Aku ialah dua belas Imam. Yang pertama Ali,…………”. Tiada bukti yang menang yang menunjukkan bahawa hadisnya ini palsu.

 

AAAAAAAAAAOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUU!!!

Bukan suara majority jaminan tidak sesat

Bahkan golongan manusia terbanyak tenggelam dalam lautan kejahilan

Bukan adat dan kepercayaan termahsyur ikutan teramai jadi jaminan kebenaran

Lalu yang Teramai ramai yang jadi pemimpin dan ketua

Lalu mereka yang mencorakkan pendidikan

Hasil acuan pendidikan melahirkan generasi kejahilan

yang bernama ulamak, doctor, saintis, ……..

diberikan pula gelaran , pingat, pangkat dan kekuasaan

lalu mereka menggenggam dunia ini dengan kezaliman

maka cubalah cari lagi sinar petunjuk jalan yang lurus

semoga Tuhan merahmatimu

ingatlah pesananku

dari salakan yang menyeramkan bersaksi purnama penuh

dari gaung malam yang kedinginan

wolf also

MY BARK IS MEAN PLEASE STOP YOUR SEX WRESTLING, STOP YOUR SEX MADNESS!

MY BARK IS MEAN PLEASE STOP YOUR SEX WRESTLING, STOP YOUR SEX MADNESS!

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

Sejak blog Di Persimpangan Kutub ini wujud di alam internet, blog ini tidak pernah menyatakan dalil yang menunjukkan bahawa Imam dua belas termasuk Fatimah Az-zahraa sebagai sumber Islam Tulin YANG DIJAMIN OLEH ALLAH??

Kalau diteliti di al-Quran, memang tidak terdapat perkataan IMAM MAHDI & pernyataan bahawa imam dua belas termasuk Az-Zahraa ialah sumber Islam Tulin yang memahami ISLAM dengan 100% faham tetapi jika diteliti maksud tersirat al-Quran , terutama jika dikaitkan pula dengan hadis-hadis shahih, maka kita boleh meyakini bahawa sumber Islam Tulin itu memang wujud iaitu Nabi Muhammad, imam Dua Belas seperti yang dinyatakan dalam hadis di atas dan Fatimah az-Zahraa = Empat Belas orang ini , semuanya sumber Islam Tulin yang memahami ISLAM Tulin dengan lengkap dan sempurna. DARI SEGI DALIL AKAL YANG DAPAT DITERIMA PULA:

1= Kalau setiap orang yang dikatakan imam  atau ulama itu ada yang mereka tidak tahu tentang hukumnya dalam Islam atau apakah sebenarnya hal itu dalam ISLAM atau pengetahuannya tidak sampai 100%, bermakna mereka tidak layak menjadi Imam/pemimpin umat Islam/Khalifah/ulama. Maka, bila dikatakan mereka itu imam/ulama bermakna, dari segi tersiratnya, mereka itu memahami ISLAM tulin dengan sempurna 100%.

2= Nama-nama yang disebutkan oleh nabi sebagai ulamak ahlil-bait atau imam itu, yang termasuk nama Fatimah itu ialah maklumat yang nabi dapat melalui wahyu, bukan ditentukan oleh nabi Muhammad. Kalau daripada wahyu, bermakna daripada Tuhan. Kalau nama-nama ini tidak sempurna pengetahuan ISLAM tulinnya, Tuhan tidak akan menamakannya dalam wahyu tersebut. Mustahil Tuhan tersilap.

AM I eligible to be a Caliph? Did Yang Di Pertuan Agung & Sultan know ISLAM teaching by 100%? How about me? What about UMNO leaders? What about DAP? What about MCA & MIC? Are they and me eligible become leaders for Malaysian although we did not know Pure Islam Teaching by 100%?!! Please answer my question, baby??? Allah never said that PAS party leaders or UMNO ulema have Pure Islam Teaching knowledge by 100%!!!

AM I eligible to be a Caliph? Did Yang Di Pertuan Agung & Sultan know ISLAM teaching by 100%? How about me? What about UMNO leaders? What about DAP? What about MCA & MIC? Are they and me eligible become leaders for Malaysian although we did not know Pure Islam Teaching by 100%?!! Please answer my question, baby??? Allah never said that PAS party leaders or UMNO ulema have Pure Islam Teaching knowledge by 100%!!!

 

Kesimpulannya:

1= Golongan Sunnah Wal-Jamaah wujud pada zaman Nabi Muhammad hidup, kemudian zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin dan selepas tamat zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, golongan sunnah ini mulai berkurangan dan boleh dianggap telah pupus. Golongan sunnah ini akan  wujud semula  pada zaman Imam Mahdi memerintah dan menguasai dunia ini . Zaman golongan ini menjadi kuasa terkuat dan terbesar di dunia. Musuh-musuh mereka takut menyerang mereka, malahan segan dan menghormati golongan sunnah wal-jamaah ini.

2= Contoh factor utama mengapa hal di atas terjadi ialah pendidikan yang bercampur benar dan salah, halal & haram, bidaah sesat dan sunnah yang melahirkan ulama, mufti, imam dan ustaz serta ustazah yang ada juga kejahilannya sebagai spesis ulama bermazhab empat mazhab padahal mazhab bukan bermakna sunnah.

