TheStrongest&WinProof,Dalil&OpinionShowThatWomenMustUsePurdah!!!

SIXTH DPK PRINCIPLE IS:

******************************

 

<6>PRINSIP KE 6 Gagasan Di Persimpangan Kutub: JANGAN BERGAUL  ATAU BERSAHABAT DENGAN ORANG KAFIR DAN ORANG ISLAM YANG JAHIL, FASIK DAN BURUK AKHLAK. ALLAH TELAH MEWAJIBKAN WANITA ISLAM MEMAKAI JILBAB ATAU PURDAH(PAKAIAN YANG MENUTUP SELURUH TUBUH TERMASUK KEPALA DAN MUKA) KECUALI GOLONGAN WANITA YANG DIKECUALIKAN OLEH ALLAH:

*******************************************************************************

Sambungan ini ditaip juga pada 9.23 pagi khamis 27 Disember 2012:

nofriend

Nabi Muhammad menyatakan bahawa seseorang itu dinilai berdasarkan siapa yang menjadi sahabatnya. Bukti pengamatan menunjukkan, biasa terjadi seseorang itu biasanya akan terpengaruh dengan falsafah & perangai sahabatnya. Walaupun tidak semua, tetapi biasa ada. Sesiapa yang jahil, mudahlah syaitan menyesatkannya. Orang jahil ini menyesatkan pula sahabatnya atau manusia lain. Pernah saya membaca kandungan satu risalah doa. Mula-mula & halaman seterusnya Nampak betul dan baik saja. Tiba di satu halaman didapati ada bacaan zikir yang memuji nama anjing yang dikatakan anjing yang tidur  bersama wali-wali Allah dalam gua selama berates-ratus tahun (kisah wali Allah tidur selama beratus-ratus tahun ada dikisahkan oleh Tuhan dalam al-Quran). Zikir untuk memuji  Allah saja, bukan anjing. Jika anjing, syiriklah. Murtad. Risalah doa & zikir ini diperolehi oleh ipar perintis DPK  daripada seseorang. KALAU ORANG YANG TIDAK DIKENALI DAPAT JADI PUNCA  SESAT, SAHABAT LAGI MAMPU MEMPENGARUHI & MENYESATKAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BACK TO MENU? Click HERE

Kitab ” Wanita Wajib Berpurdah” ditulis oleh Abdullah bin Jarullah & Assaikh Muhammad bin Salih, dialihbahasa  oleh Mohd Sofwan Amrullah, cetakan pertama November 1989, diterbitkan oleh Pustaka Syuhada, syarikat percetakan Oscar.

Kitab ini dianggap oleh perintis DPK sebagai satu sumber DPK kerana telah menggunakan kaedah DPK seperti teknik pengumpulan. Justeru, kitab ini diyakini sebagai sumber ajaran Islam Tulin. Justeru, kitab beginilah yang patut dan mesti dijadikan sebagai teks di peringkat tadika hingga universiti!!!

[>>>>>>…….<<<<<<] = ALSO BECOME A CONTENT OR SIRATAN AWAL FOR SIXTH DPK PRINCIPLE:

[>>>>>> SURAT KEPADA WANITA BERJILBAB <<<<<<]

OR CLICK:

https://dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com/2-2surat-kepada-wanita-berjilbab-di-seluruh-dunia/

Bukti pengalaman menunjukkan wanita yang berjilbab disegani &  dihormati oleh lelaki jahat  & baik. Anda biasa lihat ini selalu terjadi, seolah-olah pada pakaian jilbab itu ada mesej ” Jangan pandang saya dan jangan cuba nak berkenalan dengan saya, buruk padahnya”. Justeru, pakaian beginilah yang benar-benar mendatangkan keamanan & kebahagiaan.

Golongan manusia yang mengatakan bahawa tidak salah wanita menampakkan wajahnya di hadapan orang lelaki yang bukan muhrimnya menggunakan dalil-dalil berikut:

Dalil yang pertama:

^^^^^^^^^^^^^^

Ibnu Abbas berkata bahawa yang dimaksudkan dengan perhiasan yang biasa  Nampak pada ayat dalam surah an-Nuur: 31 itu ialah wajah, kedua-dua telapak tangan & cincin.

Dalil ini telah diraguikan oleh dalil golongan yang mengatakan bahawa wanita wajib menutup wajahnya dengan jilbab. Dalil dan hujah golongan yang menang ini ialah:

1=Kemungkinan besar hal yang menyatakan boleh membuka hijab atau wajah terjadi sebelum turun ayat hijab seperti yang dijelaskan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah.

WARNING:  Video suggestion contain some prohibitive matter:

http://www.youtube.com/watch?v=sb3GuxvKJwA&feature=player_detailpage

2=Tafsiran Ibnu Abbas yang dikatakan sebagai sahabat nabi bertentangan dengan tafsiran sahabat nabi yang lain. Contohnya, Ibnu Ma’sud RA  menafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan perhiasan yang boleh Nampak ialah selendang & pakaian luar, bukan wajah.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DALIL KE 2: Hadis riwayat Abu Daud: “Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya daripada Ummul Mukminin Aisyah bahawa Asma’ binti Abu Bakar RA masuk ke rumah Rasullullah sedangkan beliau (Asma’) mengenakan pakaian tipis. Serta-merta Rasullullah memalingkan muka daripadanya seraya berkata: “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita apabila sudah baligh tidak boleh seorang pun melihat dirinya kecuali ini & itu, sambil nabi mengisyaratkan kepada muka & kedua-dua telapak tangannya”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dalil ke 2 atau bukti di atas telah dikalahkan oleh bukti dan hujah golongan yang mengatakan wanita wajib menutup wajah iaitu:

Terjadi inqito’ (terputus sanad) antara Aishah RA & Khalid bin Duraik, hal mana diterangkan oleh Abu Daud seperti katanya:” Khalid bin Duraik tidak mendengar hadis itu langsung dari Aisyah RA seperti juga diakui oleh Abu Hatim Al-Razi. Di dalam sanad (silsilah  perawi) hadis tersebut ada Sa’id bin Bashier An-Nasri pendatang dari Damaskus yang digolongkan daif oleh Ibnu Mahdi, Imam Ibnu Hanbal, Ibnu Mu’in, Ibnu Madini & Nasa’ie. Kerana itu, hadis yang diriwayatkan daripada Aishah itu adalah hadis daif yang tidak boleh menandingi hadis-hadis shahih yang menyatakan wajib mengenakan hijab (tutup wajah)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dalil ke 3: “Imam Bukhari & Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas RA menyebutkan bahawa saudara laki-lakinya, Al-Fadl, sedang mengiringi Rasulullah SAW untuk suatu keperluan, maka Al-Fadl sempat memandang wajah wanita itu dan wanita itu pun sempat melihat Al-Fadl. Mengetahui hal itu serta-merta Rasulullah SAW memalingkan wajah AL-FADL ke arah lain agar tidak melihat wanita itu lagi.” Hadis ini menunjukkan wanita itu tidak menutup wajahnya.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Golongan yang mengatakan wanita wajib menutup wajahnya Berjaya menimbulkan keraguan iaitu dalil ke 3 di atas patut diragui dan tidak boleh dijadikan dalil untuk membolehkan wanita buka wajah kerana:

Hadis yang diriwayatkan daripada Jabir itu tidak dijelaskan bila hal itu terjadi. Mungkin wanita itu sudah tua Bangka yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk kahwin atau dikahwini. Jika begini, memanglah wanita itu boleh membuka wajah sepanjang aman daripada fitnah (godaan) tetapi tidak bererti orang asing bebas memandangnya. Wanita itu mungkin juga telah berhenti dari haid dan mengandung kerana ini juga salah-satu syarat wanita dibenarkan tidak berpurdah. Firman Allah: “Dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haid & mengandung) yang tidak ingin berkahwin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar (wajah & kedua-dua telapak tangan) mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih utama bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” (surah An-Nuur:60). Yang dimaksudkan dengan wanita tua ialah yang sudah sampai ke usia putus asa (tidak  keluar haid lagi & tidak mungkin melahirkan anak kerana ketuaannya) dengan syarat mereka tiada keinginan berkahwin lagi & diri mereka tidak diingini oleh lelaki untuk dikahwini. Fuqaha’ & Mufassirun telah sepakat mengatakan maksud “tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar….” ialah tiada berdosa tidak memakai jilbab . Ayat ini ditujukan kepada wanita tua yang tidak menyukai berhias-hias dan tidak ada dorongan seks lagi. Walaubagaimanapun agar mereka lebih terjaga dan lebih iffah, lebih baik mereka tetap berjilbab.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

DALIL KE 4 YANG DIGUNAKAN OLEH GOLONGAN YANG MENGATAKAN WANITA BOLEH MENAMPAKKAN WAJAH DI HADAPAN LELAKI YANG BUKAN MUHRIMNYA IALAH:

“Imam Bukhari & Imam Hadis lainnya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah RA tentang solat Ied Rasulullah bersama kaum muslimin: Sesudah solat beliau memberikan syarahan dan nasihat kepada mereka serta mengingatkannya kepada akhirat, setelah itu beliau melewati kaum wanita seraya berkata:”Wahai kaum muslimah, banyak-banyaklah kalian mengeluarkan sedekah kerana sesungguhnya kalian yang paling banyak mengisi neraka jahanam.” Tiba-tiba berdirilah salah seorang daripada mereka yang terlihat pucat diwajahnya…” Hadis ini menunjukkan wanita yang bertanya itu tidak menutup wajahnya dengan purdah kerana diketahui wajahnya yang pucat.

Bukti dan hujah yang menggunakan dalil di atas telah Berjaya dikalahkan oleh bukti dan hujah yang lebih kuat iaitu bukti dan hujah golongan yang mengatakan wanita wajib menutup wajah iaitu:

“Mengenai dalil ke 4 itu, hal itu adakalanya terjadi sebelum turunnya ayat hijab (yang mewajibkan jilbab atau purdah atau tutup wajah) yang ada dalam surah an-Nuur dan al-Ahzaab yang turun pada tahun ke 5 atau ke 6 hijrah. Sedangkan solat hari raya Rasulullah bersama kaum muslimin yang disebutkan dalam hadis tadi dilaksanakan pada tahun ke 2 hijrah.”