3= Justeru, supaya kita tidak boleh dikatakan bermazhab dalam ertikata yang tepat, amalkan apa yang kita yakini sambil masih berazam atau berusaha mencari dalil & petunjuk yang menang dan root problem killer terutama mencari & mendapatkan ISLAM TULIN . Hal ke 3 ini diistilahkan sebagai:

“Root PROBLEM Killer Zaman Bermazhab

PERINGATAN:

Gagasan DPK tidak menyatakan bahawa golongan Yaqubbiyah dan Katsiyah itu adalah golongan ahlus-sunnah wal jamaah. Yaqubbiyah dikatakan percaya bahawa orang Islam yang melakukan dosa besar akan berada di neraka selama-lamanya. Gagasan DPK tidak mempercayai bahawa orang Islam yang berbuat dosa besar akan berada di neraka secara kekal.

Lihat juga Indicator for DPK Concept?…. yang juga merupakan kandungan Sentuhan Yang Menggetarkan jiwa, termasuklah ini:

NUR AQLI TRANSPARENCY

answer for Riddle Code 716:

First Riddle is mosquito

Second is money [in paper kind]

Third is your skin

 

What Is “I Key lamp adD” in Kitaran Personality??

 

Sebermula lagi raungan serigala gegari alam

dengan I Key lamp adD

Kemungkinan satu lagi penemuan baruku

merintis kesedaran & kajian

Penyakit jiwa yang kebanyakannya tidak menyedari

Kerapkali terjadi kepada ahli politik & penyokongnya

Mempercayai & menyokong bagai sibuta & situli

Kerana asa kaguman & kepercayaan yang tinggi ke langit

melebihi had yang dibenarkan

Singkatan apakah ia

Jawabnya “Impak Keyakinan Melampaui Had Dibenarkan”.

Menjadi pukauan keyakinan baik pihak yang menjadi kekaguman,

atau harapan tinggi atau kepercayaan tinggi

menyebabkan taat membuta-tuli atau

seolah-olah menganggap pihak itu dan penyokongnya

sentiasa maksum, benar dan adil

Halang ia memukau Halang lampaui

Dengan sifat Di Persimpangan Kutub

Dengan pencetus Cautious

 

Penyakit jiwa ini saya telah mengesan ia wujud dan telah menjadi wabak sedunia. I Key lamp adD juga menyebabkan sebarang kritikan atau penghinaan atau bantahan daripada sesuatu pihak lain terutama yang terkenal sebagai golongan pembangkangnya dianggap seperti  sesuatu yang tidak terjadi, seolah-olah tidak mendengarinya, walaupun pengkritik menggunakan bukti dan dalil yang kuat & menang. Ini kerana ada factor ” masih menaruh harapan” TERHADAP golongan yang dikritik, yang disokong oleh pesakit I Key lamp adD. Contohnya, pernah terjadi di Malaysia, sebuah media bercetak yang jadi penyokong kerajaan mengkritik aktiviti yang dianjurkan oleh seorang pemimpin sebuah parti pembangkang. Kritikannya ialah aktiviti nyanyian lagu asmara itu ialah haram tetapi penyokong parti pembangkang itu menyatakan lagu cinta itu bukan lagu asmara walaupun memang lagu asmara. Inilah contoh  impak penyakit  I Key lamp adD.

Golongan Di Persimpangan Kutub pula lebih mampu mencegah penyakit I Key lamp adD. Sifat pencetus , terutama pencetus cautious menjadi perisai yang kuat yang menghalang terjadi penyakit I Key lamp adD. Jika  ada juga golongan DPK yang terkena penyakit ini, insya-Allah mereka mampu sembuh segera dengan sifat DPK mereka yang masih ada. Mereka yang menghidap penyakit I Key lamp adD ini sering tidak mahu memperhatikan hujah, dalil, pendapat, bantahan daripada golongan yang mereka anggap sering  menjadi pembangkang mereka. Justeru, minda mereka bagaikan terpukau, hanya percaya sebarang media yang dianggap sering menyokong mereka walaupun media penyokong itu tidak memberikan bukti yang menasabah, yang  kuat atau menang. Ini bertentangan dengan sifat DPK yang mengkehendaki bebas daripada pemikiran yang terhad, yang menggalakkan teknik pengumpulan sumber yang pelbagai [termasuk sumber kenyataan musuh], yang memberi amaran bahawa sesuatu adat, kebiasaan  masyarakat itu belum tentu benar semuanya, belum tentu baik semuanya.

Adakah orang yang sentiasa  dapat mengelakkan diri dari melakukan kesilapan? Nabi & rasul pun ada yang pernah melakukan kesilapan. Malaikat pun akan melakukan kesilapan jika mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana malaikat pencatat amalan baik dan jahat bekerja? Dapatkah mereka melihat apa yang sedang bergerak dalam minda dan hati manusia? Tuhanlah yang memberikan mereka kemampuan dapat menilai dengan adil. Justeru, bebaskan diri kita dari penyakit I Key lamp adD.

 

AAAaaaaayuuuuuhhhhh!!

Larikan diri dan bebaskan dirimu

Dari pukauan I Key lamp adD

Yang membuat otakmu terpenjara

Yang memberanakkan tuduhan , sangkaan buruk, fitnah

Jangan benarkan I Key lamp adD hamil lagi

Mari kita berhijrah ke persimpangan kutub

tempat uzlah yang nyaman, tenteram dan indah

jauh dari kebisingan  kota yang penuh dengan cemaran

dosa mata dosa telinga dosa mulut dosa hidung kaki dan tangan

dan  kemaluan tegang bergelora bagai tsunami

yang merempuh merobohi keimananmu!!!

maka dengarlah ajakan ketakwaan!

dari salakan yang menyeramkan

di puncak dunia bergaung!!!