SAMBUNGAN BLOG DI BAWAH DITAIP JUGA PADA AHAD 30 DISEMBER 2012 PADA JAM 726 AM:

Hujah dan dalil yang digunakan oleh golongan yang mengatakan Allah mewajibkan wanita menutup wajahnya:

1=”Wahai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuan & isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” yang demikian itu supaya mereka itu lebih mudah untuk dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu, & Allah Maha Pengampun & Penyayang.” (Surah Al-Ahzab:59) Ibnu Abbas menyatakan bahawa ayat ini memerintahkan wanita muslimin bila mereka keluar dari rumahnya untuk sesuatu keperluan, wajib bagi mereka menutup kepala & wajahnya dengan jilbab, sedangkan mereka boleh menampakkan mata saja.

2= Hadis riwayat Ahmad= “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu melamar seorang wanita , maka dibolehkan baginya untuk melihat wajah wanita itu, apabila si pelamar belum pernah melihat wajahnya sama sekali.” PENJELASAN: Boleh lihat wajah wanita itu dengan syarat wanita itu akan menjadi isterinya pada waktu yang ditentukan dan disepakati bersama tetapi jika peminang itu melihat wajah wanita itu dengan tidak bertujuan untuk meminangnya, adalah berdosa.

3=Rasulullah SAW bersabda: “Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan bajunya ke bawah kerana sombong”. Bertanyalah Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW: “Apa yang harus diperbuat oleh kaum wanita dengan baju panjangnya? Jawab Rasulullah SAW: “Hendaklah mereka mengulurkannya satu jengkal ke bawah”. Ummu Salamah berkata lagi: “Kalau begitu akan terbuka telapak kaki mereka.” Berkata Rasulullah SAW: ” Hendaklah mereka mengulurkan satu hasta dan jangan ditambah lagi.” PENJELASAN: hadis ini merupakan dalil wajib menutup kedua-dua belah telapak kaki wanita sedangkan kedua-dua belah telapak  kaki lebih sedikit menimbulkan fitnah (godaan nafsu) daripada kedua-dua telapak tangan & muka. Tidak boleh lelaki memandang bahagian apa saja daripada diri wanita tanpa ada keperluan seperti keperluan pengubatan oleh doktor. Ibnu Abbas menyatakan wanita boleh buka mata kerana itu menjadi darurat kerana untuk lihat jalan dan sebagainya. Pendapat yang sahih & kuat dalam mazhab Syafie ialah memandang wanita adalah haram, seperti yang telah disepakati oleh jumhur ulama bahawa wanita tidak boleh keluar rumah tanpa memakai purdah (kerudung) atau jilbab. Ibnu Mas’ud dan lainnya mengatakan bahawa jilbab adalah rida, iaitu kain panjang yang menutupi kepala, muka dan seluruh tubuh wanita.

CONTOH-CONTOH DALIL/BUKTI LAIN YANG KUAT DAN MENANG YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA MEMANG ALLAH MEWAJIBKAN WANITA MENUTUP SELURUH TUBUH, KEPALA DAN MUKA MEREKA:

1=Firman Tuhan dalam surah an-Nuur:31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain purdah ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,  atau ayah suami mereka,  atau putera-putera mereka,  atau putera-putera suami mereka atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba-hamba yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung”.

BERKENAAN FIRMAN DI ATAS, ada hadis yang menyatakan: “Kedua-dua belah mata dapat mata dapat berbuat zina, dan zina kedua-duanya adalah dengan memandang…..dan kemaluan membenarkan hal itu dan mendustakannya”. Apabila menutup muka merupakan cara bagi pemeliharaan kehormatan (kemaluan), sedangkan memelihara kehormatan adalah wajib, maka menutup wajah pun wajib hukumnya.

2=Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah:

Ummul mukminin Aishah RA berkata:”Ada serombongan pengendera unta melewati kami, ketika kami sedang berihram bersama Rasulullah SAW. Maka apabila rombongan itu datang kepada kami, kami menutup muka dengan jilbab kami dan apabila rombongan itu telah melewati kami, maka kami buka kembali tutup wajah kami itu”. PENJELASAN: Buka muka waktu berihram adalah wajib hukumnya atas wanita menurut pendapat kebanyakan ulamak fiqah. Hal yang wajib tiada yang boleh menandinginya kecuali yang wajib juga. Justeru bila Aisyah & wanita Islam yang lain itu menutup muka ketika rombongan berunta itu datang ke arah mereka, bermakna menutup muka dengan berjilbab itu adalah wajib.

>>Jumaat31Mei2013<<=>>Back to more up part by click this link

<< Continue read? Continue to SAMBUNGAN BLOG DPK VERSI PENGASAS DPK OR CLICK 3-3=Sambungan Blog DPK versi pengasas DPK:

https://dipersimpangankutubfrompioneerofdpk.wordpress.com/sambungan-blog-dpk-versi-pengasas-dpk/

 

The Author for this book "Wanita Wajib Berpurdah" [Woman Must Use Purdah] use real truth sensor for seek out pure Islam teaching. The best and win evidences, dalil and opinion in this book show that women must use purdah. Please buy this book for further information.

Di Persimpangan Kutub use this book “Wanita Wajib Berpurdah” as one content for Di Persimpangan Kutub Concept/philosophy. The Author for this book “Wanita Wajib Berpurdah” [Woman Must Use Purdah] use real truth sensor for seek out pure Islam teaching. The best and win evidences, dalil and opinion in this book show that women must use purdah. Please buy this book for further information.

“Motorkar Empat Garisan Pecut”

This is Proton Satria Neo ARTIGA, not Proton Satria Neo R3.

This is Proton Satria Neo ARTIGA, not Proton Satria Neo R3.

LIMITED VERSION. This car faster than common Proton Satria Neo.

LIMITED VERSION. This car faster than common Proton Satria Neo.

MILIK SULTAN JOHOR

Sultan Johor’s Proton Satria Neo

artiga2

VERY BEAUTIFUL CAR

VERY BEAUTIFUL CAR

PROTON SATRIA NEO SUPERCHARGEDkereta apa ni

These two cars are Proton Satria Neo R3 Supercharged belong to Sultan Johor, the ruler of Johor state, MALAYSIA.

These two cars are Proton Satria Neo R3 Supercharged belong to Sultan Johor, the ruler of Johor state, MALAYSIA.

artiga 4

This is Proton Satria Neo Supercharged

This is Proton Satria Neo Supercharged

SATRIA NEO ARTIGA JUGA

Proton Satria Neo ARTIGA

Proton Satria Neo ARTIGA???

PROTON SATRIA NEO CPS 1.6 WHICH HAD IMMOBILIZER SYSTEM TO RESOLVE ROB & STEAL CASE.

PROTON SATRIA NEO CPS 1.6 WHICH HAS IMMOBILIZER SYSTEM TO RESOLVE ROB & STEAL CASE.

HOWEVER, THIS POST NAMELY "MOTORKAR EMPAT GARISAN" IS BY SPECIAL PURPOSE, CONCERNING IT [=PROTON SATRIA NEO R3 1.6 CPS]

HOWEVER, THIS POST NAMELY “MOTORKAR EMPAT GARISAN PECUT” IS BY SPECIAL PURPOSE, CONCERNING IT [=PROTON SATRIA NEO R3 1.6 CPS]

PROTON SATRIA NEO R3 . Is It had Revolt System & Mystery System or Secret Rally System I

Rekabentuk luaran bagai harimau. Harimau yang melompat, demikian juga ia mampu melompat bonggol besar yang rata di atasnya dari tepi badannya dengan lompatan sangat pantas. Rekabentuknya yang seperti katak yang agak gemuk membolehkan ia mampu bergerak sangat laju di banyak keadaan selekoh dengan stabil. Malah kebanyakan keadaan bonggol yang biasa tidak mampu menghalang pergerakan pantas ia, bagaikan jalan semuanya rata sahaja. Di jalan yang basah dan banjir yang tidak keterlaluan, ia mampu berlari bagai harimau yang pantas, terutama apabila menggunakan gear dua atau tiga, malah ketika system auto cruise dihidupkan. Demikian juga ketika hujan yang agak lebat, dengan pengelap belakang yang bergerak dengan system pemanas yang serentak, dengan hanya lampu kabut dan lampu yang sederhana besar, ia masih mampu berlari pantas, menerkam arah destinasinya. Jika treler bergerak dari arah hadapan ketika ia bergerak, hanya berlaku goncangan yang sedikit. Walaupun ia telah direka dalam keadaan yang tidak adil [jika benar kilang memang memprogramkan demikian], ia mampu bergerak pantas pada waktu malam, bahkan ketika hujan yang sederhana lebat waktu malam, dalam keadaan yang tertentu. Anehnya, walaupun mata besar harimau ini telah buta, tetapi dengan mata yang sederhana dan lampu kabut ia masih dapat berlari pantas pada malam hari yang hujan. Nasib baik, semakin ia laju, semakin kuat tenaga cahaya dibebaskan dari mata harimau belang Malaya ini. Mata besar harimau belang MALAYA ini hanya terpancar jika menjadi Mata Tinggi . Memang ada cara lain untuk menambahkan kekuatan pancaran mata sederhana besar ini, dengan membuka bonet hadapan dan memusingkan dua benda di dalamnya. Demikianlah kata seorang mekanik.

Bahagian bawah hadapan iaitu yang berwarna hitam itu menjadi perisai mencegah kerosakan yang lebih teruk jika berlaku pelanggaran atau termasuk lubang. Bahagian bumper belakang sangat kuat, tidak pecah, tidak remuk dan tidak retak jika dilanggari oleh kereta besar dari arah belakang iaitu pelanggaran semasa membrek. Tulang harimau ini lebih kuat dan lebih padu daripada jenis yang biasa. Bahagian tepi badan dan tepi bahagian hadapan dan belakang ibarat jaluran hitam mencegah kerosakan badan, calaran dan sebagainya. Ibarat ia memakai tali pinggang hitam pesilat. Jaringan di bawah hadapan muka dan punggungnya mencegah kemasukan atau lontaran daripada mengenai dan masuk ke bahagian bawah. Bahagian bawah termasuklah bahagian tahan karat. Tayar daripada jenis yang lambat haus walaupun berbulan-bulan dalam perjalanan panjang dan laju. Sedihnya, dengan harganya, rasanya ia sepatutnya berhak mendapat injin supercharged, paling kurang. Di campur dengan riba, sepatutnya berhak mendapat injin “R3” dan dua kereta dimiliki serentak. Barulah adil tetapi keadilan ini tiada???

Kebanyakan jenis dan model kereta, apabila kita memusing suis lampu [menghidupkan suis lampu], lampu kecil akan menyala, pusingan seterusnya akan menghidupkan lampu saiz sederhana dan besar secara serentak . Lampu besar akan menjadi lampu tinggi bila suis lampu tinggi ditekan. Walaubagaimanapun, kekurangan kereta Proton Satria Neo R3 1.6 cps INI ialah pusingan suis seterusnya hanya menghidupkan lampu saiz sederhana besar. Yang bersaiz lebih besar tidak menyala. Kenapa kilang buat begini jika memang ini programnya?? Lampu besar itu hanya untuk menyalakan cahaya tinggi atau hanya untuk menjadi lampu tinggi. Oleh kerana mata besar harimau belang Malaya ini buta, maka jarak penglihatan menjadi pendek dan terdedah kepada pelbagai bahaya pada waktu malam, terutamanya, seperti kemungkinan terlanggar pembahagi jalan.

Walaupun hanya menggunakan injin campro CPS 1.6, kereta Proton Satria NEO R3 ini  mampu mencapai kelajuan maksima atau hampir maksima dengan empat tindakan yang disebutkan sebagai “Empat Garisan Pecut”. Mungkin ini kerana impak system rahsianya yang disebutkan sebagai system R3nya. Walaubagaimanapun, system rahsia ini akan berkurangan kualitinya jika system auto-cruise dihidupkan seolah-olah menunjukkan system R3 tidak elok digunakan dengan system auto-cruise secara serentak. Walaubagaimanapun, empat garisan pecut mungkin mencetuskan “drunkard revolution system”. Tidaklah dapat dipastikan, adakah system mabuk ini juga menjadi satu rahsia kereta ini, selain system R3 yang dirahsiakan oleh jurutera proton? Atau adakah kerana system auto-cruise itu menjadi mabuk [satu keadaan sehampir rosak?] atau bahagian kelajuan itu rosak?

Rekabentuk luaran Motorkar ini memudahkan ia memotong kenderaan-kenderaan lain dengan sangat pantas dalam bentuk pergerakan “S” sehingga ia menarik ambulan yang ingin juga bergerak laju mengikutinya. Seolah-olah ambulan yang terhalang pergerakannya oleh kenderaan-kenderaan lain di hadapannya dapat bantuan daripada pemandu Proton Satria Neo R3 1.6 cps INI . Ngauman injin proton R3 ini sudah cukup untuk menggantikan siren ambulan. Lalu ambulan ini bergerak di belakang Proton Satria Neo R3 ini , kedua-duanya dengan amat pantas menuju destinasi, ketika kecemasan. Walaubagaimanapun, ketika Proton Satria Neo R3 ini bergerak di tengah-tengah garisan yang jadi simetri jalan, ia kelihatan begitu angkuh dan sombong, seolah-olah ia menjerit begini: “Kehadiran Raja jalan, sila beri laluan penghormatan!!!”

Dengan system auto-cruise yang digabungkan dengan system R3 serta dikombinasikan pula dengan teknik Empat Garisan Pecut, motorcar ini mampu memotong banyak kenderaan di hadapannya seperti deretan kenderaan sepanjang empat buah treler ketika kenderaan di lorong hadapan [lorong kanan/lorong memotong] sudah hampir dengan kenderaan paling hadapan yang di sebelah kiri yang jadi lorong deretan kenderaan-kenderaan di mana sebuah treler menjadi kenderaan terkehadapan di deretan itu.

Sistem auto-cruise ini mungkin menambahkan kelajuan secara revolusi [=sesuatu keadaan seperti automatic walaupun bukan system automatic] bila injak pecut tidak ditekan. Keadaan revolusi yang mungkin ada  seperti ini iaitu penambahan laju secara tiba-tiba yang tidak dirancangkan oleh pemandu, juga terjadi ketika kereta ini menaiki cerun atau melanggar bonggol dalam keadaan tertentu.

Motorkar ini menyediakan kemudahan penggunaan removeable disk, VCD, CD, kad memori, perhubungan telefon melalui system Bluetooth kereta, system GPS kereta [peta letronik yang bergerak dengan suara petunjuk jalan], system ABS & beg udara. Beg udara terletak di papan pemuka, berdekatan laci , di hadapan penumpang hadapan dan juga terdapat pada stering. Sistem reverse sensor kereta ini berkualiti dan memantulkan gelombang di tepi belakang juga dengan bunyi reverse sensor. Terdapat soket di dalam kereta ini yang boleh disambungkan pengecas laptop. Jika anda malas mengepam tayar dengan kaki, boleh beli pengepam letrik. Sambungkan plag pengepam letrik itu ke soket yang terdapat di dalam kereta ini. Jangan lupa hidupkan injin semasa tuil gear ialah neutral jika mengecas laptop. Jangan ketika memandu tetapi jika anda menggunakan pengurut letrik yang mengurut bahagian belakang badan anda, anda boleh menyambungkan alat pengurut itu ke soket ini ketika memandu. Diharapkan akan ada [atau memang telah ada?] mesin pencabut dan pemasang nat roda yang berkuasa letrik dengan menyambung ke soket. Ini kerana membuka dan memasang nat roda dengan tangan dan kaki amatlah menyakitkan dan sukar. Sesetengahnya tak dapat dilakukan. Motorkar ini mempunyai system yang mencegah penghasilan gas ekzos yang merbahaya dan kotor. Alat pencegahan ini akan rosak jika memandu kereta ini ketika tangki petrol sangat kekurangan minyak. Untuk mengetahui, lihat pada penunjuk kandungan petrol pada paparan meter. Di situ ditunjukkan paras merbahaya memandu yang merosakkan system yang mencegah pelepasan gas ekzos yang kotor lagi merbahaya.  Tahap ketinggian tempat duduk hadapan dan stering boleh disesuaikan dengan keadaan yang diingini. Pada stering ada butang kawalan berkaitan radio kereta atau system video/medianya. Terdapat suis lampu paparan meter. Anda boleh menambahkan kekuatan cahaya lampu ini dengan menggerakkan suis yang berbentuk gear. Tempat letak tangan berehat ada di setiap tepi pintu termasuk tepi tempat duduk belakang kereta. Tempat meletak barang di kedua-dua pintu hadapan dan di tengah kereta. Juga di belakang kedua-dua tempat duduk hadapan. Kereta ini akan mengunci pintu secara automatic. Jadi, berhati-hati jika anda di luar kereta, pastikan pintu kereta tidak dirapatkan seratus-peratus. Cermin sisi di luar kereta boleh digerakkan dengan menekan suis dekat tuil gear. Selepas bergerak sangat laju pada jarak yang panjang atau lama, kereta ini akan mengaum-ngaumkan bunyi seperti injin ketika injin hidup dan kereta telah berhenti atau ketika injin telah dimatikan. Ini mungkin system harimau menghembuskan udara panas bagi membantu proses penyejukan injin dan bahagian lain motorcar ini.

Sistem Revolusi Mabuk kereta ini sangat menakutkan pemandu kereta ini kerana ketika kereta ini,misalnya, pada kelajuan yang sangat tinggi seperti 150 kilometer per jam, ia akan menambahkan kelajuan secara tiba-tiba seperti automatic seolah-olah pecutan yang bermula pada garisan kelima. Ketika ini boleh dikatakan kereta ini juga layak disebutkan sebagai Motorkar Lima Garisan Pecut.

Yang menarik dan membuat pemandu Proton Satria Neo R3 CPS 1.6 ini terasa sedang memandu kereta terpantas di dunia atau salah-satu kereta terpantas di dunia ialah kerana tempoh yang diambil dari garisan pecut pertama hingga ke empat atau kelima ialah dalam beberapa saat sahaja.

Saya tidak akan menjelaskan apa dan bagaimana untuk melakukan teknik empat garisan pecut. Ini untuk mencegah penyalah-gunaan teknik, terutama kepada mereka yang suka bersifat gila iaitu samseng jalan raya seperti mat rempit yang membahayakan diri sendiri dan pengguna lain jalan raya. Walaubagaimanapun, mereka yang pernah menjadi pelumba kereta hutan-belantara mungkin mengetahui rahsia teknik ini. Saya ialah bekas seorang pelumba kereta di hutan-belantara merentasi dua daerah setiap hari. Kebanyakan perlumbaan saya ialah berlumba dengan masa, bukan berlumba dengan pemandu kenderaan lain. Sebenarnya, saya bukan bermain-main dengan memandu laju kerana sebenarnya saya berulang-alik dari rumah saya ke negeri lain dan sebaliknya kerana pergi kerja dan balik rumah dari tempat kerja. Saya cuba menjadikan saya seorang yang pantas memandu atau seperti pelumba kereta di hutan sebab sebenarnya kawasan hutan itu menakutkan dan merupakan sarang penjenayah. Jadi, saya berharap dengan kepantasan kereta saya, kemungkinan saya akan selalu selamat daripada bersua dengan penjenayah atau bahaya lain di hutan itu. Malah , saya pernah melihat seekor beruang dewasa. Terdapat hutan simpanan yang khas untuk perlindungan hidupan liar di salah-satu daerah yang saya lalui setiap hari. Ada yang mengatakan kawasan hutan itu terdapat gajah. Ini tentu menakutkan saya. Nasib baik, jalan-jalan hutan itu tidak banyak kenderaan yang bergerak melaluinya terutama waktu malam. Ini memudahkan saya memandu dengan laju tanpa terlanggar sesiapa atau terlanggar kenderaan lain. Saya terpaksa balik ke rumah saya pada waktu malam setiap hari . Perjalanan dari rumah saya di negeri lain ke tempat kerja di negeri lain lagi atau dari tempat kerja ke rumah saya ialah tiga jam jika ikut jalan panjang tetapi dua jam tiga puluh minit jika ikut jalan pintas iaitu dua hutan-belantara itu. Tetapi dengan peningkatan kepantasan kereta saya, mungkin mengambil masa tidak sampai dua jam tiga puluh minit. Bayangkan betapa siksa saya setiap hari, selalu mengantuk ketika memandu dan telah banyak nyaris mendapat kemalangan kerana tertidur semasa memandu. Kereta yang saya gunakan ketika dalam sejarah lama saya memandu di hutan-belantara setiap hari ialah kereta buatan lama Jepun.