 

Gaya Pencetus @ Pencetus Style In Frasa Yang Manisnya Manisan!?!

Frasa Yang Manisnya Manisan ialah  contoh kandungan Baitan Yang Lunak Merdu. Baitan Yang Lunak Merdu pula ialah contoh kandungan Aksara Yang Indah Bergemerlapan. Aksara Yang Indah Bergemerlapan pula ialah contoh kandungan Ungkapan Yang Mengharumi. Ungkapan Yang Mengharumi pula ialah contoh kandungan The Mind Of Kill Root Problem. The Mind Of Kill Root Problem pula ialah contoh kandungan The Theory Of Di Persimpangan Kutub. The Theory Of Di Persimpangan Kutub pula ialah contoh kandungan Gagasan Di Persimpangan Kutub. Gagasan Di Persimpangan Kutub pula ialah contoh The Sensor Of The Truth yang wujud di dunia, yang menjadi alat pencari dan penentu ajaran ISLAM TULIN, ASLI DAN SEBENAR. Justeru, Gagasan Di Persimpangan Kutub ialah contoh sumber ajaran ISLAM TULIN.

Kiriman kali ini ingin membicarakan tentang beberapa contoh penggunaan pencetus, contoh penggunaan pencetus yang dikaitkan dengan teori DPK atau dengan The Mind Of Kill Root Problem.

Yang dimaksudkan dengan Root Problem itu ialah “Sesuatu yang dilihat menjadi masalah utama atau terakhir yang menyukarkan atau menghalang pembuatan keputusan atau yang menyebabkan keraguan, ketidak-pastian, yang meletakkan kemungkinan, yang menyebabkan syubahat, yang menghalangi timbul kepercayaan, keyakinan , menghalang penggunaan maklumat atau pengetahuan”.

Ketiadaan dalil, bukti atau petunjuk sering menjadi contoh ROOT PROBLEM dalam kehidupan harian manusia. Ini menghalangi penggunaan sesuatu data, informasi atau pengetahuan akibat ketidak-wujudan kepercayaan atau keyakinan tentang benar dan salah sesuatu maklumat itu. Bila ini terjadi, keputusan muktamad tidak dapat dibuat. Maka, sesuatu proses atau gerakerja atau aktiviti luaran dan dalaman tidak dapat dibuat atau tidak wujud.

Teori DPK bukanlah menyatakan hanya gagasan DPK menjadi sensor of the truth. Kita boleh mencari lain-lain sensor of the truth yang layak atau boleh menjadi penderia kebenaran.

Jika anda ke kedai buku atau perpustakaan, operasi penanda boleh digunakan. Anda mungkin tidak dapat menggunakan operasi penanda jika anda jahil dan bodoh dalam ilmu dunia & ISLAM. Meningkatkan pengetahuan, memungkinkan anda dapat menggunakan operasi penanda dengan lebih baik. Gagasan DPK melalui prinsipnya, ada menyatakan dalam siratannya tentang kewajipan mempelajari secara keseluruhan al-Quran dan Kutub al-Sittah. Secara siratan ghaibnya juga, ini bermakna gagasan DPK meminta anda agar mendalami apa juga sumber ISLAM dan ilmu dunia yang halal dikaji dan boleh dipelajari.

Beberapa contoh keadaan yang dikaitkan dengan penggunaan pencetus atau diistilahkan sebagai GAYA PENCETUS yang juga merupakan Gaya Teori DPK untuk operasi penanda dan operasi penanda lanjutan atau RBS [Reaction Between Sensor] IALAH:

1= Anda melihat ada buku berjudul  “Jabatan Pendaftar Pertubuhan Meluluskan Penubuhan Persatuan Melayu Murtad” dan anda juga melihat di situ ada buku lain yang berjudul “Kelulusan Penubuhan Persatuan Melayu Murtad Adalah Fitnah Yang Sering Berulangan”. Jika anda penyokong Barisan Nasional, anda mungkin cenderung untuk memilih untuk membeli atau meminjam buku “Kelulusan Penubuhan Persatuan Melayu Murtad Adalah Fitnah Yang Sering Berulangan” tetapi jika anda penyokong parti pembangkang, anda mungkin lebih cenderung untuk  mempercayai dan memilih  buku “Jabatan Pendaftar Pertubuhan Meluluskan Penubuhan Persatuan Melayu Murtad” terutama kerana anda mungkin ada kepentingan politik, mungkin, seperti untuk menang dalam pilihanraya sebagai ADUN [Ahli Dewan Undangan Negeri] ATAU ahli parlimen yang anda dicalonkan bertanding di situ. Walaubagaimanapun, untuk membuat pemilihan, anda perlu bersifat Di Persimpangan Kutub atau menggunakan kaedah seperti pencetus atau teori DPK. Orang yang bersifat ini atau menggunakan kaedah DPK, mereka mungkin meminjam atau membeli kedua-dua buku itu.  Malah, hal ini lebih menggalakkan dibuat jika operasi penanda, contohnya maklumat ringkas tentang kedua-dua buku tersebut menunjukkan dalil, bukti dan petunjuk yang kelihatan sama kekuatannya atau kedua-duanya kuat tetapi tidak tahu yang mana yang menang [boleh dipercayai] atau adakah kebenaran, ketepatan dan kesalahan fakta juga ada dalam kedua-dua buku itu. Maka, sesuai dengan pencetus “teknik pengumpulan”, anda mengambil kedua-dua buku itu untuk membuat operasi RBS di rumah. Di rumah pula, anda mungkin melihat semula operasi penanda atau membuat penanda lanjutan. Untuk membuat operasi RBS, ingat juga The Mind Of Truth Sensor untuk mencegah atau menghapuskan I Key lamp adD. 

Kita memperhatikan sesuatu kandungan untuk ditentukan Status Nilai Boleh Percaya huraiannya [SNBP Huraian]. Walaubagaimanapun SNBP Keseluruhan tidaklah berdasarkan sumber yang mana lebih banyak SNBP Huraiannya yang benar kerana tujuan kita yang utama atau sebenar atau terakhir ialah menyelesaikan akar masalah yang utama iaitu adakah  wujud dalil atau bukti atau petunjuk yang menang yang meyakinkan bahawa pihak tersebut berkata benar. Atau akar masalah ialah pihak yang mana berkata benar iaitu yang menafikan meluluskan pertubuhan murtad atau yang mendakwa pertubuhan itu meluluskan. Sekiranya akar masalah ini tidak dapat dicantas, maka gunakan pencetus cautious sebagai tindakan atau sikap anda . Contohnya, tidak mempercayai mana-mana pihak.

Gaya pencetus di atas ialah pencetus digunakan untuk mencari  SNBP Keseluruhan yang bersifat siapa yang benar dengan mencari petunjuk terkuat atau yang menang, bukan dianggap menang berdasarkan jumlah SNBP Huraian siapakah yang lebih banyak nilainya atau yang lebih dipercayai atau snbp huraian siapakah yang lebih banyak menang.

Justeru gaya di atas dinamakan sebagai  “Cantas Dengan Kebenaran Dijumpai @ Dicari”.

2= Katakan anda ingin membeli KAHELIP. Hanya ada dua syarikat yang membina kahelip . Anda ingin memilih, sama ada membeli kahelip syarikat A atau B. Root Problem hal ini ialah Kahelip syarikat manakah yang paling berkualiti. Anda pun pergi ke syarikat-syarikat tersebut untuk menjalankan operasi penanda. Penanda yang anda buat sendiri itu ialah pertanyaan ini:

Yang mana paling laju?, Yang manakah paling selesa? Yang manakah lebih lengkap system keselamatannya?, Yang manakah paling murah tetapi berkualiti? Yang manakah paling tahan lasak dan lebih jimat petrol? Yang manakah mempunyai tempoh jaminan lebih panjang?. Katakanlah hasil operasi penanda yang anda telah buat itu menunjukkan perbandingan seperti berikut [nota: hasil perbandingan ini menunjukkan nilai boleh percaya huraian pra “Reaction Between Sensor” yang akan dibuat di rumah dan boleh dicampurkan dengan hasil perbandingan yang akan dibuat di rumah. Penyelesaian Root Problem ini memerlukan jumlah nilai boleh percaya huraian yang lebih banyak untuk membuat keputusan memilih melainkan root problem yang anda tentukan ialah “Adakah ciri-ciri yang saya tetap hendak juga ada terdapat pada kahelip tersebut”]:

Katakan operasi penanda menunjukkan Kahelip syarikat A lebih banyak nilai boleh percaya huraiannya. Jika operasi penanda sudah memadai untuk membuat pemilihan, tidak perlu RBS [Reaction Between Sensor] di rumah. Mengenai root problem “ciri yang tetap dikehendaki”, mungkin difikirkan semula semasa RBS. Katakan, hasil Nilai Boleh Percaya Keseluruhan menunjukkan bahawa Syarikat A mempunyai LEBIH BANYAK NILAI Boleh Percaya Huraian , contohnya SNBP Keseluruhan : A>B= 9 tetapi ini dari segi amnya, dari segi khas pula SNBP Keseluruhan: B>A=3 iaitu ciri yang tetap dikehendaki iaitu:

1= Dari segi system keselamatan kahelip

2=Keselesaan

3=Tempoh jaminan

Gaya pencetus yang berdasarkan jumlah ” SNBP huraian yang lebih banyak dianggap menang atau keputusan muktamad yang benar ” dinamakan sebagai “Gaya SNBP Huraian lebih banyak”. Ini dapat dibahagikan seperti berikut:

Gaya SNBP Huraian lebih banyak pra RBS

DAN

Gaya SNBP Huraian lebih banyak RBS

Kedua-dua gaya di atas dapat dibahagikan pula kepada keadaan seperti berikut:

Gaya Penentuan Khas Pra RBS

DAN

Gaya Penentuan Khas RBS

Gaya Penentuan Khas iaitu ciri atau keadaan pemilihan atau jumlah nilai SNBP huraian yang sebenar dijadikan nilai untuk membuat keputusan muktamad yang harus lebih banyak menang atau lebih banyak nilainya. Dalam contoh di atas GPKh [Gaya Penentuan Khas] ini ialah tiga perkara yang menjadi ciri yang tetap dikehendaki yang mungkin dikesan ada semasa operasi penanda atau semasa operasi RBS.