Keadaan system revolusi pemabuk Proton Satria Neo R3 1.6 CPS ini tidaklah dapat dipastikan, dari kelajuan berapa ia mula terjadi. Adakah kelajuannya boleh dikekalkan dengan menekan suis coast/set ATAU suis ACC/RES??? Kelajuannya tidak kekal dan akan menurun ke tahap kelajuan yang telah disetkan dengan system auto-cruise. Sistem Revolusi Pemabuk kereta ini akan berulang-ulang mengaum-ngaum tanpa dapat dipastikan selang masa dari ngauman sebelum ke ngauman berikutnya tetapi selang masa itu adalah dalam tempoh beberapa saat. Ini sangat menakutkan kerana injin boleh rosak jika asyik mengaum-ngaum. Untuk merujuk sejarah silam saya sebagai Pemandu Rali Kereta Hutan-Belantara, sila klik link di bawah:

 

SEJARAH SILAM SAYA!!!

 

Kepada jurutera proton, jika anda mengetahui rahsia empat garisan pecut, cubalah cipta teknologi yang bersifatkan empat garisan pecut disertai dengan system auto-cruise dan R3 di makmal penyelidikan “Research & Development” laboratory. Oklah, mari tuan jurutera, kita, dengan berpakaian ninja, bergerak bagaikan bayu tidak berbunyi:

proton engineer, let us go to the secret place in the ground

proton engineer, let us go to the secret place in the ground

Now, we are in the ground. Open the door. We will become the pioneer in this innovation engineering. Such as one secret food recipe, we cannot tell anyone the method reason we like succeed in our business without any competitive with other trader.

Now, we are in the ground. Open the door. We may  become the pioneer in this SECRET innovation engineering. Such as one secret food recipe, we cannot tell anyone the method reason we like succeed in our business without any competitive with other trader.

Sekarang kita sedang merancang hipotesis, mungkin ini:

“Pecutan empat garisan dapat disetkan hanya dengan menekan satu butang khas. Ia akan bertindak secara automatic dan pengesetan ini tidak akan hilang walaupun system auto-cruise juga menggunakan suis acc/res dan coast/set setelah butang khas pecutan empat garisan dimatikan & lebih menarik ketika butang khas empat garisan pecutan dihidupkan, penggunaan butang coast/set atau acc/res juga boleh dilakukan serentak. Bermakna kedua-dua butang ini mungkin menghentikan pergerakan ke garisan kedua atau ketiga atau keempat tetapi apabila menekan suis acc/res dalam tempoh tertentu tanpa melepaskan tekanan itu, pergerakan ke garisan kedua dan seterusnya akan terjadi. Justeru, system rahsia ini yang kita namakan sebagai SISTEM RAHSIA EMPAT GARISAN PECUTAN tidak mustahil menggerunkan pengeluar kereta rali dan supercar dan pelumba kereta yang paling profesional. Kita tidak akan mendedahkan eksperimen dan kaedah ciptaan terkini ini kepada pengeluar kereta lain di seluruh dunia supaya Proton terus digilai oleh pembeli kereta terutamanya peminat kereta rali dan supercar.” Tiba-tiba aku terdengar satu bunyi, lalu aku menghunus ke kiri dan ke kanan pedang ninjaku. “Siapa?? Berani kau menceroboh? Harus aku membunuhmu???”. Aku bergerak hendak meninggalkan bilik makmal rahsia itu tetapi jurutera proton menghalang, dia berkata: “Tak perlu risau. Bunyi tersebut ialah kentutku”. Lalu aku segera menutup hidung dan mulutku dengan telapak tanganku dan melompat tinggi hampir mengenai siling makmal dan ketika lompatan berpusing tubuh itu, aku melontarkan pisau berbentuk bulan sabit ke arah jurutera proton yang menepis pisau itu dengan pedang samurai dia lalu dia melompat bagai harimau ke sebuah meja di mana pisau itu terpelanting dan pada masa yang sama aku juga melompat ke atas meja itu. Kami melompat ke atas meja itu serentak dan bila tiba di atas meja, jurutera segera menekan pisau sabit itu dengan hujung pedang dan aku juga menekan satu bahagian kecil pisau sabit itu dengan hujung pedang samurai. Tindakan kami menekannya secara serentak lalu pisau itu mengeluarkan satu benda. Lalu kami berjabat tangan dan secara serentak kami berkata: “Mission completed”. Aku mengambil benda tersebut dan menunjukkan kepada jurutera. Inilah hasil lakaranku, harap tuan suka.

 

bersambung………………..

While Crazy On Pictures!!!?? –> Series One

} –>

sinarcantik,bulan sabit, crescentcropped-simbolislam.png

PMST=ProphetMuhamadSaidThat.

PMST=ProphetMuhamadSaidThat.

cropped-masjidilharam.jpgcropped-bintangmalamlatarbelakangwebku.jpgcropped-bintangwebku.jpgcropped-bulanpurnama.jpgcropped-bintangmalam.jpgcropped-starle.jpgcropped-bintangsabit.jpgcropped-ataskutubutara11.jpg

what is the meaning of this?

what is the meaning of this?

The True Most Important website In The World That.....DPK!

The True Most Important website In The World That…..DPK!

cropped-imejsujudutkwebku1.jpgcropped-3.jpgcropped-askarjihad.jpgcropped-uzlahpintutafakur.pngcropped-bintangcantikwow.jpgcropped-gold-ink-pen.jpgcropped-kubur.jpgcropped-uzlah2.jpgcropped-panduancap-halalharam.pngcropped-jihad2.jpgcropped-kulitkitabmengenaldiridanwaliallah-1.pngcropped-jihad11.jpgcropped-jihad31.jpgcropped-tenterajihadberiamaran.jpg

Source Of Realization!

Source Of Realization!

cropped-inilahjilbab.pngcropped-imejsujudutkwebku.jpgapacheSYAITANKACAUORANGSOLATsyaitancuri

kamusbunyiperkataanEnglish?

kamusbunyiperkataanEnglish?

seorangguruyangmengajarsainsdalamEnglishMengatakankepadasayabahawaAdaperkataanenglishyangDiataktahunakmembunyikannya/menyebutnya.

seorangguruyangmengajarsainsdalamEnglishMengatakankepadasayabahawaAdaperkataanenglishyangDiataktahunakmembunyikannya/menyebutnya.

syaitancuri

AdadikatakanKalauterlebihpandai,akibatnyamasukTanjungRambutan

AdadikatakanKalauterlebihpandai,akibatnyamasukTanjungRambutan

lagienglishcartooncartoonlagienglish

DPKpioneerCanlearnEnglishButnotImpossibleIFhisEnglishStillWrong

DPKpioneerCanlearnEnglishButnotImpossibleIFhisEnglishStillWrong

cermingelap.Taknampakmaksiatdidalamnya?

cermingelap.Taknampakmaksiatdidalamnya?

Di Persimpangan Kutub is happiness star for every people & genie in this world!

Di Persimpangan Kutub is happiness star for every people & genie in this world!

Telurpalsuyangdirebusmudahpecah&kuranganjal.TelurasliAgakanjalisinya.

Telurpalsuyangdirebusmudahpecah&kuranganjal.TelurasliAgakanjalisinya.

WalaubagaimanapuntelurtiruanAgakMudahPecahBERBANDINGtelurAsli

WalaubagaimanapuntelurtiruanAgakMudahPecahBERBANDINGtelurAsli

DirendamDalamCecairParafin Wax untukmembentukselaputluarkuningtelur

DirendamDalamCecairParafin Wax untukmembentukselaputluarkuningtelur

KuningtelurpalsuyangmenggunakankalsiumkloridadibuatdenganAcuankhas

KuningtelurpalsuyangmenggunakankalsiumkloridadibuatdenganAcuankhas

IsiTelurPalsuInikelihatanSepertiTelurAsliTAPIagakCair&AgakberkilatdariyangAsli

IsiTelurPalsuInikelihatanSepertiTelurAsliTAPIagakCair&AgakberkilatdariyangAsli

TelurYangBertanda"Betul"DlmImejINI=telurpalsuyangkelihatanAgakCerah&LicinberbandingtelurASLI

TelurYangBertanda”Betul”DlmImejINI=telurpalsuyangkelihatanAgakCerah&LicinberbandingtelurASLI

lagikacangwalnutpalsuketulansimendalamkacangwalnutpalsu

AdayangkataNegaraChinaPakarmembuatBarangPalsu/tiruan

AdayangkataNegaraChinaPakarmembuatBarangPalsu/tiruan

kacangwalnutcropped-sujudgelap.jpgcropped-imejsujudgelaputkwebku.jpg

AyuhSEGERAbeliBukuINI.JanganlebihsanggupbeliBukutakbermanfaatsepertiMajalahARTIS,KARTUN,SUKAN.....

AyuhSEGERAbeliBukuINI.JanganlebihsanggupbeliBukutakbermanfaatsepertiMajalahARTIS,KARTUN,SUKAN…..

PernahAdaOrangBacaAkhbarYangMengatakanRestorenKFCdapatsijilHalalMalaysiaMELALUIpihakyangdiberikuasamenyiasatolehKFC,bukanmelaluiJabatanAgamaIslam!!!

PernahAdaOrangBacaAkhbarYangMengatakanRestorenKFCdapatsijilHalalMalaysiaMELALUIpihakyangdiberikuasamenyiasatolehKFC,bukanmelaluiJabatanAgamaIslam!!!

BlackSpectacles(notOriginal)CauseCancer

BlackSpectacles(notOriginal)CauseCancer

UjianCAPmenyatakanTualaWanita10xgandaberbakterialebihtinggidaripada....PiawaianKeselamatanAntarabangsa

UjianCAPmenyatakanTualaWanita10xgandaberbakterialebihtinggidaripada….PiawaianKeselamatanAntarabangsa

arrowiconcartoon

IfMouseBiteThis,YourHomeWillEXPLODE!!!

IfMouseBiteThis,YourHomeWillEXPLODE!!!

tutuprapataircondAgartikustakdapatmasuk

SeeCrescentMakeMeMoreCalmThanSeeAnyHuman!

SeeCrescentMakeMeMoreCalmThanSeeAnyHuman!

satrianeoCPS

My Mum MANY times prohibit me use internet in long period at night because this cause drowse when driving a car.

My Mum MANY times prohibit me use internet in long period at night because this cause drowse when driving a car.

secretmeeting

Ramai Pemimpin Organisasi/jabatan DAH GILA. Diktator,....

Ramai Pemimpin Organisasi/jabatan DAH GILA. Diktator,….

ribaisacrime

Destroy ALL matter that exist with change. This About Destroy With Change!!!

Destroy ALL matter that exist with change. This About Destroy With Change!!!

Akulah SUPARMAN!!!

Akulah SUPARMAN!!!

shycartooncertificatecartoonwastetimecartoonwastemoneycartoontouchshoulder

Siswazah&MerekaYangberkelulusanIjazah&LainnyaKiniUmpamaRobotBurungKakaktuaKeranaPemahaman&PemikiranMerekaDijajahOlehpendidikanyangtelahdisuntikdenganracunDestroyWithPlus&Lainnya

Siswazah&MerekaYangberkelulusanIjazah&LainnyaKiniUmpamaRobotBurungKakaktuaKeranaPemahaman&PemikiranMerekaDijajahOlehpendidikanyangtelahdisuntikdenganracunDestroyWithPlus&Lainnya

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

cropped-from-alone-world-1.jpgcropped-thcad126jv1.jpgcropped-ringkasan-shahih-bukhari.jpgcropped-syarah-shahih-bukhari.jpg

Hi you, reader, I am not understand what asuliti is. May I get know it from my toilet when I defecate?

Hi you, reader, I am not understand what asuliti is. May I get know it from my toilet when I defecate?

cropped-by-printer-diagram-of-pencetus-modify1.jpg

Hi readers, please be like me. Book worm. I want get diploma although I realize I am not a human being. Oh my God. Naked people!!! I hate porn matter. My community, worm community, hate this. Worm community have more self-respect THAN Human being community!!!!

Hi readers, please be like me. Book worm. I want get diploma although I realize I am not a human being. Oh my God. Naked people!!! I hate porn matter. My community, worm community, hate this. Worm community have more self-respect THAN Human being community!!!!

child study, baby study

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME, PLEASE BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME, PLEASE BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

CRAZY ROOM 1Crazy room 2

P.RAMLEE SAID THAT "sedangkan lidah lagi tergigit apa pula suami isteri". If tooth bite tongue accidentally, how about husband and wife?

P.RAMLEE SAID THAT “sedangkan lidah lagi tergigit apa pula suami isteri”. If tooth bite tongue accidentally, how about husband and wife?

cowstupid7=Malaysia Calendar

We are very busy think on tasty life but we forget think on tasty die

We are very busy think on tasty life but we forget think on tasty die

IsThisTheMostDelightGameInTheWorld??? Is this game illicit in ISLAM???

IsThisTheMostDelightGameInTheWorld??? Is this game illicit in ISLAM???

Australia surprised on ECPi technology. MR. LUKE from International Business Consultant said: "I already make research on various beverage at whole world inclusive Kangen water from Japan but technology on produce ECPi water is revenue of one  genius people thought. I almost did not believe it was made in MALAYSIA". MALAYSIA CAN!

Australia surprised on ECPi technology. MR. LUKE from International Business Consultant said: “I already make research on various beverage at whole world inclusive Kangen water from Japan but technology on produce ECPi water is revenue of one genius people thought. I almost did not believe it was made in MALAYSIA”. MALAYSIA CAN!

The Founder of DPK love this beverage. ECPi can avoid cancer.

The Founder of DPK love this beverage. ECPi can avoid cancer.

I am the first creator for Di Persimpangan Kutub or version 51% for DPK as World First Star Pioneer, as the creator for the sensor of the truth.

I am the first creator for Di Persimpangan Kutub or version 51% for DPK as World First Star Pioneer, as the creator for the sensor of the truth.

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

DIAGRAM OF PENCETUS IN THE THEORY OF DI PERSIMPANGAN KUTUB

How To Keep Calm & How to be cautious??

How To Keep Calm & How to be cautious??

quick movement cartoon

PERKATAAN SUPERCHARGED ADA DI TEPI BADAN

PERKATAAN SUPERCHARGED ADA DI TEPI BADAN

emotion cartooncropped-from-alone-world-1.jpgcropped-madunaqiapalsu.pngcropped-cow-defecate.jpgcropped-tenteramalaikatberjihaddalamperangbadar.pngcropped-hizbut-tahrir-malaysia.jpgcropped-contoh-punca-kemalangan-maut.jpgcropped-zakat.pngcropped-rocket-roket.pngcropped-zakat.pngcropped-rocket-roket.pngcropped-kartun-kubur.jpgcropped-genie-genie.pngcropped-genie-take-a-bathe-jin-mandi.pngcropped-iniakibatbanyakdosa1.jpgcropped-iniakibatbanyakdosa.jpgcropped-alien.jpgcropped-gwe.pngcropped-sensor-networks.jpgcropped-genie.pngcropped-love.pngcropped-penapis-filter.pngcropped-male-embrace-pillow.pngcropped-r3-lagi.jpgcropped-by-printer-diagram-of-pencetus-modify1.jpgcropped-jihadlahya.jpgsatu lagi punca kemalangan mautcontoh punca kemalangan maut

An ambulance vehicle got an accident

An ambulance vehicle got an accident

male embrace pillow

Animal also know that love is necessary thing.

Animal also know that love is necessary thing.

car sensor

I hate this stupid and crazy toilet. Why human being like this stupid modern toilet. It can splash your defecate water to your mouth.

I hate this stupid and crazy toilet. Why human being like this stupid modern toilet. It can splash your defecate water to your mouth.

Yes you right? I will defecate at your home if I be a thief?

Yes you right? I will defecate at your home if I be a thief?

We need source of realization which free from falseness and wrong fact so that we can true and good sensor of the truth so that we can find better  "pemutus teguh" such as asaidad, asa isa and badarila!!!

We need source of realization which free from falseness and wrong fact so that we can true and good sensor of the truth so that we can find better “pemutus teguh” such as asaidad, asa isa and badarila!!!

This Is Other Authors Category!!  Is mean, originally the post or pages or content is not make by me [The Symbol Of U'zlah]!!!:

This Is Other Authors Category!! Is mean, originally the post or pages or content is not make by me [The Symbol Of U’zlah]!!!:

Where is the comet move down? Guess you.

Where is the comet move down? Guess you.

Many peoples praise about the intelligent baby pig at this court!

Many peoples praise about the intelligent baby pig at this court!

As a judge, I command all of you ask Paris Hell Tone & Lady Gaga for get know what alua ya dina is!!!

As a judge, I command all of you ask Paris Hell Tone & Lady Gaga for get know what alua ya dina is!!!

Yes you right. This is a Hogan's lawyer!

Yes you right. This is a Hogan’s lawyer!

chipsmore biscuit

THIS ARTICLE FROM: PeN oN iCeBeRg

THIS ARTICLE FROM: PeN oN iCeBeRg

I write this article on the iceberg in my alone world at north pole to save world from madness and cruelty!!! I found The Sensor Of The Truth Here.....

I write this article on the iceberg in my alone world at north pole to save world from madness and cruelty!!! I found The Sensor Of The Truth Here…..

server computerCREATE WEB APPLICATIONAUTOCADmicrosoft windows

Encyclopaedia is mean a book that contain various branch of knowledge. And at some encyclopaedia ,every matter or title at that book in index form arrangement like dictionary??

Encyclopaedia is mean a book that contain various branch of knowledge. And at some encyclopaedia ,every matter or title at that book in index form arrangement like dictionary??

Scale, crop, rotate, and moreCOMPUTER ALARMblock emailResize an image you've already added to your post directly in the editor.You can avoid formatting issues by setting all pasted text to be automatically stripped of any code.cropped-warning.jpg

Oh My God. Hell Or Heaven?

Oh My God. Hell Or Heaven?

cropped-final-warning.jpgcropped-final-warning1.jpg

I WRITE THIS ON ICEBERG TO SAVE THE WORLD ALTHOUGH I GET PROBLEM TO DIRECT  ALIVE AT THIS POLE.

I WRITE THIS ON ICEBERG TO SAVE THE WORLD ALTHOUGH I GET PROBLEM TO DIRECT ALIVE AT THIS POLE.

Featured Image -- 3077

Do not treat you can defeat me. I am the owner of this place, You see my gun?

Do not treat you can defeat me. I am the owner of this place, You see my gun?

PROTON SATRIA NEO R3 . Is It had Revolt System & Mystery System or Secret Rally System I

ThisCarHasImmobilizerSystem.ManyPeopleHateItBecauseTheyNeedPayFeeToGetThisImmobilizerFunction.

ThisCarHasImmobilizerSystem.ManyPeopleHateItBecauseTheyNeedPayFeeToGetThisImmobilizerFunction.

But I am different. I will shoot toward you. I mean that your top part your hat!!!

But I am different. I will shoot toward you. I mean that your top part your hat!!!

Otherwise, I will mad peoples because they are like rubbish, useless to us?

Otherwise, I will mad peoples because they are like rubbish, useless to us?

For lessen my stress problem, I should shoot like this. Do not worry, ONLY bird will die.

For lessen my stress problem, I should shoot like this. Do not worry, ONLY bird will die.

Juncture Prophet Muhammad still alive, a crying camel told him about the owner of itself who force it make works which it could not do. So, you, hi a cowboy, must give me your food & beverage to me so that I have enough energy to bring you wherever.

Juncture Prophet Muhammad still alive, a crying camel told him about the owner of itself who force it make works which it could not do. So, you, hi a cowboy, must give me your food & beverage to me so that I have enough energy to bring you wherever.

Do you know why this horse move like this? The answer is reason the horse angry because your fart or it never want to be your game. Horse said, "The game waste my time"

Do you know why this horse move like this? The answer is reason the horse angry because your fart or it never want to be your game. Horse said, “The game waste my time”

If you make mistake when use this rotate rope, constrict your neck

If you make mistake when use this rotate rope, constrict your neck

Ha ha ha!! I have big licence to kill anyone because I have Mad Certificate from International Mental Disease Hospital!! I will shoot people of Malaysia because this is fun game!!!

Ha ha ha!! I have big licence to kill anyone because I have Mad Certificate from International Mental Disease Hospital!! I will shoot people of Malaysia because this is fun game!!!

Hacker

SATAN ALSO A HACKER LIKE ME???

SATAN ALSO A HACKER LIKE ME???

One of the symbol of ISLAM religion is STAR like this picture!

One of the symbol of ISLAM religion is STAR like this picture!

bintang.png

Mataku macam Arab, hidungku macam Eropah, gigiku macam orang asli, mulutku macam Afrika, perangaiku , emmmm....emmmm macam.... macam ape ye? Macam kaulah wahai pembaca blog ini!!