Maka menyalak lagilah serigala

Dipuncak dunia malam mengambang bulan

berkata ia:

kalau memilih warna coli

kalau tak pilih pun

tak mengapa

sebab semuanya coli juga

maka SNBP Keseluruhan engkau ialah

set nul atau mungkin dengan GPKh

Aku sudah ada bulu

itu seperti bajuku

berganti bajuku berganti bulu

yang tumbuh baharu

namun hiasan ruh itu

keimanan yang cantik tetap teguh!!

3= Gaya Nilai Boleh Tolak/GNBT:

Ini ialah sesuatu keadaan yang sebenarnya tidak mengapa jika tidak memilih kerana tidak akan mendatangkan masalah atau bahaya atau kerugian jika tidak memilih atau jika tidak menentukan SNBP huraian dan keseluruhannya? Contoh hal ini ialah seperti yang dinyatakan dalam sajak yang disalakkan oleh serigala di puncak dunia di atas iaitu tentang pemilihan warna coli.

4= Gaya Pencetus Menaik Tiba/GPMT:

Sesuatu penilaian sebelum penilaian keseluruhan atau selepasnya dianggap salah atau kurang tepat atau dianggap perlu diubah kerana nilai pencetus seperti yang lebih rendah/lebih tinggi atau yang dianggap tidak dapat menyelesaikan ROOT PROBLEM berkenaan didapati mempunyai nilai lebih tinggi pula atau didapati dapat menyelesaikan root problem atau pencetus tersebut mempunyai tanda bahawa ia mungkin dapat menyelesaikan root problem. Ia seperti secara tiba-tiba mengubah penilaian semasa. Pencetus itu mungkin satu sahaja atau mungkin satu keadaan berstatus nilai boleh percaya yang tiba-tiba dilihat mengalahkan semua keadaan nilai yang lain!!!

5=Gaya Pencetus Penentu Sah Cetusan/GPPSC:

Ini sama ada penilaian pada masa operasi penanda atau RBS juga. Ini ialah keadaan untuk mengenal-pasti petunjuk apa yang boleh dan halal serta menasabah digunakan untuk dikaitkan dengan sesuatu perkara atau root problem itu. Seperti petunjuk yang menunjukkan sesuatu pencetus itu tidak boleh terlibat dalam operasi pembunuhan root problem. Atau yang membatalkan pengesahan boleh terlibatnya. Ini mungkin menghapuskan sesuatu nilai boleh percaya atau menghilangkan status nilainya, menjadi tidak berstatus nilai. Sebagai contoh, anda ingin mencari iPhone anda yang hilang. Seorang kenalan anda mencadangkan petunjuk-petunjuk berikut untuk mengesan kedudukan iPhone anda iaitu:

1= Dengar apa bomoh cakap

2=Cari orang yang disyaki mencuri iPhone itu

3=Guna aplikasi pengesan iPhone

Anda mempunyai dalil mengapa  hanya hal ketiga di atas boleh dianggap sebagai alat yang mencetuskan nilai. Keterlibatan pencetus-pencetus baru yang disahkan mungkin juga terjadi

6= Pencetus Berulangan:

Pencetus mungkin digunakan semula lebih daripada sekali atau berkali-kali seperti penggunaan mikroskop yang diulangi kerana mungkin ada kesilapan penilaian. Pencetus cautious mungkin mendorong pengulangan.

7=Pencetus Penilai Dinilai:

Yang menilai mungkin dinilai juga oleh apa yang penilai menilainya

8=PENCETUS PENGANTARA:

Seperti pencetus yang menilai dua sumber atau lebih daripada itu. Contohnya, Bila  sumber A gagal menilai sumber B iaitu gagal memberikan nilai keseluruhan, sumber C  membantu sumber A. C ialah pengantara.

9= PENCETUS CAUTIOUS:

Pencetus cautious mungkin mendorong penamatan operasi penyelidikan & mencadangkan  sikap terakhir paling minima boleh dibuat.

10=Gaya Darurat Pencetus/GDP: 

Gaya ini ialah seperti penggunaan Pelepasan Istimewa seperti masih menggunakan ajaran bermazhab ketika masih berazam akan membuat penyelidikan untuk mencari Islam Tulin atau masih berazam akan menyiasat tentang ajaran mazhab yang dianutinya dengan seperti mencari dalil-dalil yang menang. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Sejauh Manakah Gagasan DPK….!

Lihat Juga “Sentuhan Yang Menggetarkan Jiwa yang juga jadi kandungan Frasa Yang Manisnya Manisan.

GST=GREEDY SERVICE TAX!!!

 

GST ENCOURAGE ROBBER EXISTENCE!!!

GST ENCOURAGE ROBBER EXISTENCE!!!

GST!!
Dikatakan bermaksud GOODS & SERVICE TAX
tetapi maksud tersiratnya
Greedy Tax Service
AAAooouuuuuu!!
Jika tak wujud ia sudah memang dari dulu beli barang campur cukai
padahal yang adil ialah
cukai dibayar oleh penjual
yang berkemampuan setahun sekali
Bukankah begitu sepatutnya?

Beli barang RM1.99

Penjual kata RM2 DENGAN alasan penggenapan

Inilah riba atas nama penggenapan dipaksakan kepada pembeli

Itulah rompakan berlesen namanya

Bukan tak boleh jadikan barang sentiasa genap harga pada labelnya

Kalau bank Negara tak mahu cetak lagi satu sen

Pengilang kenakan GST kepada pemborong?

Pemborong kenakan GST kepada pengedar?

Pengedar kenakan GST kepada peruncit?

Peruncit kenakan GST kepada pembeli?

 

Itu belum termasuk ejen atau orang tengah

yang terjelir lidah, terkeluar liur

bahana haloba GST

 

Tiada guna limpahan BR1M

Tiada guna haruman bonus

tiada guna pangkat mendaki

tiada guna belaian subsidi

kalau GST DI RAJA PEROMPAK BERLESEN

Maka azab sengsara rakyat makin gelita

tiada bernoktah

 

Apabila kenaikan gaji , pangkat dan ijazah

menjadi racun ghaib kehidupan

kerana membolehkan pinjaman lebih tinggi

maka itulah sebenarnya kesenangan yang derita

sampai masanya impak keburukan mara juga

 

GST mengkumuhkan generasi perompak

rompakan menggoda rogol

rogol membangkitkan pembunuhan!!!

 

tamatkanlah nafas GST

sebelum istidraj menjadi tujuh matahari

meleburkan kesejukan selesa!!!

 

 

Saya pernah membaca sumber yang berkaitan system perniagaan Islam. Sumber itu menyatakan yang bermaksud pembelian mestilah dengan kerelaan kedua-dua pihak iaitu pembeli dan penjual. Jika tidak, boleh dianggap pembelian tidak wujud atau ia seperti rompakan. GST ialah perkara yang tidak disukai dan dipaksakan kepada pembeli. Pembeli bukan mahu membeli cukai. Tindakan beli cukai tidak bermanfaat kepada pembeli, malah ia telah mengurangkan kuasa beli pembeli dan menyebabkan pelbagai masalah lain seperti  mendorong berhutang padahal  hutang sering mempunyai banyak akibat buruk. Tiada wujud system perbankan Islam atau system pinjaman ISLAM di dunia ini kerana yang berlaku sebenarnya ialah system riba yang diberi nama sebagai system perbankan Islam dan system pinjaman Islam.

Sistem perniagaan Islam yang saya baca itu juga menyatakan yang bermaksud sesuatu yang dibeli haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya seperti dapat dilihat, disentuh dan digunakan. Bila beri barang yang harganya termasuk GST, maka bermakna GST itu dibeli tetapi tiada manfaat, tidak dapat dilihat, disentuh dan tidak dapat digunakan oleh pembeli. Haram urusan seperti ini, jika demikian.

Saya mengesyorkan agar pengguna atau pembeli mengutamakan syarikat atau kedai yang tidak mahu :

“menjual GST”. Contohnya, ada farmasi yang menjual ubat tidak termasuk GST kerana pemilik farmasi itu mungkin anti GST atau kasihan kepada pembeli. Utamakan kedai tidak kenakan GST, biar kedai-kedai yang zalim kerana kenakan GST itu BANGKRAP atau gulung tikar kerana tidak ada pembeli datang atau kerana kedai berGST itu “dipulaukan” oleh masyarakat.

Sesebuah kerajaan itu , yang membazir wang rakyat dengan aktiviti dan projek serta program yang haram dan tidak bermanfaat dan sesebuah kerajaan yang suka berhutang seperti berhutang dengan bank DUNIA yang dikuasai oleh puak Yahudi, maka impak atau akibat buruknya tidak boleh ditanggung oleh rakyat kerana dosa bazir dan hutang itu adalah dosa kerajaan. Rakyat tidak bersalah. Sesebuah kerajaan itu tidak boleh menGSTkan barang sebagai satu cara tamak, satu cara untuk bayar hutang kepada bank Dunia atau lainnya, satu cara mengatasi kerugian akibat pembaziran, cara yang biadab, menjadi perompak berlesen, merompak rakyat. Kroni-kroni kerajaan yang tamak??

Lambang alat penimbang pada lambang Barisan Nasional menggalakkan ketamakan hingga lahirlah GST??? GST seolah-olah melambangkan bahawa semua sumber yang jadi ketamakan dan rompakan sesebuah kerajaan itu telah digunakan. Bayangkan jika bank mengenai GST juga. Maka, jumlah pinjaman campur Riba campur pula GST CAMPUR pula insuran pinjaman campur pula kos urusan atau kos proses permohonan pinjaman. Bank pula mungkin menaikkan kadar bunga/riba yang disebutkan sebagai keuntungan atau faedah. 

Maka Tarzan pun bersua seorang manusia kaya

Kenapa engkau bogel padahal aku yang jadi tarzan pun masih berbaju

Lalu si kaya mengatakan aku terpaksa jual seluar dalam ku

Akibat GST telah menjadi tsunami kehidupan

 

KESIMPULAN: Jika satu hari nanti, ada berita di TV atau di akhbar mengatakan ada orang yang tidak berseluar dalam kerana terpaksa jual seluar dalam akibat serangan GST yang merompak, janganlah kita hairan.

 

 

ATaara – A Miracle That Many People Never Realize It In Kitaran Personaliti!