Mataku macam Arab, hidungku macam Eropah, gigiku macam orang asli, mulutku macam Afrika, perangaiku , emmmm….emmmm macam…. macam ape ye? Macam kaulah wahai pembaca blog ini!!

Your wordpress security

ada 7 beza

ada 7 beza

Cari 5 beza di foto ini berbanding foto asal

Cari 5 beza di foto ini berbanding foto asal

EarthquakeFailToDestroyAmosqueAtJapan

EarthquakeFailToDestroyAmosqueAtJapan

ada 7 beza

ada 7 beza

ada 5 beza

ada 5 beza

HaveNoPeopleStealYourStoneBorder?

HaveNoPeopleStealYourStoneBorder?

Ada 10 beza.

Ada 10 beza.

ADA 8 BEZA

ADA 8 BEZA

Ada 10 beza

Ada 10 beza

Ada10perbezaandifotoINIberbandingFotoAsal1.Cuba Anda Cari bezanya.

Ada10perbezaandifotoINIberbandingFotoAsal1.Cuba Anda Cari bezanya.

TNB CATAT UNTUNG BERSIH RM4.39 BILION....

TNB CATAT UNTUNG BERSIH RM4.39 BILION….

Tarif elektrik menyiksa rakyat tetapi gaji CEO TNB RM1.8 juta setahun???

Tarif elektrik menyiksa rakyat tetapi gaji CEO TNB RM1.8 juta setahun???

Cautious!MadScientistIndeedExist!

Cautious!MadScientistIndeedExist!

Is trap on Roof OK?

Is trap on Roof OK?

Boleh Percayakah ini? Bukankah golongan peniaga tiada akan mengatakan barangannya tidak baik walaupun memang tidak baik?

Boleh Percayakah ini? Bukankah golongan peniaga tiada akan mengatakan barangannya tidak baik walaupun memang tidak baik?

This photo show the best method to destroy or block your bad desire!!

This photo show the best method to destroy or block your bad desire!!

 EnoughMoneyToPayThis? Expired date - insurance?

EnoughMoneyToPayThis? Expired date – insurance?

Peringatan harian ke 41 = electric bill. Paid? TNB zalim sebab tiada jadual terperinci kadar bayaran ditunjukkan di belakang bil ? Bil air ada buat seperti itu. Lebih zalim, ada caj untuk tabung TNB dikenakan ! Bil api saya banyak yang dikenakan caj ini. TNB dah kaya dan tamak, kenapa kenakan caj seperti ini? Tak masuk di akal. Kerajaan perlu ambil alih 100% semula TNB dan TNB perlu serahkan semula tanpa syarat. Rakyat perlu didahulukan. Kadar caj TNB pula sangat mahal, walaupun yang minima! Tamak dan zalim?

Peringatan harian ke 41 = electric bill. Paid? TNB zalim sebab tiada jadual terperinci kadar bayaran ditunjukkan di belakang bil ? Bil air ada buat seperti itu. Lebih zalim, ada caj untuk tabung TNB dikenakan ! Bil api saya banyak yang dikenakan caj ini. TNB dah kaya dan tamak, kenapa kenakan caj seperti ini? Tak masuk di akal. Kerajaan perlu ambil alih 100% semula TNB dan TNB perlu serahkan semula tanpa syarat. Rakyat perlu didahulukan. Kadar caj TNB pula sangat mahal, walaupun yang minima! Tamak dan zalim?

TransferCredit?Celcom=AnakSyarikatAnakMahathir?

TransferCredit?Celcom=AnakSyarikatAnakMahathir?

ATMcardEXPIREdate?

ATMcardEXPIREdate?

 ChangeORcleanWaterFilter?

ChangeORcleanWaterFilter?

RoadTaxRENEWAL?

RoadTaxRENEWAL?

Peringatan harian ke 26=BeforeSpray.PlantInHome

Peringatan harian ke 26=BeforeSpray.PlantInHome

Print any receipts with your printerBeforeInformationExtinguished

Print any receipts with your printerBeforeInformationExtinguished

Your Business Licence Renewal? LawActionIf...

Your Business Licence Renewal? LawActionIf…

PERINGATANharianKe35=Investigate under your car NOW?!

PERINGATANharianKe35=Investigate under your car NOW?!

UseAutoToolsToLooseTheNat?

UseAutoToolsToLooseTheNat?

ListThese.Expired Date?

ListThese.Expired Date?

THIS IS KOLAH [IN MALAY LANGUAGE]

THIS IS KOLAH [IN MALAY LANGUAGE]

CobraMayComeFromToiletDrain

CobraMayComeFromToiletDrain

Use Block which created to Lock the cupboard as alternative method.

Use Block which created to Lock the cupboard as alternative method.

 Clean it. Change if Water filter damaged

Clean it. Change if Water filter damaged

Peringatan harian ke 9 =False Money? EXP.Date card?

Peringatan harian ke 9 =False Money? EXP.Date card?

 Keep this at a place which you can lock it .

Keep this at a place which you can lock it .

Change Key If you think this is necessary

Change Key If you think this is necessary

 Ants & other animals fail to get your food?Cover it with best cover.

Ants & other animals fail to get your food?Cover it with best cover.

Put Trap On Ceiling. Test , repair or change any fused which damage due to rat bite.

Put Trap On Ceiling. Test , repair or change any fused which damage due to rat bite.

Second Daily Reminder = Make sure whether you have to change it to solid grill or better or repair or hit any nail.

Second Daily Reminder = Make sure whether you have to change it to solid grill or better or repair or hit any nail.

Change & investigate

Change & investigate

Ayoyo! itu ulat mana ada sama itu melayu. Saya, india juga duduk, itu worang melayu tarak makan daun sama itu india punya worang tapi itu worang tua , sireh juga makan!!!!

Ayoyo! itu ulat mana ada sama itu melayu. Saya, india juga duduk, itu worang melayu tarak makan daun sama itu india punya worang tapi itu worang tua , sireh juga makan!!!!

barrack obama toilet paper

cropped-my-snapshot17.jpgcropped-harimauhalimaulimaulemon.jpg

ButIonlywantSafeAnyBeautifulGirl!!HA HA HA!?

ButIonlywantSafeAnyBeautifulGirl!!HA HA HA!?

Yess! If you eat me, this make me proud because that is mean my body is tasty but you must remember , oh this blog reader that if you eat me, you will have bad behavior!!!

Yess! If you eat me, this make me proud because that is mean my body is tasty but you must remember , oh this blog reader that if you eat me, you will have bad behavior!!!

Am I crazy due to see what in the "KAABAH"?

Am I crazy due to see what in the “KAABAH”?

spiderman berucap

Oh everybody, tell Mahdi & prophet Isa that I love them very much &....!!!

Oh everybody, tell Mahdi & prophet Isa that I love them very much &….!!!

Method ForWear "serban"

Method ForWear “serban”

catat dan lakar jalan

catat dan lakar jalan

cropped-sinarcantik.jpg

The Second DoTiSeMa Kill Hypothesis Operation!!!

} “DPK 51%:=” –> [in the Recurrence Personality Theory] AND ALSO IN THE MIND OF KILL ROOT PROBLEM:


 

REMINDER: This post was updated on 14 march 2016. See what update become change or additional:

Pada 11 Februari 2016, hari ini, farziat atau hipotesis ini masih belum dilancarkan eksperimen kejiwaan ini. Di Persimpangan Kutub, tujuannya untuk menyelesaikan masalah kewujudan perbezaan dan perbalahan pendapat telah berjaya menemui jalan penyelesaian melalui teori DPK dan sae~*iga. Di Persimpangan Kutub juga telah berjaya menemui jalan penghapusan kemiskinan global dengan mencipta simbolik-simbolik rahsia dalam cerpen DPK. Tujuan asal blog DPK ini diwujudkan ialah untuk menyelesaikan masalah perbezaan dan perbalahan pendapat dalam ISLAM. Kemudian tujuan DPK telah bertambah dan berpelbagai. Tetapi Di Persimpangan Kutub melalui teori Kitaran Personaliti telah gagal mencapai tujuan utama pembinaan teori ini iaitu untuk melahirkan manusia wali, kekasih Tuhan, soleh dan solehah [T= On 11 February 2016,today, hypothesis or this experiment still not launch yet the soul experiment. Di Persimpangan Kutub, its purpose for resolve the problem on existence of difference and objection opinion got succeed found settlement way through DPK theory and sae~*iga. Di Persimpangan Kutub also already succeed found the kill way for  global indigence with create secret symbolics in DPK short story. DPK blog first purpose exist is for resolve the problem on difference and objection concerning opinion in ISLAM. Afterwards DPK purpose already enhanced and exist various. But Di Persimpangan Kutub through Recurrence Theory was fail get this theory main purpose namely for bear “wali” people, God’s lover, “soleh” and “solehah”]

Farziat “Pembunuhan DoTiSeMa ATAU Dotisema kedua atau PD2” ini ialah jua tujuan Di Persimpangan Kutub. Iaitu menggunakan falsafah DPK untuk melaksanakan pembunuhan ini [T= The “DoTiSeMa Kill OR second Dotisema or PD2” is also Di Persimpangan Kutub purpose. That is use DPK philosophy for launch the kill].

Operasi farziat ini belum dijalankan lagi. Formula operasi ini ialah: [T=The hypothesis operation still not launch yet. The operation formula is]:

-0[Utter Syahadat, next is istighfar, next more is salawat and Asmaul Husna], xXx[<–pemanis&/pentawar]<–0[Alarm]+1[magnet besar eurati],0+2[efek eurati] + 3 [Solat Taubat, Solat Tahajud, Solat Hajat ] –> faktor kitaran/fk (=02+fk)+!!!{pentawar+!pemanis} +@–> tasbih Asmaul Husna  AND NEGATIVE ZERO [-0] = PEMBUNUHAN DOTISEMA KEDUA.