What is aTaara? ATaara is one secret terminology in The Kitaran Personaliti Theory. Why must be secret? Reason someone may get any accident be due to use aTaara. It is not easy to explain what aTaara is but I believe that aTaara indeed exist around human being life. Word “aTaara” come from “Cara Tanpa Cara” [=Way Without Way]. Way Without Way? I make crazy terminology?? Relax please, brother and sister. You may never need to know it but you may understand few when you read this poem:

Ataara

Seem without any method

seem like emotion merely

but in the brain

attempt to remember whole

for use seem like

turtle or cheetah

 

ATaara encourage “arrange” with suitable condition which still happen. It seem like automatic action by use few energy from our brain.

When the sensor become a giant

any conclusion born quickly

resolve any problem

which come repeatedly

may cause you feel proud

However, if you fail use aTaara by right, you may die.  The important matter in aTaara is exactly. People who use aTaara may feel that soft touch in many cycle which related.

Oooohhh aTaara

what miracle you are

when feeling look like a driver

who use map in brain more many than see it

so become like way without way

 

Now let us go around our lives and see if you detect any aTaara?:>

What about a clerk? Did you see aTaara usage by him? If you see, you can make one conclusion:

Do anything repeatedly

may cause your brain sleep like chicken

seem sleep like die but still realize

when feeling be one sensor

 

Now we look at an art of war. Kung fu, sumo, karate, et cetera. Could you see any aTaara here?

However aTaara might happen without make it repeatedly. But when it happen, seem look like something that we ever make it always. Interesting, it make reaction in second or faster than one second!!! This is miracle when feeling look take brain ……….. [secret word, sorry about this]

 

 

 

 

Baitan Yang Lunak Merdu

 

 

Alat supercharged buatan syarikat dari Australia, sprintex dipasang dengan enjin campro CPS dapat meningkatkan kuasa Proton Satria NEO edisi Lotus Renaut yang dalam fasa prototype ke 175hp & 200Nm tork.

Alat supercharged buatan syarikat dari Australia, sprintex dipasang dengan enjin campro CPS dapat meningkatkan kuasa Proton Satria NEO edisi Lotus Renaut yang dalam fasa prototype ke 175hp & 200Nm tork.

hijab is faith not fashionuzlah di sampan depan bulan

Di kala aku di perahu purnama menemaniku

jubah serban purdah gelaran ketua mufti

bukan tentu tanda kebenaran akan Nampak darinya

demikian pujian yang menggunung mengatakannya soleh solehah

maka tafakurku terus kembara

purnama membisik ke cupingku

ketika ini pencarian banyak sensor of the truth yang betul

menggunakan dengan betul dan terbaik

memungkinkan hasil turasan

adalah jernih, tepat, benar, asli, tulin,

itulah nasihat lampu bola langit malam

Saya minta maaf kerana lambat menyatakan bahawa sumber yang dikatakan diiktiraf sebagai sumber DPK untuk penciptaan gagasan DPK ini atau untuk mengambil kandungannya menjadi intipati gagasan DPK ini seperti kitab Mengenal Diri & Wali Allah, hendaklah anda fahami bahawa pengiktirafan itu bermaksud seperti berikut:

1= Bukan mengiktirafnya sebagai Sumber DPK S+1

2= Jika penyiasatan oleh seseorang ketika gagasan DPK ini telah diistiharkan wujud 51% atau sebelum pengistiharan dan ketika sebelum ini pengasas DPK tidak menyedari hasil penyiasatan yang benar yang mengatakan ada perkara salah, bidaah sesat dan tidak tepat dalam sesuatu sumber DPK tersebut, maka hendaklah menganggap sumber DPK yang dijadikan kandungan gagasan ini hanyalah yang tetap benar, tetap tepat, tetap tiada sesat atau jika kandungan terpilih atau ikhtisar itu tiada sesat, tiada salah melainkan kandungan lain yang ada dalam sumber asal itu, maka boleh pula anggap sumber DPK yang dimaksudkan yang dijadikan gagasan DPK  itu atau yang diiktiraf sebagai sumber DPK ialah yang terpilih itu sahaja.

Gerakan Di Persimpangan Kutub tidak menolak kenyataan bahawa tidak juga mustahil jika keturunan generasi yang ada kaitan kekeluargaan dengan nabi Muhammad ada yang masih dan akan terus hidup sehinggalah pupus umat Islam dengan kedatangan angin lembut. Justeru, besar kemungkinan ada dalam generasi ini yang masih hidup itu menyimpan dan mewarisi kitab yang ditulis oleh ulamak ahlil bait, sahabat nabi, tabiin dan tabit-tabiin. Penyiasatan untuk mengenal dengan pasti keturunan ini dan sumber yang mereka miliki tidak mustahil menjadi contoh cara terbaik untuk menamatkan kewujudan mazhab, perbalahan pendapat, perbezaan pendapat dalam ISLAM.