Huraian tentang formula farziat kedua ini ialah:[T= Explanation about the second hypothesis formula is]:

Firstly, in this soul experiment, you should try to utter syahadat as first action, next is utter istighfar, next utter salawat and ASMAUL HUSNA, NEXT IS xXx bermaksud sebarang faktor kitaran buruk yang jadi penyekat hendaklah dikenalpasti dan dihapuskan terlebih dahulu iaitu penyekat yang menghalang berlaku pengurusan dan penggunaan alarm, penghapusan mother of dotisema dan seterusnya.Simbol <–pemanis&/pentawar bermaksud menggunakan pemanis dan pentawar untuk menghapuskan faktor kitaran buruk atau penyekat. YANG SANGAT MENYEDIHKAN IALAH DALAM KEHIDUPAN SESEORANG ITU MUNGKIN ADA LEBIH DARIPADA SATU IBU DOTISEMA. CONTOHNYA, IBU DOTISEMA INI MUNGKIN BERADA DALAM xXx [penyekat]. Ia dinamakan juga sebagai Penyekat Utama. 0+1 juga bermaksud “0X dahulu sebelum 0+1 yang sebenar”  iaitu penggunaan alarm dan menggunakan masa itu untuk seboleh-bolehnya juga untuk menguruskan penghapusan [disimbolkan dengan <–X di mana X ialah simbol keburukan] faktor keburukan, penyekat dan penyekat utama yang sangat kuat pengaruhnya kepada personaliti dan kitaran, seolah-olah faktor itu menjadi ibu yang melahirkan pelbagai kitaran jahat dan buruk yang menyebabkan wujud keadaan dotisema. Tidak mustahil jika ini ialah ibu dotisema. Kemungkinan yang tidak mustahil dapat terjadi. Sesetengah orang mempunyai lebih daripada satu penyekat utama yang berada dalam xXx. Contohnya, penyekat utama atau ibu dotisema itu ialah kegilaan menggunakan computer dan telefon pintar. Kegilaan ini mengalpakan dan melalaikan dia daripada melakukan hal lain yang wajib atau lebih perlu. Kita perlu tahu ibu dotisema yang dalam xXx yang patut kita musnahkan dulu.  Satu daripada dotisema-dotisema itu mungkin lebih kerap terjadi dahulu daripada yang satu lagi. Ia juga mungkin lebih kuat daripada yang satu lagi. IBU DOTISEMA KETIKA PENGUASAAN ALARM DI PERINGKAT 100% ATAU DI PERINGKAT LEBIH/SANGAT BAIK ATAU KETIKA IBU DOTISEMA YANG DALAM xXx TELAH DIMUSNAHKAN, MUNGKIN JUGA LEBIH DARIPADA SATU.[T=xXx is mean anything bad recurrence factor which become penyekat need get know it surely first namely penyekat that hinder management and alarm use from happen, destruction to mother of dotisema and next other.Symbol of <– pemanis&/pentawar is mean use pemanis and pentawar for destroy bad recurrence factor or penyekat. WHICH VERY GRIEVOUS IS IN SOMEONE LIFE MAY HAS MORE THAN ONE MOTHER OF DOTISEMA.  ITS SAMPLE, THIS MOTHER OF DOTISEMA MAY STAY IN xXx [hindrance]. It also get name as Penyekat Utama [main hindrance]. 0+1 is also is mean “0X is first before real 0+1” namely alarm use and use the time for attempt do with the best  and manage destruction [get symbol with <–X where X is badness symbol] for badness factor, penyekat [hindrance] and penyekat utama which is very strong badness factor to personality and recurrence, seem the factor become mother which bear various evil and bad recurrence which cause dotisema situation exist. Not impossible if this is mother of dotisema. Some people has more than one penyekat utama or that mother of dotisema which stay at xXx. Its sample, penyekat utama or mother of dotisema is madness on use computer and smart phone. This madness cause he forget and neglect from do other thing that must or more necessary. We should know which mother of dotisema in xXx we should destroy it first. One of those dotisema may more often happen first than other one. It also may more strong than other one. MOTHER OF DOTISEMA WHILE ALARM DOMINATION AT LEVEL 100% OR AT LEVEL THAT MORE/VERY NICE OR WHILE MOTHER OF DOTISEMA THAT IN xXx WAS LOST, MAY ALSO MORE THAN ONE]. Selepas Berjaya membunuh penyekat dan penyekat utama yang juga menjadi ibu dotisema, maka penggunaan alarm secara lebih baik dan lebih menyeluruh atau menyeluruh dapat dilakukan. Maka, usaha diteruskan dengan cuba membunuh ibu dotisema yang berikutnya ketika alarm dapat digunakan dengan baik. Penghapusan yang berjaya mungkin menghasilkan eurati yang lebih tinggi nilainya, kemudiannya, iaitu disimbolkan dengan +1. Maka, hasil yang mungkin terjadi ialah 0+1=01 iaitu 0X–>BERUBAH MENJADI 01.[T=After succeed kill penyekat and penyekat utama which also become mother of dotisema, so better alarm use and more get effect or the best can do it]. [Destruction that succeed may cause eurati which has its  higher value, after that namely be symbol as +1. So, consequence which may happen is 0+1=01 namely 0X–> TRANSFORM TO BE 01]. Eurati mungkin mendorong kelahiran kitaran-kitaran baik seperti ia menjadi magnet atau menarik kitaran baik dengan tarikan yang besar lagi kuat pengaruhnya. Tanda koma (,) sebelum 0+2 bermaksud eurati yang lebih bernilai hendaklah cuba diperolehi dulu sebelum dapat impak baiknya yang dilakukan secara berjadual menggunakan alarm [disimbolkan dengan 02 atau 0+2] [Eurati may encourage the existence of nice recurrences such it be magnet or pull nice recurrence with big &  its strong influence pull. Comma (,) before 0+2 is mean eurati which more value nice to get it first before get its good effect which is make with use schedule by alarm [get symbol as 02 or 0+2]. 02 ini cuba dilakukan dengan juga ada melakukan hal yang disimbolkan dengan 3 iaitu mula-mula cuba solat taubat dahulu, kemudian solat tahajud, kemudian solat hajat berterusan{disimbolkan dengan –>fk} dengan pentawar dan manisan [DISIMBOLKAN DENGAN +!!!] sambil cuba seboleh-bolehnya mengutamakan dapat  pemanis  [tanda seruan pada !pemanis bermaksud utamakan pemanis] dan sedaya-upaya melakukan sesuatu sambil berzikir Asmaul Husna [disimbolkan dengan 02–>fk!!!+tasbih]. Simbol @ pula bermaksud dapat berzikir semata-mata setelah keadaan lain atau urusan lain telah diselesaikan atau telah dilakukan dengan baik . Simbol –> pada tasbih Asmaul Husna bermaksud cuba terus kekal berzikir Asmaul Husna dengan berzikir lebih banyak daripada sebelumnya DAN KEMUDIAN BEGITU JUGA HAL NEGATIVE ZERO [T= This 02 try to do direct continuous with also has perform matter that get symbol as 3 namely start try perform solat taubat first, after that is solat tahajud, after that is solat hajat with direct happen {get symbol as –>fk} with ” pentawar and manisan” [GET SYMBOL WITH+!!!] while try do with the best give priority to pemanis [the ! symbol is mean give priority to pemanis] and try do with the best on anything while utter zikir Asmaul Husna [get symbol as 02–>fk!!!+”tasbih”]. The @ symbol is mean get utter zikir only after other situation or other work already finish or already make it nicely. The –> at Asmaul Husna is mean try to direct permanent to utter Asmaul Husna with utter it more much than before AND NEXT IS SUCH THAT ALSO NAMELY NEGATIVE ZERO].

Itulah formula untuk jadi Wali Allah atau orang soleh dan solehah, insya-Allah. Harap memang benar formula ini [That is formula for become God’s lover or people who soleh and solehah, insya-Allah. Hope the formula indeed true].

Ambil Perhatian!!! Zikir yang dibaca ini tidaklah bertujuan mendapatkan apa-apa ganjaran melainkan dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi, bukan berzikir sebab nak jadi kaya dan lain-lain. Hal-hal seperti itu hendaklah dilupakan. Borang Ciri di bawah hanya akan diisi setelah tempoh akhir operasi: [T= Get Attention!!! The zikir read is not has purpose get any reward except with honest for Allah only. So, not utter zikir reason want to be rich et cetera. Forget matter such that. The characteristic form below will fill only after the end operation period]:


CIRI OPERASI PEMBUNUHAN DOTISEMA KEDUA/SECOND DOTISEMA KILL CHARACTERISTIC FORM


 

Tempoh operasi: dua bulan [T= Operation period: two month]

Tarikh mula operasi: [T= Start operation date]

Tarikh akhir:[T= Last date]

Status Pencapaian Matlamat Operasi: [ Operation Purpose Achievement Status]

Ulasan Operasi:[Operation Commentary]

 

Kesimpulan Operasi:[T= Operation fact]


NOTE: OTHER ROOT PROBLEM IN OUR LIVES IS OUR BAD BEHAVIOUR. SO, I hope the above formula, which we give its name as formula of  Second Dotisema Kill, will succeed kill our bad behaviour.

 


I KILL YOU NOW, MOTHER OF DOTISEMA

I KILL YOU NOW, MOTHER OF DOTISEMA

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME, PLEASE BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

BROTHER NINJA, DO NOT KILL ME PLEASE, BECAUSE I WANT TO MASTURBATE NOW!!

 

 

Important Note For DPK Blog Readers

note

DPK REMINDER ON 9 FEBRUARY 2016


This reminder is exist here by refer to whole older declaration/reminder for make it applicable/suitable with note on today, 9 february 2016:

“You may see any new continuation for any matter at this DPK blog. Some content or post may become trash [delete]. Any content which in >I< (refer to Declaration on 27 December 2015 if necessary), as any content of pre 51* may not use or may not use whole anti-sabotage link process. These content are not in DPK Clean Zone except these pre 51* can go to Real DPK Clean Zone (have prefect/whole anti-sabotage link process with newest secret reference for safety system which will view on the page/post). The reference will show the create date for that newest safety system and will show like this:

*….(=create date of system)=……….(=secret reference for safety system)* =Anti-sabotage link= DPK Clean Zone or as DPK Blog Cleanse Zone (DBCZ) or 51%* or 51*=DBRR (DPK Blog Rescuer Revolution).