AAAYUHHH MARI KITA CARI MEREKA SEKARANG

PEWARIS SUMBER KITAB ISLAM ASLI

AAAAOOOUUUUUUUUUUU

MENYALAK LAGI SERIGALA MENJERITKAN KESEDARAN ITU

AMERIKA RUSIA ISRAEL SAMPAI LONGGAR DAN GUGUR SELUAR DALAM YANG SEDANG DIPAKAINYA

KERANA GELISAH SALAKAN ITU AKAN MEWUJUDKAN

PENYATUAN SEMUA NEGARA ISLAM MENJADI EMPAYAR KHILAFIAH

MENJADI ANCAMAN MEREKA YANG TERBESAR

AKAN BERGULING-GULING RAJA AZAZIL

AKAN TERKENTUT-KENTUT TERCIRIT -BIRIT AZAZIL

KERANA CEMAS MEMIKIRI REVOLUSI JIHAD ITU

 

Di baitan yang lunak merdu ini, lahirlah satu istilah baru lagi iaitu:

“Kembara Kumulus Menghujani Jerebu”

ialah operasi rahsia mencari sumber Islam tulin

bagi menghapusi jerebu Islam dengan hujanan

sumber yang merupakan keluarga atau generasi nabi Muhammad

yang mewarisi kitab atau ilmu ISLAM yang asli

 

 

masih dalam bentuk prototaip. Sila lawati: http://funtasticko.net/hangat-satria-neo-r3-supercharged-edisi-lotus-renaut/ http://funtasticko.net/hangat-satria-neo-r3-supercharged-edisi-lotus-renaut/

masih dalam bentuk prototaip. Sila lawati: 

http://funtasticko.net/hangat-satria-neo-r3-supercharged-edisi-lotus-renaut/

Jika dapat menemuinya lalu melindunginya dari dikesan seteru Islam

ayuh mari kita lakukan kembara ini bagai  ku mulus yang bila

menjumpainya bagaikan hujan yang menghapusi kekaburan jerebu

menjadi cara terbaik barangkali untuk penghapusan mazhab dan perbalahan dan  perbezaan pendapat dalam ISLAM

Berkaitan Misi Rahsia “Kembara Kumulus Menghujani Jerebu”, operasi ini ialah mencari generasi nabi Muhammad yang hidup seperti kita. Maksudnya generasi itu mempunyai kad pengenalan, hidup bergaul dengan manusia biasa yang lain, bukan mencari generasi yang hidup secara luarbiasa, maksudnya yang hidup seperti eli inta da la urna iaitu seperti Imam Mahdi kerana Imam Mahdi tidak hidup secara biasa. Allah telah mengurniakan pelbagai keramat kepada Mahdi untuk memudahkan ibadat dan kehidupan beliau. Ini contoh keluarbiasaan Mahdi:

1= Tidak mempunyai kad pengenalan namun beliau dapat rezeki dengan izin Allah, walaupun tanpa bekerja. Walaubagaimanapun, Mahdi tidak mustahil atau mungkin bekerja sendiri seperti berniaga sendirian tetapi orang tidak tahu beliau ialah Mahdi. Tidak mustahil beliau akan selalu menyamar agar orang tidak tahu bahawa beliau ialah Imam Mahdi.

2= Mahdi tidak mustahil mendapat didikan daripada Allah tanpa perlu belajar dengan manusia. Ini contoh keramat atau mungkin semasa beliau hilang semasa beliau seorang kanak-kanak, beliau dipelihara oleh seorang wali Allah atau dididik oleh malaikat.

3= Beliau tidak memerlukan kenderaan atau rumah jika Mahdi mahu begitu kerana beliau tidak mustahil menjadi seorang wali Allah maqam insan kamil atau wali Allah yang bermaqam tinggi. Jika begini, bermakna beliau mempunyai karamah dapat berjalan di mana-mana di bahagian planet ini dalam tempoh beberapa saat kerana dapat berjalan di atas air atau di udara. Justeru dunia ini seperti rumah beliau, jika demikian. Beliau mampu pergi ke mana-mana yang beliau hendak. Tidak perlu ambil lesen memandu kereta, lesen helicopter atau kapal . Justeru, untuk dapat bertemu dengan Mahdi amatlah sukar kerana beliau selalu menyamar dan dapat bergerak ke mana-mana dengan mudah. Beliau dapat solat jumaat di mana-mana masjid di dunia dengan karamah beliau.

Walaubagaimanapun, jika ada orang yang cuba mencari generasi nabi Muhammad yang hidup secara luarbiasa seperti Mahdi, kita sebut ini sebagai “kembara unik cumulus”.

 

PERKATAAN SUPERCHARGED ADA DI TEPI BADAN

PERKATAAN SUPERCHARGED ADA DI TEPI BADAN

 

Inilah Proton Satria Neo R3 Supercharged

Inilah Proton Satria Neo R3 Supercharged

 

rupa bahagian dalam proton satria neo R3 supercharged

rupa bahagian dalam proton satria neo R3 supercharged

Lihat juga Frasa Yang Manisnya Manisan yang juga menjadi kandungan Baitan Yang Lunak Merdu!! atau klik :

https://dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com/2015/06/01/gaya-pencetus-pencetus-style-in-frasa-yang-manisnya-manisan/

Eerie Scream At Gorge!!!

 

Its eerie scream advise you!!!

Its eerie scream advise you!!!

Dari gaung suara malam yang menggigilkan kamu

setelah berjuta  abad kamu dipukau dengan keyakinan

bahawa Islam itu mazhab yang 4 hambali hanafi syafie maliki

padahal erti mazhab itu berlawanan dengan sunnah

lalu otak senget kamu terperanjat menggoncang cakerawala

terkejut beruk manusia di seluruh alam ini dari tidur mimpi yang

percaya 4 mazhab = sunnah

terjaga barulah menyedari kegilaan itu telah merasuki hampir setiap orang Islam di planet ini

Kerana kamu semua telah melihat sebutir komet indah bergemerlapan

jatuh di satu samudera

kilauannya dan percikan sinar indahnya tertulis di langit