Note: If has one star (*….), this is mean this is SDL (Sabotage Detector Link) in UZ (Unsafe Zone) or Ore (Old revolution) or is mean SDL in pre 51%* zone BUT if it has two star (*….*) like the sample above [*….=create date =….*], is mean this SDL is in real/true DBRR/DBCZ. The safety formula for DBCZ (pre 51* or real DBCZ) is still use method such in Declaration on 27 December 2015, that is:

Bi….+….etyme….–> c….anel–>#i@~+full….andant….–>mic…+psw….–>pd….–>hp….nter@scn–>web=pre 51% or real 51%*

The list matter or information which show anything that still not exist or still not finish is below:

1= Post which in category about Koran translation, Kutub al-Sittah, false and not authentic hadith –> still not exist (whole these post will become siratan in fourth DPK principle except if some of these more applicable become siratan for other DPK principle)

2=DPK blog filter process –> still not finish yet

3= Real DBCZ –> still not exist

4= Whole other information, click HERE

 

THE BIG REMINDER: If real DBCZ is already exist, this is mean that real Di Persimpangan Kutub concept in 51% version is already finish, complete and exist!!! “

IsLaM SeBeNaR @ ReAl IsLaM At Di Persimpangan Kutub 51%

“DPK 51%:=” [in The Mind Of Root Problem Killer through sae~*iga AND ALSO BECOME ONE PART FOR RECURRENCE THEORY OR TEORI KITARAN PERSONALITI]. See also Continuation For THIS POST AS ONE CONTENT FOR THESE TWO CONCEPT ALSO [KITARAN PERSONALITI AND ROOT PROBLEM KILLER MIND, NAMELY  The Second DoTiSeMa Kill Hypothesis Operation.

Continue reading

“Satu Ke Arah Tiga” atau 1–>3[51%] atau Sae~*iga in Root Problem Killer Mind

This post is one content for Root Problem Killer Mind/RPKM, through DPK theory in Di Persimpangan Kutub philosophy. This content, we call it as sae~*iga or its symbol is 1–>3[51%] or Satu Ke Arah Tiga [see also other content for RPKM namely YAMIGTA]:

Di Persimpangan Kutub menyatakan bahawa golongan sunni atau sunnah nabi Muhammad tidak pernah wujud melainkan pada zaman nabi Muhammad, zaman khulafa ar-rasyidin dan zaman pemerintahan imam Mahdi [yang akan terjadi]. Walaubagaimanapun, kerana DPK mempercayai kemungkinan yang mungkin terjadi dalam teori 99.9% yang besar kemungkinan boleh dianggap wujud golongan sunnah atau terhampir sunnah, maka bahagian Sae~*iga ini diperkenalkan di sini. Di Persimpangan Kutub tidak menganggap bahawa golongan empat mazhab sebagai golongan sunnah melainkan sebagai golongan “terhampir sunnah”  [T=Di Persimpangan Kutub state that sunni group or sunnah by prophet Muhammad never exist except at prophet Muhammad era, khulafa ar-rasyidin era and at imam Mahdi governance era [will happen]. However, reason DPK believe something might which may happen in 99.9% theory which very might can be treat as exist on sunni group or nearest sunnah, so  this sae~*iga part is already display here. Di Persimpangan Kutub did not treat that four sect group as sunnah group except as “nearest sunnah” group. Bagi membantu golongan ini lebih hampir ke alam nyata sebagai golongan sunnah ini, maka The Mind of Root Problem Killer memperkenalkan atau mencadangkan sae~*iga ini. sae~*iga ini mungkin mewujudkan golongan sunnah sejati atau yang terhampir [yang lebih hampir] [T=For help this group nearer to real world as the sunnah group, hence The Mind of Root Problem Killer introduce or suggest the sae~*iga. This sae~*iga may give birth to real sunnah group or nearest [who nearer]. Yang dimaksudkan dengan “satu” dalam sae~*iga ini ialah “mengamalkan apa yang biasa atau/dan yang diyakini sebagai ajaran Islam sebenar “. Yang dimaksudkan dengan “Ke ARAH Tiga” ialah mengamalkan apa yang biasa atau/dan yang diyakini sebagai ajaran Islam sebenar sambil terus berusaha atau terus cuba berusaha mengkaji keseluruhan ilmu empat mazhab [Hanafi, Hambali, Maliki, Syafie], juga yang KEDUA ialah mengkaji keseluruhan ilmu 4 golongan [jika menjumpai atau memperolehi sumber ini] yang di atas golongan DPK seperti yang dinyatakan dalam PNKSI dalam Ungkapan Yang Mengharumi iaitu 101:94, 100:95, 99:96 dan 98:97, dan yang KETIGA ialah juga mengkaji keseluruhan ilmu golongan/sumber 51:50 dalam PNKSI itu. Seboleh-bolehnya cuba dapat mengutamakan 4 sumber yang di atas sumber 51:50, kemudian mengutamakan sumber 51:50 dan kemudian barulah sumber empat mazhab [hanafi, syafie, maliki, hambali][T= The meaning of “one” in sae~*iga is “practise what be common or/and which be belief as real Islam teaching”. The meaning “To DIRECTION Three” is practise common matter or/and which be belief matter as real Islam teaching while direct attempt or direct try make effort study whole four group knowledge [Hanafi, Hambali, Maliki, Syafie], also the second is study all four group knowledge [if found or get this source] who above DPK group such as be information in PNKSI in Ungkapan Yang Mengharumi namely 101:94, 100:95, 99:96 and 98:97, and the third is study also on whole group/source of 51:50 knowledge in that PNKSI. Try make best effort to give priority to four source who/which above 51:50 source, afterwards give priority to 51:50 source and afterwards on four sect source [hanafi, syafie, maliki, hambali].

Justeru sae~*iga ini ialah[T=So this sae~*iga is]:

1= Keterangan lanjut untuk Root Problem Killer Zaman Bermazhab & keterangan lanjut untuk bahagian “sejauh manakah gagasan DPK bukan bidaah sesat………” [T= Further information for Root Problem Killer At Sect Era & further information for the part of “sejauh manakah gagasan DPK bukan bidaah sesat………”]

2= Sebagai tanda atau simbol bahawa golongan Di Persimpangan Kutub tidak boleh dianggap sebagai bermazhab atau tidak boleh dianggap bermazhab dalam erti kata yang tepat [T=As a sign or symbol that Di Persimpangan Kutub community has not sect or cannot treat has sect in exact meaning]

3= Kaedah untuk penyatuan minda seluruh umat Islam, menghapuskan kontroversi, bantahan, salah-faham, pertentangan pendapat, menyatukan usaha dengan menghapuskan intipati mazhab secara berangsur-angsur sehingga wujud golongan 99.9% dalam golongan DPK kategori pertama[T=Method for  whole Islam people mind unity, destroy controversy, objection, misunderstand, different opinion, unite effort by destroy sect content with more and more until 99.9% community exist in DPK group first category]

Jika benar negara BANGLADESH mengamalkan 4 mazhab, bermakna seolah-olah menunjukkan satu proses dalam sae~*iga telah dilaksanakan. Harap begitulah kerana adalah tidak waras rakyat sesebuah negara itu bermazhab itu atau ini kerana kerajaannya mengatakan harus bermazhab itu atau ini. Contohnya, sebuah negara memilih mazhab syafie, maka rakyat dipaksa menganutinya. Ini tidak siuman dan tidak masuk akal kerana Islam bukan 4 jenis fesyen seluar dalam wanita.Hari ini pakai seluar dalam biru, esok kuning, lusa hijau sebab semuanya tak salah sebab semuanya ialah seluar dalam juga [T=If true that country of BANGLADESH practise 4 sect, is mean seem show one process in sae~*iga already happen. Hope like that reason not sane for any that country people use that or this sect because their government say must follow the sect or this sect. Its example, a country choose syafie sect, hence folk get force to follow it. This is not sane and did not enter the mind reason Islam is not four type of women panties. Today wear blue underwear, tomorrow is yellow, day after tomorrow is green because whole those are not wrong reason whole those are panties too].Di padang mahsyar nanti, kalau Allah tanya kenapa menjadikan syafie, hanafi, maliki dan hambali sebagai imam padahal Aku telah menyampaikan wahyu kepada nabi Muhammad tentang 12 khalifah atau 12 imam, apa akan umat Islam menjawabnya???? Bukankah ini kesesatan dan bidaah sesat?? Di Persimpangan Kutub menganggap ini bidaah sesat dan haram melainkan menggunakan empat mazhab itu dalam keadaan sae~*iga. Bangladesh hendaklah meneruskan atau cuba meneruskan pengkajian dengan dua proses lagi dalam sae~*iga iaitu yang diistilahkan sebagai ” 4 sumber di atas sumber 51:50″ dan PROSES 51:50. Diingatkan lagi bahawa sesuatu ajaran mazhab yang empat mazhab atau mazhab lain, jika hasil penyiasatan pencetus dan sensor of the truth menunjukkan itu ialah ajaran ISLAM Sebenar, maka bolehlah dianggap juga itu bukan ajaran mazhab tetapi ISLAM tulin.

[T= At mahsyar field in soon future, if Allah ask why obedient to syafie, hanafi, maliki and hambali as imam whereas I already bestow revelation on prophet Muhammad about 12 caliph or 12 imam, what will Islam people give answer???? Is this not astray matter and astray creation on Islam?? Di Persimpangan Kutub treat this as astray creation and illicit except use those four sect in sae~*iga condition. Bangladesh can direct or try direct make research with  two process more in sae~*iga namely which get terminology as “4 source above 51:50 source” AND 51:50 PROCESS. Remind more that any sect teaching which four sect or other sect, if result on pencetus investigation and sensor of the truth show that is real ISLAM teaching, so can treat that also as not sect teaching but pure ISLAM].

 

 

Penyatuan minda yang sama untuk seluruh Umat Islam sedunia termasuklah GWE, tidaklah mustahil mendorong pembentukan khilafah, satu hal yang diperjuangkan oleh Di Persimpangan Kutub, satu hal yang menjadi impian Di Persimpangan Kutub philosophy [The same mind unity for whole Islam community a world include GWE, not impossible encourage khilafah existence, a matter which be effort by Di Persimpangan Kutub, a matter which become ambition in Di Persimpangan Kutub philosophy].

Riddle code 718:

first riddle: male baby on earth but female baby in earth

second riddle: At this world, you can get one or two or three or four but at invisible world you can get 70 or 71 or 72 or 73 or 74. What is this?

third riddle: become an infant with say two sentence

 

WARNING: The first and the second terminology for sae~*iga are saketiga and saetiga but these two old terminologies can bring you to bad websites. For the example, saketiga may bring you to alcohol website and porn site. So, I cancelled saketiga and saetiga. So, the new terminology which we can use it is sae~*iga BUT if it also bring you to any bad and porn sites, you must treat that sae~*iga in DPK blog is not contain any bad matter like porn matter.

Continuation for this post [=sae~*iga]??? Let us read “Islam Sebenar ….” as its content also, as one continuation too. This “Islam Sebenar….” also become one content for Kitaran Personaliti Theory.